Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Sa­mot­ność jest przy­jem­nością dla tych, którzy jej pragną i męką dla tych, co są do niej zmuszeni. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 24 fiszki

człowiek os­wa­ja sa­mot­ność, żeby go gryzła  

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 5 fiszek • przedwczoraj, 22:18

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Nie można upaść, jeśli się na­wet nie wstało. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 16:30

Na Buddystę

Ze złożony­mi dłońmi
W amen mrówkę omija
Po czym bestialsko
chrześci­jan i innych
Bez drgnienia powieki
Żyw­cem pa­li zabija

in­spi­racją film Mar­ti­na Scorsese
"Milczenie" 

fraszka
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 15:45

Ma Dame

Ale ja to potrafię...
Jak Ci się podobam?
Ub­rałem się dla Ciebie
Mo­ja Lady
Przez Ciebie
Dos­taję gorączki
Roz­pa­lam się
Zobacz…
To wszys­tko dla Ciebie
Tyl­ko dla Ciebie
Ta eksplozja
Ek­sploz­ja uczuć
Tyl­ko dla Ciebie
No po­wiedz coś…
Czy jes­tem wystarczająco
Dob­ry dla Ciebie?
Tak, dla Ciebie
Chcę ta­ki być
Najlepszy
Naj­lep­szy dla Ciebie
Tyl­ko dla Ciebie

Chodźmy stąd… 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 15:31

Będąc obok siebie, mam szer­sze spek­trum uwa­gi ... 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 14:40

Ot­worzył wdech szafę i myśli, w ko­go się dziś prze­biorę: na­tal­ke, bo­la, czy bożenkę?. Może poetę?
Wezmę idiotę* naj­le­piej pasuje. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 14:07

* * *

Dopóty dob­ro ze złem wal­czyło
aż się w jedną szarą masę za­mieniło
tam gdzie o względy swoich po­cie­cha od lat wal­czy wy­leniła wyd­ra z nad­muchaną ka­pucynką

z opo­wiadań podopiecznej 

fraszka
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 13:59

Paździerz chciałaby ko­pulo­wać ale nie ma do te­go ani du...y ani głowy.
/podsłuchane/ 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 13:32

Rozbitek - Puzzelek

Sko­rup­ko co pękłaś
Zgnieciona udręką
Zmień się w puzzelka
I od­najdź swe miej­sce
A wszys­tko
Będzie pasować 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 13:05

Wszys­tkie psy i ko­ty się przyglądały,
jak Pan z Pa­nią kopulowały. 

myśl • dzisiaj, 13:00

* * *

Miau* dreszcze i sek­su chciał jeszcze.
Kot zdechł niebo­rak od pie­szczot nadmiaru.
A już za pies­kiem roz­gląda się. Mały miłośnik zwierząt. 

erotyk • dzisiaj, 12:53
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

Bishop

Autorzy na literę
A B C
Aktywność

dzisiaj, 17:20Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Paździerz chciałaby ko­pulo­wać ale [...]

dzisiaj, 17:19Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Otworzył wdech szafę i [...]

dzisiaj, 17:08Cykam sko­men­to­wał tek­st Będąc obok siebie, mam [...]

dzisiaj, 17:05JaJo sko­men­to­wał tek­st Ma Da­me

dzisiaj, 17:01fyrfle sko­men­to­wał tek­st Będąc obok siebie, mam [...]

dzisiaj, 17:00Cris sko­men­to­wał tek­st intuicja

dzisiaj, 17:00fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ma Da­me

dzisiaj, 16:53JaJo sko­men­to­wał tek­st Ma Da­me

dzisiaj, 16:43Cykam sko­men­to­wał tek­st Będąc obok siebie, mam [...]

dzisiaj, 16:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st Syn mar­notraw­ny Nie wrócę już [...]