zmierzch

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 8 tek­stów.

ser­ce miej
jak bez­domny ptak
nieoswojony

wy­puszczo­ny z dłoni

który nie ucieka przed burzą
lecz la­ta po­nad jej chmurami 

aforyzm
zebrał 35 fiszek • 31 sierpnia 2016, 20:07

Słońce...

Nie ważne
czy zachwieję się
od nad­miaru trosk
czy połknę za dużo łez

Pot­ra­fisz doskonale
wpleść w zwykłe dni
od­ro­binę słońca
które no­sisz na ustach

Dla­tego uwielbiam
trwać przy Tobie
bo jes­teś zawsze
na­wet w nie pogodę...


08.03.2018 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 8 marca 2018, 19:14

* * *

Wy­leczy­li mnie ze snów
Co pajęczą ni­cią tka­ne są przez wiatr
Ob­darli z marzeń
W uk­ry­ciu drżących na końcu tęczy

Zab­ra­li nadzieję w w blas­ku dnia
Op­le­cione­go hoj­nie war­koczem słońca
Za­dep­ta­li wiarę krzykiem
Mil­cząc głucho stopą bezbożności

Przyo­dziali dłonią zimną
W rzeczy­wis­tość szat
Gdzie naiw­ność serca
Ka­rana jest ostrzem

A przed ocza­mi pędzlem nienawiści
Wy­malo­wali świat,
W którym miłość za­wiesi­li bezwiednie
Na szu­bieni­cy losu 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 18 stycznia 2018, 15:30

Tu, gdzie chadza piekło i niebo.

nikt już nie chce walczyć
na noże gdy tępe os­trza

bez krwi jak bez emoc­ji
brnący w śle­pe za­par­te

ile ra­zy trze­ba zwątpić
by włas­ne zważyć grzechy

jak długo w nie spoglądać
żeby wy­dobyć sedno

co mu­si się jeszcze zdarzyć
byś się wreszcie opiamiętał

mój bied­ny bra­cie siostro
obojętny na ludzkie piękno 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 12 kwietnia 2017, 22:06

...

Czy to możliwe
aby kwiatek wiosenny
delikatny
wśród ku­kurydzy wykiełkował
nieodporny
na chłód i ziemię nijaką
zak­witł ?

Jeśli kochasz uwierzysz
bo miłość jest po to
by sil­ny mógł słabe­go chronić
niczym anioł stróż
otaczać piękno opieką
przy­tulać je
i dźwi­gając zaw­sze ku słońcu
wspólnie życie przeżyć... 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 26 września 2017, 19:07

Serca cichość

to nic
przywyknę

że nie będziesz tak jak niegdyś
bić mi
- serce

i już w niczyich oczach
nie uj­rzę nieba
które sier­pniem lśni

wszys­tko co nad świat kochałem
trwa
lecz jakże daleko

wszak tęskno­ta jest jak skrzydła tych
co wzle­cieć nie mogą

lub wid­mo umarłej twarzy

wrosłe w ob­licze człowieka 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 5 sierpnia 2017, 17:37

Chłonny wieczór

ko­lej­ny ciężki haust
gdy do­gasa nieg­dyś gorejące

og­ra­nicz(one) w półszepcie
gdy za wiele wykrzyczano
bez opanowania

są gorzkie
grzęznąc niespełnieniem
znoszo­ne w myślach
jak sta­re swetry

wciąż ulubione

i tyl­ko noc przy­tula chłodem
bo to (nie) pa­mięć zawodzi

lecz my ludzie

Odtwórz  

wiersz
zebrał 8 fiszek • 1 marca 2016, 21:56

Czasem wezbrała nostalgia, lecz rzadko płacze.

nie­chlub­ne nie wiem
dławi ocze­kiwa­nie
na ja­kiekol­wiek inne

bezdźwięcznie ulotne
drży
po­między powiekami

by szep­tać już tyl­ko
łzą ry­so­waną po policzku 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 6 marca 2017, 22:26
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
C D E
Aktywność

18 maja 2018, 10:27carolyna sko­men­to­wał tek­st z ust do ust

16 maja 2018, 08:31kati75 sko­men­to­wał tek­st z ust do ust

15 maja 2018, 09:40Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st z ust do ust

14 maja 2018, 14:24carolyna sko­men­to­wał tek­st z ust do ust

13 maja 2018, 21:09marka sko­men­to­wał tek­st z ust do ust

13 maja 2018, 14:57Naja sko­men­to­wał tek­st z ust do ust

13 maja 2018, 11:30dark smurf sko­men­to­wał tek­st szczęście pod kas­kiem akac­jo­wa [...]

13 maja 2018, 11:30AMA sko­men­to­wał tek­st z ust do ust

13 maja 2018, 11:28dark smurf sko­men­to­wał tek­st życie jak w ka­lej­dosko­pie

13 maja 2018, 11:27dark smurf wy­powie­dział się w wątku offtop.