Wybitne

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 4 tek­sty.

Tyl­ko sta­rożyt­ni Gre­cy mieli bóstwa pi­jaństwa i ra­dości. Dioni­zosa i Bachu­sa. My ma­my za to Freuda, kom­pleks niższości i psychoana­lizę. Boimy się wiel­kich słów w miłości, a lu­bimy je w po­lity­ce. Smut­ne pokolenie. 

cytat dnia z 2 lipca 2016 roku
zebrał 28 fiszek

Le­piej być nie­szczęśli­wym Sok­ra­tesem, niż za­dowo­lonym głupcem. 

cytat dnia z 22 lipca 2016 roku
zebrał 8 fiszek

Kiedy ubierają Cię w słowa, których nie znasz, nie mu­sisz im wierzyć,
- wys­tar­czy, że znasz siebie. 

myśl dnia z 24 kwietnia 2016 roku
zebrała 86 fiszek • 19 września 2015, 18:14

Praw­dzi­wa głupo­ta zaw­sze po­kona sztuczną inteligencję.
 

cytat dnia z 16 stycznia 2013 roku
zebrał 133 fiszki
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Terry Pratchett

Użytkownicy
R S T
Aktywność

przedwczoraj, 23:13sprajtka sko­men­to­wał tek­st Znają nas tyl­ko blis­cy, [...]

22 kwietnia 2017, 18:23sprajtka sko­men­to­wał tek­st jedni tworzą at­mosferę a [...]

11 kwietnia 2017, 08:37sprajtka sko­men­to­wał tek­st Nie ma co się [...]

7 kwietnia 2017, 18:11dark smurf sko­men­to­wał tek­st Nie ma co się [...]

5 kwietnia 2017, 22:38sprajtka sko­men­to­wał tek­st Nie ma co się [...]

5 kwietnia 2017, 22:30yestem sko­men­to­wał tek­st Nie ma co się [...]

5 kwietnia 2017, 20:23JaiTy sko­men­to­wał tek­st Nie ma co się [...]

5 kwietnia 2017, 19:58dark smurf sko­men­to­wał tek­st Nie ma co się [...]

5 kwietnia 2017, 13:44sprajtka sko­men­to­wał tek­st Nie ma co się [...]

5 kwietnia 2017, 11:39onejka sko­men­to­wał tek­st Nie ma co się [...]