Wybitne

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 5 tek­stów.

odległości

ilek­roć ktoś ci powtarza
abyś nab­rał dys­tansu do siebie - uważaj
bo można od­biec od swo­jego ciała tak daleko
że pew­ne­go dnia zapomnisz
rysów włas­nej twarzy
cha­rak­te­ru pis­ma palców na wietrze

przes­ta­niesz słyszeć de­likat­ne załamania
w głosie
gdy mówisz [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 23 maja 2019, 17:43

Tyl­ko sta­rożyt­ni Gre­cy mieli bóstwa pi­jaństwa i ra­dości. Dioni­zosa i Bachu­sa. My ma­my za to Freuda, kom­pleks niższości i psychoana­lizę. Boimy się wiel­kich słów w miłości, a lu­bimy je w po­lity­ce. Smut­ne pokolenie. 

cytat dnia z 2 lipca 2016 roku
zebrał 28 fiszek

Le­piej być nie­szczęśli­wym Sok­ra­tesem, niż za­dowo­lonym głupcem. 

cytat dnia z 22 lipca 2016 roku
zebrał 8 fiszek

Kiedy ubierają Cię w słowa, których nie znasz, nie mu­sisz im wierzyć,
- wys­tar­czy, że znasz siebie. 

myśl dnia z 24 kwietnia 2016 roku
zebrała 86 fiszek • 19 września 2015, 20:14

Praw­dzi­wa głupo­ta zaw­sze po­kona sztuczną inteligencję.
 

cytat dnia z 16 stycznia 2013 roku
zebrał 134 fiszki
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Terry Pratchett

Użytkownicy
R S T
Aktywność

przedwczoraj, 19:48yestem sko­men­to­wał tek­st Życie, to us­tawka, np. [...] 

przedwczoraj, 16:16sprajtka sko­men­to­wał tek­st ostrzeżenie dla por­ta­lu

przedwczoraj, 16:15sprajtka do­dał no­wy tek­st Życie, to us­tawka, np. [...] 

16 czerwca 2019, 17:06kati75 sko­men­to­wał tek­st Tyle słów pa­da z [...]

16 czerwca 2019, 14:07yestem sko­men­to­wał tek­st Tyle słów pa­da z [...]

16 czerwca 2019, 11:41marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Tyle słów pa­da z [...]

12 czerwca 2019, 19:22sprajtka wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

12 czerwca 2019, 00:25yestem sko­men­to­wał tek­st Każde mo­je tak ,to [...]

11 czerwca 2019, 22:30kati75 sko­men­to­wał tek­st Każde mo­je tak ,to [...]

11 czerwca 2019, 16:06sprajtka sko­men­to­wał tek­st Dobre uczyn­ki są łat­wiej­sze [...]