Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Czy wys­tar­czy tyl­ko głowa, by zat­rzy­mać w so­bie myśli? 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 14 fiszek

Głowa niszczy ciało.
Jeśli ona się pod­dała,
nic już nie zostało. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 8 fiszek • wczoraj, 11:05

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Z uczci­wością jak z le­kar­stwem, nie dla każde­go trafione... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 15:35

Szko­da cza­su na... stratę cza­su !

"czas to bez­cenny dar Boży"
stwier­dza św. Ks. Jerzy Popiełuszko 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 15:30

Le­piej późno niż... za późno. 

aforyzm • dzisiaj, 14:01

Na przekór

W ciałach niezłom­na wo­la.
Na­ga jak sztab­ka złota.

Gdy umy­kamy słońcu
wid­mem w końce światła

uz­mysławiają mil­cza­ne

to­bie w ul­tra­fiole­cie
mi w podczerwieni. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 13:56

Man­ka­men­ty wi­dać do­piero z blis­ka, dla­tego na­leży się dystansować 

aforyzm • dzisiaj, 13:12

Byś przyszedł i do ser­ca me­go zapukał
Nie bój się,
otworze...
Tyl­ko przyjdź... 

myśl • dzisiaj, 12:41

pa ra

idziemy drogą
a że nie­szczęścia chodzą w parach
to ja już da­lej pójdę sama 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 12:06

Sta­ra kro­wa, to jeszcze nie bar­dzo sta­ra, wygląda całkiem młodo ...

z cyk­lu ... By­ki na wypasie 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 09:52

Błękit tarniny
Róż trzmielin czer­wień głogów
Grób nieznanego

***

Rdza­wo - żółty liść
W bru­nat­no - ru­dy nurt
Czas odchodzenia

***

Światłem pamięci
Go­rejącym zadumą
Kwiat chryzantemy 

haiku
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 09:44

Jak wiatr uno­si liść na wiet­rze tak i ja lecę ra­zem z nim. Jest tak lek­ko i pros­to. Już nie za­mie­rzam nicze­go zmieniać. Jest tak błogo. Uwiel­biam ten stan.

Aleksandra.

Dzień dobry. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 09:41
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

Dostojewski

Autorzy na literę
C D E
Aktywność

dzisiaj, 15:51Irysowa sko­men­to­wał tek­st Człowiek im­pli­kuje so­bie zło, [...]

dzisiaj, 15:50Bóg - Wszys­tko sko­men­to­wał tek­st Nie zdziw­cie się jak [...]

dzisiaj, 15:50Cris sko­men­to­wał tek­st Tuż obok

dzisiaj, 15:27nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Wegetarianie to apos­tołowie dob­rej [...]

dzisiaj, 15:06one drop for all sko­men­to­wał tek­st Wegetarianie to apos­tołowie dob­rej [...]

dzisiaj, 14:51onejka sko­men­to­wał tek­st Głowa niszczy ciało. Jeśli [...]

dzisiaj, 14:42nicola-57 sko­men­to­wał tek­st PSALM 23 stycznia

dzisiaj, 14:31nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Nie, nie jes­tem cho­rowi­ta. [...] 

dzisiaj, 14:31onejka wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 14:25nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Wegetarianie to apos­tołowie dob­rej [...]