wyjątkowe

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 230 tek­stów.

Dopóki w niebie będzie ktoś, kto mnie strzeże, nie będzie na ziemi ni­kogo, kto mnie zrani. 

myśl dnia z 13 października 2014 roku
zebrała 115 fiszek • 26 lipca 2014, 16:24

Nie słowa­mi, lecz spoj­rze­niem po­wiedz, że kochasz. 

myśl
zebrała 100 fiszek • 6 maja 2014, 09:23

Cza­sem spoj­rze­nie do­tyka czu­lej niż dłonie,
bo to mu­si wystarczyć... 

myśl
zebrała 118 fiszek • 15 maja 2014, 20:54

Dla mężczyz­ny jed­no "tak" by­wa ostatecznym.
Ko­bieta pot­rze­buje powtórzenia. 

myśl dnia z 27 sierpnia 2014 roku
zebrała 167 fiszek • 4 lutego 2012, 23:37

Są ko­biety, których nie sposób ub­rać w słowo, ale wy­god­nie z ni­mi w sercu. 

myśl dnia z 1 października 2014 roku
zebrała 171 fiszek • 9 września 2013, 12:07

i przyp­nij mężczyźnie skrzydła
to za­raz chce

do nieba

:) 

myśl
zebrała 318 fiszek • 19 lipca 2013, 23:55

i za­bierz mnie tam
gdzie Two­je us­ta grzeszą
nie­rzeczy­wis­tością chwil
może wte­dy zrozumiem
dlacze­go bo­li mnie

Two­je serce


Odtwórz  

myśl
zebrała 265 fiszek • 18 marca 2014, 21:44

i dopóki chcesz być niewol­ni­kiem zła
nie przy­gar­nie cię
niebo

dob­ry człowieku 

myśl
zebrała 347 fiszek • 9 maja 2014, 22:55

Sza­nuję mężczyzn, którzy sza­nują moją odmowę. 

myśl
zebrała 90 fiszek • 24 stycznia 2010, 20:42

Przy­jaźń to nie obo­wiązek by­cia, ale przy­jem­ność przebywania. 

myśl dnia z 5 października 2015 roku
zebrała 313 fiszek • 1 marca 2013, 21:39
Pozostałe zeszyty

Użytkownik prowadzi wyłącznie jeden zeszyt — ten, który właśnie przeglądasz.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Marsjanka1980

Użytkownicy
H I J
Aktywność

2 sierpnia 2015, 22:25tom8grab sko­men­to­wał tek­st Iluż mężczyzn nie umie [...]

1 sierpnia 2015, 16:28M44G sko­men­to­wał tek­st Iluż mężczyzn nie umie [...]

1 sierpnia 2015, 13:04Bogini Twa! sko­men­to­wał tek­st Iluż mężczyzn nie umie [...]

1 sierpnia 2015, 12:30meedea sko­men­to­wał tek­st Iluż mężczyzn nie umie [...]

1 sierpnia 2015, 12:29tom8grab sko­men­to­wał tek­st Iluż mężczyzn nie umie [...]

1 sierpnia 2015, 11:50Immortal An­gel do­dał no­wy tek­st Iluż mężczyzn nie umie [...]