Znaczące...

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 64 tek­sty.

Nor­malność to po pros­tu sza­leństwo, które jest ak­cepto­wane przez większość. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 25 maja 2016, 18:36

nie pot­rze­ba oczu żeby widzieć.
nie pot­rze­ba uszu żeby słyszeć.
nie pot­rze­ba ust żeby mówić.
wyob­raźnia też tu w niczym nie pomoże.
pot­rze­ba duszy, żeby poczuć.. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 16 maja 2016, 17:33

Piek­no trwa tak długo, jak długo trwają nasze praw­dzi­we wzrusze­nia. Jeśli są nie praw­dzi­we stają się tyl­ko kurzem, który lek­ki pod­much wiat­ru może zdmuchnąć 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 17 lutego 2016, 22:21

Naj­więcej o so­bie mówi człowiek w złości. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 12 lutego 2016, 23:59

Kto przyz­naję się do wad- war­tość swoich za­let zna.

K.A.Sz. 10.12.2015r.
 

myśl
zebrała 19 fiszek • 11 grudnia 2015, 00:39

Dob­ro czy zło, choćbyś cho­wał najgłębiej, nie uk­ry­jesz te­go co masz w sercu. 

myśl
zebrała 95 fiszek • 31 grudnia 2015, 00:13

Cza­sami każdy człowiek pot­rze­buje trochę sa­mot­ności, aby umiał do­cenić to co ma i za­pom­niał o tym cze­go mu naj­bar­dziej brakuje. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 29 lipca 2014, 16:33

Miłość-kiedy ją po­siada­my świat jest ko­loro­wy, dos­trze­gamy piękno we wszys­tkim co nas otacza, lecz gdy ją stra­cimy to świat sta­je się czar­no biały, a życie tra­ci sens... 

myśl
zebrała 20 fiszek • 18 marca 2013, 18:03

nie poniżaj
nig­dy nie wiesz kiedy upadniesz

niżej... 

myśl
zebrała 199 fiszek • 13 marca 2013, 22:03

Dwoję się i troję, żeby zro­zumieć ten świat, a on tyl­ko bo­li, po­jedyńczym bólem. 

myśl
zebrała 78 fiszek • 11 marca 2013, 21:42
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Zigi7

Użytkownicy
C D E
Aktywność

19 sierpnia 2016, 11:42Naja sko­men­to­wał tek­st Dnia 19.08. Kończę z [...]

19 sierpnia 2016, 08:50fyrfle sko­men­to­wał tek­st Dnia 19.08. Kończę z [...]

10 sierpnia 2016, 23:51Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Niestety... ale na­jis­totniej­sze są te [...]

10 sierpnia 2016, 19:40kszyszunia sko­men­to­wał tek­st Niestety... ale na­jis­totniej­sze są te [...]

9 sierpnia 2016, 18:06Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Niestety... ale na­jis­totniej­sze są te [...]

9 sierpnia 2016, 18:05Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Nie wy­lewaj z ust [...]

9 sierpnia 2016, 09:53kszyszunia sko­men­to­wał tek­st Niestety... ale na­jis­totniej­sze są te [...]

9 sierpnia 2016, 02:53Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Wolny świat, wol­ny człowiek, [...]

9 sierpnia 2016, 02:48Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Nie wy­lewaj z ust [...]

8 sierpnia 2016, 23:41Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Najlepsze co nas może [...]