brak mi słów

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 630 tek­stów.

Cza­sami po­daje się ko­muś po­mocną dłoń, żeby mieć go w garści. 

cytat dnia z wczoraj
zebrał 13 fiszek

Jes­teśmy różnicą po­między tym co było a będzie... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 23 maja 2019, 23:51

Nie narze­kaj na klatkę w której jes­teś kluczem.

ludzka mentalność. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 24 marca 2019, 17:37

ona niewinna
niewin­ny on
a ta­kie win­ne jabłko... 

myśl
zebrała 13 fiszek • 12 marca 2019, 06:17

Jeśli nie wiedzą jak zniszczyć czyjąś świętość, na­puszczają nań swoją re­li­gię ... 

aforyzm
zebrał 58 fiszek • 13 września 2015, 11:27

Nikt nie jest na ty­le dob­ry, żeby mówić dru­giemu jak jest zły . 

myśl
zebrała 8 fiszek • 15 stycznia 2019, 09:58

100% pewności...

że nig­dy nie zo­baczę...
gra­bi, które gra­biłyby inaczej. 

fraszka
zebrała 4 fiszki • 5 listopada 2017, 23:51

PISDOKRACJA

Jed­na­ki mają pok­lask wśród członków elity
Pro­fesor nadzwyczaj­ny i ba­ran pospolity. 

fraszka
zebrała 11 fiszek • 3 grudnia 2017, 21:08

Ludzie cię roz­liczą na­wet z po­racho­wanych kości. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 30 grudnia 2018, 21:59

człowiek ma wolną wolę
ale niektóre rzeczy trze­ba zro­bić szybko
 

myśl
zebrała 12 fiszek • 6 grudnia 2018, 17:26
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

yestem

Użytkownicy
R S T
Aktywność

wczoraj, 18:10szpiek sko­men­to­wał tek­st Jak zos­tanę pre­zyden­tem obiecuję [...]

przedwczoraj, 21:27szpiek sko­men­to­wał tek­st Chodzenie do kościoła nie [...]

przedwczoraj, 21:07CierpkaWoda sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

przedwczoraj, 20:55scorpion sko­men­to­wał tek­st Jak zos­tanę pre­zyden­tem obiecuję [...]

przedwczoraj, 17:38szpiek sko­men­to­wał tek­st Jak zos­tanę pre­zyden­tem obiecuję [...]

przedwczoraj, 14:21Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Jak zos­tanę pre­zyden­tem obiecuję [...]

przedwczoraj, 13:47Cropka sko­men­to­wał tek­st Jak zos­tanę pre­zyden­tem obiecuję [...]

przedwczoraj, 12:26szpiek do­dał no­wy tek­st Jak zos­tanę pre­zyden­tem obiecuję [...]

17 czerwca 2019, 19:45yestem sko­men­to­wał tek­st Łatwiej jest od­ciąć głowę [...]

17 czerwca 2019, 17:46silvershadow sko­men­to­wał tek­st Łatwiej jest od­ciąć głowę [...]