Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

sen

podróż to pow­ro­ty do no­wych miejsc
nocą uka­zana niez­go­da fil­mo­wych sztuczek
w brud­nym świetle
ona - boi się księżyca
kiedy wygląda zza rek­la­my co­ca-co­la
cho­wa się za krzykiem
si­nego świtu

pog­rze­bani pod słońcem
ojcze
nig­dzie in­dziej nas nie ma 

wiersz • dzisiaj, 00:20

Mil­cze­nie wychodzi z mo­dy a ludzie zaszy­wają się w słowach, bez miary.. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 23:37

* * *

na pa­rabo­lach życia,
nie ma nic do ukrycia,
zbiory lo­sowych zdarzeń
i po­miniętych marzeń 

wiersz • wczoraj, 23:27

Ser­ce to pes­tka wyobraźni 

myśl • wczoraj, 20:01

Y

Krwa­wa Mary
Zim­na suko
Między us­ta­mi a brze­giem pucharu
Waruj 

erotyk • wczoraj, 15:13

impresyjka

w szkla­nych dzba­nach puszys­te us­ta wiśni
wieczór ob­wie­sza kryształ pur­purą kobierca
ślubi
na pęku jęczmienia pęcznieją chrząszcze
siano wy­ciąga bla­de kolana
drzemie

a la­to chełpi się i weloni
czer­pie z rucza­ju kapeluszem
stru­myczy morzy
i w sta­wie wi­nog­ron jak kos­tka me­wy pluszcze 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 15:11

Mam miłość w małym pal­cu, a po­winienem mieć ser­ce na dłoni 

myśl • wczoraj, 14:53

Rozświet­le­ni światłem zmieniamy barwę.

ko­lory życia. 

myśl
zebrała 3 fiszki • wczoraj, 11:41

Z

Śniłem dzi­siej­sze­go ranka
Że do­ty­kałem two­je­go karku
Tek­stu­r two­jej skóry
Na­ma­cal­nej wręcz woni
Włosów
Hacząc o łańcuch
Przy­wiąza­nie do tandety
Choć tak bar­dzo wolę ba­bie la­to u schyłku two­jej rzęsy
Szar­pnąłem
Wściek­le
Potulnie
Film mi się urwał 

erotyk
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 11:19

URODZONY DWUDZIESTEGO LIPCA

Z za­pachu kobiety
Przychodzę na Świat
Li­lie, Mal­wy, Dzwon­ki, Na­par­stni­ce, Os­tróżki, Kos­mo­sy (Onętki), La­wen­da, Czar­nuszka Da­mas­ceńska, Mie­czy­ki, Li­liow­ce, Słoneczni­ki, Ta­wułki, Lo­belie, Lwia Paszcza, Ak­sa­mit­ki, Na­giet­ki, Ma­ciej­ka, Liat­ra Kłoso­wa, Kro­kos­mia (Mon­tbrec­ja), Roz­chod­nik Os­try, Chab­ry, Gipsówka, Be­gonie Bul­wias­te, Diaskia
Nie chcę czuć te­go ani mi­nuty dłużej
Ani mi­nuty krócej 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 10:26

sen

podróż to pow­ro­ty do no­wych miejsc
nocą uka­zana niez­go­da fil­mo­wych sztuczek
w brud­nym świetle
ona - boi się księżyca
kiedy wygląda zza rek­la­my co­ca-co­la
cho­wa się za krzykiem
si­nego świtu

pog­rze­bani pod słońcem
ojcze
nig­dzie in­dziej nas nie ma 

wiersz • dzisiaj, 00:20

Mil­cze­nie wychodzi z mo­dy a ludzie zaszy­wają się w słowach, bez miary.. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 23:37

* * *

na pa­rabo­lach życia,
nie ma nic do ukrycia,
zbiory lo­sowych zdarzeń
i po­miniętych marzeń 

wiersz • wczoraj, 23:27

Ser­ce to pes­tka wyobraźni 

myśl • wczoraj, 20:01

Y

Krwa­wa Mary
Zim­na suko
Między us­ta­mi a brze­giem pucharu
Waruj 

erotyk • wczoraj, 15:13

impresyjka

w szkla­nych dzba­nach puszys­te us­ta wiśni
wieczór ob­wie­sza kryształ pur­purą kobierca
ślubi
na pęku jęczmienia pęcznieją chrząszcze
siano wy­ciąga bla­de kolana
drzemie

a la­to chełpi się i weloni
czer­pie z rucza­ju kapeluszem
stru­myczy morzy
i w sta­wie wi­nog­ron jak kos­tka me­wy pluszcze 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 15:11

Mam miłość w małym pal­cu, a po­winienem mieć ser­ce na dłoni 

myśl • wczoraj, 14:53

Rozświet­le­ni światłem zmieniamy barwę.

ko­lory życia. 

myśl
zebrała 3 fiszki • wczoraj, 11:41

Z

Śniłem dzi­siej­sze­go ranka
Że do­ty­kałem two­je­go karku
Tek­stu­r two­jej skóry
Na­ma­cal­nej wręcz woni
Włosów
Hacząc o łańcuch
Przy­wiąza­nie do tandety
Choć tak bar­dzo wolę ba­bie la­to u schyłku two­jej rzęsy
Szar­pnąłem
Wściek­le
Potulnie
Film mi się urwał 

erotyk
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 11:19

URODZONY DWUDZIESTEGO LIPCA

Z za­pachu kobiety
Przychodzę na Świat
Li­lie, Mal­wy, Dzwon­ki, Na­par­stni­ce, Os­tróżki, Kos­mo­sy (Onętki), La­wen­da, Czar­nuszka Da­mas­ceńska, Mie­czy­ki, Li­liow­ce, Słoneczni­ki, Ta­wułki, Lo­belie, Lwia Paszcza, Ak­sa­mit­ki, Na­giet­ki, Ma­ciej­ka, Liat­ra Kłoso­wa, Kro­kos­mia (Mon­tbrec­ja), Roz­chod­nik Os­try, Chab­ry, Gipsówka, Be­gonie Bul­wias­te, Diaskia
Nie chcę czuć te­go ani mi­nuty dłużej
Ani mi­nuty krócej 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 10:26
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Nosowska

Autorzy na literę
M N O
Aktywność

dzisiaj, 00:20silvershadow do­dał no­wy tek­st sen

wczoraj, 23:37CierpkaWoda do­dał no­wy tek­st Milczenie wychodzi z mo­dy [...]

wczoraj, 23:27Quanti18 do­dał no­wy tek­st na pa­rabo­lach życia, nie ma [...]

wczoraj, 22:04Strange one sko­men­to­wał tek­st Rodzisz się tym cze­go [...]

wczoraj, 20:43Spruta sko­men­to­wał tek­st Y

wczoraj, 20:17PlESCHOPATA sko­men­to­wał tek­st Wpędzać się w psycho­pa­tyczny stan, [...]

wczoraj, 20:13PlESCHOPATA sko­men­to­wał tek­st Y

wczoraj, 20:11Spruta sko­men­to­wał tek­st Wpędzać się w psycho­pa­tyczny stan, [...]

wczoraj, 20:10Spruta sko­men­to­wał tek­st Y

wczoraj, 20:01PlESCHOPATA do­dał no­wy tek­st Serce to pes­tka wyob­raźni