znajduję w nich siebie

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 74 tek­sty.

-Bo­li mnie.
- Gdzie cię bo­li? - Pat­rzy mi w oczy.
Kładę dłoń na klat­ce pier­siowej. - Tu mnie bo­li. Roz­pier­da­la mnie. A wiesz co jest naj­lep­sze? Nikt nie może mi pomóc. Wyr­wij mi to, proszę. Po­wiedz, że możesz mi to wyrwać.
- Co?
- Ser­ce. - Mówię.
- Pot­rzeb­ne ci.
- Za­bija mnie to. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 29 stycznia 2016, 00:18

Świat jest ma­giczny a ty pot­ra­fisz władać magią. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 29 stycznia 2016, 10:37

Twój Ziemi Skrawek

Pi­sany na wodzie mało real­ny świat wokół nas...
Chwi­la zwątpienia i pa­niczny o Ciebie strach....
Ser­ca bi­cie wstrzy­mane w tęskno­cie dni egzystencji...
bez Ciebie ukocha­na każda chwi­la mi udręką
dos­trzeż mój ból ...
Po­daruj mi mały skra­wek ziemi po której stąpasz Alicjo...

*** *** *** *** ***
Stąpać zaw­sze Twoimi śla­dami
MP 

erotyk
zebrał 8 fiszek • 17 stycznia 2016, 00:03

Alicja z Burzy narodzona

Wzgórza pełne wrzosów na nich Ty
roz­pa­lasz prag­nienie miłos­nych dni
uniesień naszych ...
dusz i ciał.

Spoj­rze­nie swo­je kry­jesz w dłoniach
niepew­nie, lek­ko wystraszona
niewin­nie do­tykasz chwili
za­nurzo­na w płat­kach róż ...

Bóg z nieba strze­la piorunami,
a śpiący [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 4 fiszki • 23 stycznia 2016, 13:18

dla duszenia duszy

Smu­tek pogłębiony żalem
pielęgnuję mocno
owi­jając sza­lem, aby nie zmarzł !

Ser­ce bo­li, myśl opada
w śro­dek pleców wbi­ta szpada
mo­jej wie­cznej naiw­ności !

W dłoniach dzierżysz szty­let biały,
na języ­ku czar­ne strzały
kłują ciągle moją duszę !

Zmiłuj [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 25 stycznia 2016, 00:01

***

W mroczną ot­chłań ciem­ności
Mo­tyl płynie malowany
Nikt nie zaz­na litości
Kto go dot­knie - zos­ta­nie opęta­ny

Dla jed­nych piękna muzyka
Po chwi­li sta­je się krzykiem
In­nych czu­le do­tyka
Później od­po­wie im rykiem

Spryt­nie kuszą poezją
Skrzydełka [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 24 stycznia 2016, 17:28

***

Stoimy
po dwóch stronach
te­go sa­mego świata
Szu­kamy siebie
Nie umiejąc latać
Łączą nas marzenia
Włosa nicią
Trzy­mamy się razem
We snach. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 24 stycznia 2016, 17:06

Tylko ja

na taśmach mi­nionych chwil
os­tatni ta­niec warg

tyl­ko ty i ja
i deszczo­wy świt

mu­zyka sa­mot­nych oczu
wyb­rzmiewa w łzach

tyl­ko ty i ja
zam­knięci w snach

pod po­wieka­mi dnia
na us­tach ciszy us­chnięty kwiat

tyl­ko ja
na trum­nie piach 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 30 grudnia 2015, 09:57

* * *

za często
przychodzę do siebie
smutkiem
i siadam na skra­ju serca
bezsensem

za często gu­bię
wo­dos­pa­dy łez
przez dziura­we palce
i miłość
która miała być już
do końca  

wiersz
zebrał 7 fiszek • 19 stycznia 2016, 01:12

Za­baw­ne jak szybko...
Kończy się początek
Każde oczy są piękne
W każdych znaj­dziesz próżnie
Pat­rząc z blis­ka w źrenice...

Czy znasz te uczucie
Na wi­dok które­go źrenice
Drżą by opuścić granice?

Czy znasz te uczucie
Na wi­dok które­go
6 mld neuronów [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 5 fiszek • 22 grudnia 2015, 01:18
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Dusza666

Użytkownicy
C D E
Aktywność

30 listopada 2016, 12:27zapach_bzu sko­men­to­wał tek­st Ogień w bu­tel­ce

26 lutego 2016, 15:53Badylek sko­men­to­wał tek­st mijaliśmy się a te­raz op­la­tasz [...]

26 lutego 2016, 15:39blake77 sko­men­to­wał tek­st mijaliśmy się a te­raz op­la­tasz [...]

26 lutego 2016, 12:44Deszcz sko­men­to­wał tek­st rysuję lek­ko na twoim brzuchu [...]

25 lutego 2016, 14:59Marek1410 sko­men­to­wał tek­st rysuję lek­ko na twoim brzuchu [...]

19 lutego 2016, 21:08Deszcz sko­men­to­wał tek­st szelest skrzy­deł

19 lutego 2016, 14:57nicola-57 sko­men­to­wał tek­st szelest skrzy­deł

19 lutego 2016, 12:34Deszcz do­dał no­wy tek­st szelest skrzy­deł

15 lutego 2016, 11:00Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st noc jest ko­bietą

12 lutego 2016, 20:48yestem sko­men­to­wał tek­st noc jest ko­bietą