Zmysłowo, namiętnie, pięknie

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 9 tek­stów.

~~ Subtelna wieczność~~

Przyjdę do ciebie w per­fu­my ubrana
Byś mnie pożądając zmysły swe rozbudził
Otu­lona mgiełką niedos­pa­nej nocy
Byś tęskno­ty za mną nig­dy nie ostudził

De­likatną wo­nią przy każdym dotyku
Będę ciebie ku­sić na­miętnie całując
Po­tem uniesiemy się na szczy­ty marzeń
Do­tykiem swe ciała słod­ko celebrując

Sub­telny ten za­pach wie­cznością nazwany
W myślach naszych zmysłów na zaw­sze zostanie
Odejdę ran­kiem siebie zostawiając
W de­likat­nej mgiełce która pachnie rajem.
 

erotyk
zebrał 8 fiszek • 9 czerwca 2018, 14:32

***cała drżę

fan­tazją zmysłów
de­koru­jesz me ciało
czu­je na skórze
każdą krop­le pożądania

za­pachem miłości
znaczysz me usta
od­da­je ci ciało
na­poi się nim
wy­pełnij
rozkoszą

drżeniem sta­je się
każdą chwilą
uniesienia
każdą cząstką
nasze­go spełnienia

Kocha­nemu N ...ღ

24.04.2018
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 7 fiszek • 15 maja 2018, 09:34

Zanurzeni

A prze­cież ona
Przed­sta­wiła się do­tykiem dłoni
Chłod­na i sub­telna
Trochę niepew­ności

Oczy do­pełniły cza­ry
Ob­raz pełny i uczci­wy

W chwi­li tam­tej
Imię nie miało znacze­nia

Dwo­je ludzi
W cza­sie i przes­trze­ni

Zanurzeni 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 10 maja 2018, 22:15

Tajemnice alkowy

Mam dwie ręce
przy­wiąza­ne do 
krawędzi Twe­go pożądania
kaj­danka­mi bólu

Szpic­rutą wolności
na­dajesz mi no­we imię
wyłącznie na włas­ny użytek

W la­biryn­cie zmysłów
za­gubiona między
kos­tką lo­du a wos­kiem świecy
poszu­kuję dro­gi do wolności

Związu­jesz mi oczy,
kar­misz muzyką
i za­pachem swe­go ciała

a ja z krzykiem,
który roz­ry­wa ciszę
skaczę w przepaść 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 13 marca 2018, 10:33

***

z do­tyku warg czer­pię słodycz
de­lek­tu­je się soczystością
by zas­po­koić głód

ob­darza błogim dreszczem
w ocze­kiwa­niu spełnienia
wkra­da się we mnie
huragan

kojącą mu­zyką ciał dwóch
za­sypiamy na poduszkach
ut­ka­nych ze snów

Kocha­nemu N..ღ

11.03.2018
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 11 fiszek • 13 marca 2018, 09:23

Pod oknem grzechu

Wypełniasz
spływając(ym)
po udach
usta
milczenie(m)
już nie swoim. 

erotyk
zebrał 6 fiszek • 23 lutego 2018, 17:02

Najpiękniej

Kocha się oczami
Nie do­tykając pro­mieni ciszy
Mro­wiące w żyłach przys­tanki uczuć

Pat­rz, jak mi w ser­cu dziś wieje i kołysze
Dźwięk nienasycenia
Gdy­byś za­pukać nag­le zechciał

Naj­piękniej mi ub­ra­nej w Twój oddech
Owi­nięty prześcieradłem po­ran­nej melodii
Miłości jeszcze w nas z wczoraj

Bezdźwięcznie leżę w tęsknocie
Jak po deszczu
Ale jeszcze przed burzą.


'Życie to piosen­ka, której me­lo­dią jest miłość.'
Ins. Adnachiel. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 17 maja 2017, 10:38

***

w ciszy wi­rują słowa
niczym płat­ki róż
tańczą po ustach
zwilżając policzki

twój od­dech tak ciepły
niczym kaszmi­rowy sweter
op­la­ta ramiona

dłonie wędrują
ciało poznają
roz­koszą drżą

do­tykiem do mnie mów

De­dyko­wane ... N ღ

17.05.2017
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 9 fiszek • 17 maja 2017, 09:53

Przyjdź

Niech odgłos Twoich kroków brzmieć już nie przestaje
I roz­le­wa się po mnie dreszczem rumianym
Bądź
W gra­nicach rozkoszy
Kiedy mych palców opuszki wska­zują Ci drogę
Gdzie zaczy­nam się kończyć
I wilgotnieję
Bra­kiem Twoich spojrzeń
Pocałuj
Mo­je war­gi (do) krwi stęsknione
Za­pachem Twoich odejść
Nachy­lam się i kłaniam
Tobą
Stęskniona. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 9 maja 2017, 10:59
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

kszyszunia

Użytkownicy
M N O
Aktywność

9 grudnia 2018, 21:21Naja wy­powie­dział się w wątku Tylko py­tania

9 grudnia 2018, 21:19Naja wy­powie­dział się w wątku Nasze Ideały.  

9 grudnia 2018, 21:03Naja sko­men­to­wał tek­st seks to przy­jem­ność, miłość [...]

9 grudnia 2018, 19:15Naja sko­men­to­wał tek­st seks to przy­jem­ność, miłość [...]

9 grudnia 2018, 14:28Naja sko­men­to­wał tek­st Na większość ważnych wy­darzeń [...]

9 grudnia 2018, 14:27Naja sko­men­to­wał tek­st wiem

9 grudnia 2018, 14:22Naja sko­men­to­wał tek­st w od­kry­waniu siebie i [...]

9 grudnia 2018, 14:19Naja sko­men­to­wał tek­st seks to przy­jem­ność, miłość [...]

9 grudnia 2018, 14:17Naja sko­men­to­wał tek­st seks to przy­jem­ność, miłość [...]

9 grudnia 2018, 14:05Naja wy­powie­dział się w wątku offtop.