brak mi słów

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 701 tek­stów.

Od­gry­wając cudze ro­le.. przes­pa­li własną premierę. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 28 stycznia 2018, 10:04

Jed­ni żeg­nają się w imię Oj­ca, drudzy w imię Święte­go Spokoju. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 23 stycznia 2018, 14:22

Prze­mija­nie to zem­sta cza­su, za codzien­ne za­bija­nie chwil. 

aforyzm
zebrał 35 fiszek • 14 marca 2017, 11:44

/*o po­korze słów kilka*/

Pot­rze­ba wiel­kie siły by się uniżyć i wiel­kiej wiary by to uniżenie nie spra­wiło że upadniemy. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 27 grudnia 2017, 22:49

... od daw­na zas­ta­nawiałem się dlacze­go młodzi ludzie bun­tują się... bun­tują się i wal­czą o postęp, wal­czą o swoją wol­ność... wal­czą, by w star­szym wieku "wpaść" w te sa­me kon­serwa­tyw­ne kon­we­nan­se i [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 6 fiszek • 15 grudnia 2017, 18:17

Życie w zgodzie ze wszys­tki­mi - ważniej­sze od zgadza­nia się z nimi. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 17 grudnia 2017, 15:54

Bajka o tym jak Lenin uświadomił św Mikołaja

Dro­gie dzieci!
Na pew­no wiecie, kto to jest święty Mi­kołaj. Ale czy zna­cie całą prawdę skąd się wzięła ta oso­ba?
Myśli­cie, że przy­latu­je na sa­niach ciągniętych przez sześć re­niferów. Jed­nak nie jest to [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 16 listopada 2017, 20:35

Miej coś w so­bie z ha­zar­dzis­ty, pos­taw wszys­tko w końcu na siebie. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 15 listopada 2017, 15:36

Czas to ta­ki pieniądz,
które­go za­robić nie zdołam,
lecz mogę zainwestować. 

myśl dnia z 15 listopada 2017 roku
zebrała 24 fiszki • 8 stycznia 2015, 23:07

Nic tak nie spa­ja jak wspólny wróg i nic tak nie dzieli ludzi jak zwy­cięstwo nad nim. 

myśl dnia z 12 listopada 2017 roku
zebrała 8 fiszek • 11 listopada 2017, 13:24
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Logos

Użytkownicy
R S T
Aktywność

14 marca 2018, 14:50fyrfle sko­men­to­wał tek­st Tam

23 lutego 2018, 20:10IKON sko­men­to­wał tek­st Sąd os­ta­teczny

23 lutego 2018, 18:29szpiek sko­men­to­wał tek­st Sąd os­ta­teczny

23 lutego 2018, 18:06szpiek sko­men­to­wał tek­st Sąd os­ta­teczny

23 lutego 2018, 17:34IKON sko­men­to­wał tek­st Sąd os­ta­teczny

23 lutego 2018, 11:40szpiek sko­men­to­wał tek­st Sąd os­ta­teczny

23 lutego 2018, 08:41IKON sko­men­to­wał tek­st Sąd os­ta­teczny

22 lutego 2018, 21:08szpiek sko­men­to­wał tek­st Nie narzędzie a techni­ka [...]

22 lutego 2018, 18:41szpiek sko­men­to­wał tek­st Nie narzędzie a techni­ka [...]

22 lutego 2018, 17:47szpiek do­dał no­wy tek­st Sąd os­ta­teczny