Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Byłeś mi tak blis­ki przez te la­ta dzieciństwa, a po­tem pow­stała gra­nica do­rosłości, którą boimy się przekroczyć.
Obo­je nie ma­my paszpor­tu do świata bez samotności. 

myśl • dzisiaj, 02:02

Marze­nia nie kosztują, a wciąż są ludzie, którzy biorą je na raty. 

myśl • dzisiaj, 01:54

Głupi nie ten co po­pełnia błędy, ale ten co na nich się nie uczy. 

myśl • dzisiaj, 01:22

Gdy­bym mógł być kwiatem,
Chciałbym być niezapominajką..
Abyś nig­dy nie za­pom­niała o tym,
że istnieję 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:58

Na za­sadach się opiera, a nie wyznaje. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:46

Nor­malność to sza­leństwo większości. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:44

No­silam was ty­le lat...
w plecaku....codziennie..
Przy­bylo mi troche lat....
dzis...jest mi juz za ciezko.... 

myśl • wczoraj, 23:56

No­silam was ty­le lat...
w plecaku....codziennie..
Przy­bylo mi troche lat....
dzis...jest mi juz za ciezko.... 

myśl • wczoraj, 23:56

Cza­sem mil­cze­nie spra­wia nam większą krzywdę niż bez­myślne słowa. 

myśl • wczoraj, 23:51

No­silam was ty­le lat...
w plecaku..
codziennie...
przy­bylo mi troche lat..
dzis.. jest mi juz za ciezko... 

myśl • wczoraj, 23:30
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

de Gaulle

Autorzy na literę
F G H
Aktywność

dzisiaj, 02:35Ciarka.... sko­men­to­wał tek­st Kto ba­wi się czyimś [...]

dzisiaj, 02:33Ciarka.... sko­men­to­wał tek­st W życiu trze­ba być [...]

dzisiaj, 01:57chrupcia sko­men­to­wał tek­st Gdybym mógł być kwiatem, Chciałbym [...]

dzisiaj, 01:29Człowiek_Widmo_1986 sko­men­to­wał tek­st Głupi nie ten co [...]

dzisiaj, 01:10yestem sko­men­to­wał tek­st Zatrzymaj się na czas, [...]

dzisiaj, 00:47Clyde sko­men­to­wał tek­st Nadzieja matką głupich. Mądrych wycho­wuje [...]

dzisiaj, 00:20MyArczi sko­men­to­wał tek­st Czy pożyczka się opłaca, [...]

dzisiaj, 00:02one drop for all sko­men­to­wał tek­st Czy pożyczka się opłaca, [...]

wczoraj, 23:36WojtaZ sko­men­to­wał tek­st Mów ludziom, że ich [...]

wczoraj, 23:35Naja wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ?