złoto

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 461 tek­stów.

In­ni kochają nas za coś, cze­go sa­mi o so­bie nie wiemy. 

cytat dnia z 12 lipca 2017 roku
zebrał 59 fiszek

Wiem jak ułożyć ry­sy twarzy,
by smut­ku nikt nie zauważył. 

cytat dnia z 13 lipca 2017 roku
zebrał 102 fiszki

Cza­sami kocha się in­nych za coś, cze­go oni sa­mi nie są świadomi. 

cytat dnia z 14 lipca 2017 roku
zebrał 135 fiszek

Kto się zbliża, te­go nie od­pychaj­cie, a kto od­chodzi, te­go nie zat­rzy­muj­cie. Kto wra­ca, te­go przyj­mujcie tak, jak­by się nig­dy nie oddalał. 

cytat dnia z 10 sierpnia 2017 roku
zebrał 48 fiszek

O s o b o w o ś ć - mar­kową biżute­rią człowieka... 

myśl dnia z 14 marca 2017 roku
zebrała 72 fiszki • 20 marca 2011, 12:58

Niektórzy ludzie, są jak echo, przes­ta­jesz się odzy­wać i znikają... 

myśl
zebrała 21 fiszek • 3 grudnia 2016, 20:53

ni­by słowa nie pieniądz, ale oszczędzać trzeba
zwłaszcza kiedy człowiek nie skar­bonka, a ...
świnia 

myśl
zebrała 11 fiszek • 29 września 2016, 12:27

Po co bieg­niesz sko­ro jest czer­wo­ne?
Bo nie chce się spóźnić na zielone. 

myśl dnia z 10 października 2016 roku
zebrała 35 fiszek • 5 lutego 2010, 17:25

Nie ma ludzi bez serc, są ludzie bez skru­pułów ... 

myśl dnia z 12 października 2016 roku
zebrała 37 fiszek • 10 lutego 2011, 14:22

Na drodze często tra­fia mnie szlak... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 13 listopada 2016, 19:49
Pozostałe zeszyty

Użytkownik prowadzi wyłącznie jeden zeszyt — ten, który właśnie przeglądasz.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sprajtka

Użytkownicy
M N O
Aktywność

12 maja 2018, 20:59Kukasz sko­men­to­wał tek­st Spróbuj oder­wać się od [...]

9 maja 2018, 19:58N.A.N.A do­dał no­wy tek­st Spróbuj oder­wać się od [...]

22 września 2017, 18:33N.A.N.A do­dał no­wy tek­st ''Trafiła ko­sa na ka­mień..'' [...]

4 czerwca 2017, 12:27N.A.N.A sko­men­to­wał tek­st Jestem tyl­ko piel­grzy­mem z [...]

4 czerwca 2017, 11:16yestem sko­men­to­wał tek­st Jestem tyl­ko piel­grzy­mem z [...]

4 czerwca 2017, 10:38RozaR sko­men­to­wał tek­st Jestem tyl­ko piel­grzy­mem z [...]

4 czerwca 2017, 09:23Smutna dziew­czy­na sko­men­to­wał tek­st Czekaj !Stój ! Uśmie­chnij [...]

3 czerwca 2017, 19:17Cris sko­men­to­wał tek­st Czekaj !Stój ! Uśmie­chnij [...]

26 kwietnia 2017, 17:30yestem sko­men­to­wał tek­st Już za późno.... Słowa [...]

26 kwietnia 2017, 00:03Persiasty sko­men­to­wał tek­st Już za późno.... Słowa [...]