brak mi słów

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 704 tek­sty.

Mądrość jest cen­na lecz za głupotę trze­ba płacić.

Odtwórz  

myśl
zebrała 8 fiszek • 24 lipca 2018, 09:10

żąda­my wiel­kich cudów
od rodziców
od rządzących
od podwładnych
od dzieci
od bogów

a śle­pi jes­teśmy na te małe
którym nie da­ne urosnąć
 

myśl
zebrała 6 fiszek • 21 lipca 2018, 12:39

Naj­gorzej, kiedy ko­bieta nie może ulec po­kusie, którą wy­wołała u mężczyzny. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 30 czerwca 2018, 13:27

O mun­dialu! Za­ra bedziemy po balu! 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 21 czerwca 2018, 19:57

"Myśl (nie)ko­nie­cznie materialna"...

... każda miłość rodzi się bez po­wodu... i każda umiera bez dochodu...
 

aforyzm
zebrał 15 fiszek • 18 maja 2014, 12:49

Nieje­den orzeł z resztką się nie liczy... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 11 maja 2018, 12:35

Od­gry­wając cudze ro­le.. przes­pa­li własną premierę. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 28 stycznia 2018, 10:04

Jed­ni żeg­nają się w imię Oj­ca, drudzy w imię Święte­go Spokoju. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 23 stycznia 2018, 14:22

Prze­mija­nie to zem­sta cza­su, za codzien­ne za­bija­nie chwil. 

aforyzm
zebrał 36 fiszek • 14 marca 2017, 11:44

/*o po­korze słów kilka*/

Pot­rze­ba wiel­kie siły by się uniżyć i wiel­kiej wiary by to uniżenie nie spra­wiło że upadniemy. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 27 grudnia 2017, 22:49
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Logos

Użytkownicy
R S T
Aktywność

wczoraj, 15:31szpiek do­dał no­wy tek­st Za mun­du­rem pan­ny sznu­rem [...]

wczoraj, 15:28szpiek sko­men­to­wał tek­st Zostawił ro­zeb­raną na łóżku, [...]

wczoraj, 08:47szpiek sko­men­to­wał tek­st Zostawił ro­zeb­raną na łóżku, [...]

przedwczoraj, 16:28piórem2 sko­men­to­wał tek­st Gdzie ? 

przedwczoraj, 16:27yestem sko­men­to­wał tek­st Gdzie ? 

przedwczoraj, 16:26piórem2 sko­men­to­wał tek­st Gdzie ? 

przedwczoraj, 16:22yestem sko­men­to­wał tek­st Gdzie ? 

przedwczoraj, 13:34piórem2 sko­men­to­wał tek­st Gdzie ? 

przedwczoraj, 13:20yestem sko­men­to­wał tek­st Gdzie ? 

przedwczoraj, 11:08piórem2 sko­men­to­wał tek­st Gdzie ?