Wings of butterfly

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 12 tek­stów.

bo.

kiedy nikt nie patrzy
błąkam się po wierszach
jak pies

nocą
można prze­biec cały świat

wszerz
i wzdłuż
tak wiele jest do po(z)wiedzenia

jeszcze 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 27 lipca 2016, 22:31

... nie­szczęśli­wa miłość jest wte­dy, gdy Amor nie tra­fi w ser­ce... tyl­ko w du**...
... choć to roz­koszny z wyglądu bo­bas, to jest cho­ler­nie złośli­wym tłuścioszkiem...

* in coope­ration with... ~motylek96... 

myśl
zebrała 92 fiszki • 19 listopada 2010, 00:00

Jesień

Pleśń ob­li­zała się złociście
od­dechem klonów
brązem kasztanów

Tfu...

Mgła w zaułkach wi­je gniazda
spa­dającym gwiazdom
na oślep poszedł starzec w ka­pocie snów
marzeń

Chus­teczka wchłania katar
ma­my prze­moczo­ne buty
zmarznięte nogi...


(Nat­chnął mnie wier­sz Mo­tyl­ka, ten o jesieni) 

wiersz
zebrał 34 fiszki • 25 września 2011, 20:44

Są chwi­le, w których w ciągu kil­ku se­kund do­ciera do Ciebie jak bar­dzo za­leży Ci na dru­giej osobie...

Wróciłem !, poz­dro­wienia dla "mo­tylek96", Two­je ra­dy dały mi nadzieję... 

myśl
zebrała 31 fiszek • 18 kwietnia 2011, 08:56

Płaszczyk dob­ro­ci to naj­częściej spo­tyka­na część gar­de­roby noszo­na przez obłud­ników. Czy w Two­jej gar­de­robie jest on na wierzchu??

In­spi­rac­ja dzięki Mo­tyl­ko­wi ;) 

myśl
zebrała 16 fiszek • 10 stycznia 2011, 19:24

Nie wszys­tko złoto co się świeci,
Nie wszys­tek dob­re ry­by na­pełniają sieci
Rodzi­ce także dziećmi by­li i lu­bili psocić
Wy­bacz pa­mięć nie da się zeń ogołocić...


*Mo­tyl­ko­wi za pamięć 

myśl
zebrała 56 fiszek • 5 stycznia 2011, 00:01

"Jeżeli ma­my re­zyg­no­wać z wielo­let­niej przy­jaźni dla miłości le­piej wcześniej się prze­konać czy jest ona te­go war­ta, bo w przy­pad­ku jej odejścia nie po­zos­ta­nie nam na­wet przy­jaźń, która mogłaby ukoić pow­stały ból."

De­dykac­ja dla ~mo­tylek96, za której na­mową ten skra­wek tek­stu po­jawił się w dziale myśli. 

myśl
zebrała 90 fiszek • 21 listopada 2010, 19:45

...i na­wet w łzie, którą kończy się dzień słyszę od­dech Boga...

_____________________

dla Ewy 

myśl
zebrała 183 fiszki • 24 listopada 2010, 23:33

Pragnę

Anioła
Stróża me­go
Doścignąć pragnę
Abym z nim
Ra­mię w ramię
Szedł przez życie

Nie chcę by On
Szedł prze­de mną
Za każdym razem
Gdy upadnę przez bezsilność
Zat­rzy­mywał się
Cze­kał aż powstanę

Nie chcę upadać
Pragnę
By po­dob­nie jak On
Wzle­cieć nad ludzkim padołem
Na skrzydłach
Ut­ka­nych miłością do świata

Anioła
Stróża me­go
Doścignąć pragnę
Abym z nim
Ra­mię w ramię
Szedł przez życieDe­dyko­wany: ~mo­tylek96 - za in­spi­rację do na­pisa­nia te­go wier­sza ja­kiej mi dos­tar­czyła swoją twórczością. 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 9 listopada 2010, 21:17

Nie jest dob­rze, gdy jest za dob­rze...nie masz wte­dy mo­tywac­ji, by kroczyć naprzód...


Dziękuję, Motylku 

myśl
zebrała 81 fiszek • 20 października 2010, 16:58
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

andrea69

Użytkownicy
L M N
Aktywność

21 marca 2018, 09:00Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Gardenia

18 marca 2018, 22:44yestem sko­men­to­wał tek­st Gardenia

18 marca 2018, 20:45Naja sko­men­to­wał tek­st Gardenia

18 marca 2018, 16:46Papużka sko­men­to­wał tek­st Gardenia

18 marca 2018, 09:24motylek96 sko­men­to­wał tek­st Nic op­ty­mis­tyczne­go, choć wios­na [...]

18 marca 2018, 09:18motylek96 sko­men­to­wał tek­st Nieraz myślę, że nies­pełnione [...]

18 marca 2018, 09:13motylek96 do­dał no­wy tek­st Gardenia

15 marca 2018, 13:42Cris sko­men­to­wał tek­st Nic op­ty­mis­tyczne­go, choć wios­na [...]

13 marca 2018, 10:02Naja sko­men­to­wał tek­st Nic op­ty­mis­tyczne­go, choć wios­na [...]

13 marca 2018, 09:59Naja sko­men­to­wał tek­st Nieraz myślę, że nies­pełnione [...]