Wiersze

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 15 tek­stów.

Myfolandia

Kreujesz swój od­mien­ny świat
Jak pośród drzew sa­mot­ny kwiat
Spi­jasz krop­le po­ran­nej rosy
Czesząc w nieładzie będące włosy

Roz­da­jesz swój słod­ki kwiato­wy pyłek
Choć cza­sem trze­ba rąbnąć cię w tyłek
Znów ro­bisz swój słod­ki niewin­ny uśmieszek
Mówiąc że plącze [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 35 fiszek • 9 września 2011, 12:12

Rozwiązłość

Byłam kiedyś cudza,
niewłas­na i nieswoja...
Choć swo­jo się czułam
w ob­cych ramionach.

Pi­saliśmy wte­dy ra­zem osobno
i po sto­sun­ku zmy­waliśmy wodą
grzech niekochania.

Dziś pościel jest wolna
od po­tu i zmęczenia,
a ja ciągle nie mogę spoj­rzeć w lustro. 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 25 lipca 2011, 15:11

paradoksalnie

uwiera mnie krzyk za ścianą
córkę zaszczuć chce matka
słowa na us­tach pianą
szma­ta! zdzi­ra! wariatka!

uwiera mnie wzrok dzieciaka
na bil­lboar­dach mias­ta brudnego
wy­rok już za­padł: masz raka
lecz nikt nie wy­jaśnił dlaczego

uwiera mnie kot podpalony
i psi­ny łeb [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 34 fiszki • 19 stycznia 2011, 18:29

Mr & Mrs

Słyszę jak od­chodzisz
Od­chodzisz da­leko
Czuję jak mnie zwodzisz
Bez mrug­nięcia po­wieką

Myślisz, że nie widzę…
Gdy przyk­ry­wasz mnie cieniem
Po­wiedz mi kiedy
Sta­liśmy się wspomnieniem.

Leżymy obok siebie
Jed­nak podziele­ni wizją
Jak to
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 15 fiszek • 26 października 2010, 20:29

Utracona dusza

Dała mu się stłamsić,
ale nie pokonać.
Za­wie­rzając sercu,
su­mienie splamiła.

No­cy się poddała,
za dnia na oczy przejrzała.
W cichym zakątku siedząc,
duszę opłakiwała. 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 16 czerwca 2010, 14:06

Niewiernemu

Dziękuję Ci za no­ce, pod­czas których łzy niczym war­kocze wiąza­nek księżyco­wych- uciekały pochopnie.
Dziękuję Ci za słowa, które jak święta kro­wa stały na mej drodze-uparcie.
Dziękuję Ci za marze­nia jak wie­rze­nia ateistów niep­raw­dzi­we- nieg­dyś zniszczone.
Dziękuję Ci za po­całun­ki, niczym trun­ki kocha­nek niewier­nych z mych ust wy­pite- przymusem.
Dziękuję Ci za gwałty na emoc­jach, za której kiedyś zmuszo­na będę Cię rozliczyć. 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 2 stycznia 2011, 14:32

***

Nag­le pod ko­niec dnia
Zak­ra­da się cicho.
Wpełza szep­tem niemym
Pod opuszki marzeń

Do­tyka powiek,
Za­myka usta,
Drga w głowie,
Budzi uśmiech.

Sen no­cy letniej,
Grzech no­cy letniej.

Sa­mot­ny papieros. 

wiersz
zebrał 22 fiszki • 10 września 2010, 18:40

Brak

Bez Ciebie,
jes­tem jak pis­to­let bez na­boi,
jak ze­gar, w którym czas stoi,
jak stół, które­mu połama­no nogi,
jak mie­szka­nie bez podłogi.

Bez Ciebie,
jes­tem jak kom­pu­ter bez dysku,
jak wie­czor­na gwiaz­da bez błysku,
jak niebo [...] — czytaj całość

wiersz • 20 czerwca 2010, 14:44

Smutek

Przyszedł dziś do mnie
smutek,
nie niczym złodziej
w noc i po kryjomu,
lecz w środ­ku dnia,
niczym sta­ry przyjaciel.
Przyszedł,
otu­lił mnie jak płaszcz
żałob­ny, ciemny...
I szep­tał do me­go ucha
słowa iro­nią przybrane
że już mnie nie opuści,
na zaw­sze ze mną zostanie. 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 20 lipca 2010, 03:34

głosy nałogów

Usiądzie za­wałem pod twoim ser­cem
przy tłus­tym gęstym stru­myku
oz­do­bi swą głowę wieńcem i bek­nie
po co to jadłeś człowieku

gałęzie w dzieciństwie pok­ry­te tle­nem
wy­rosły w smo­lis­tym od­dechu
bełkoczą pat­rząc na cho­ry ple­ner
po coś to pa­lił człowieku

zgorzkniałe kwiaty żółte jak masło
płaci­ki wchłaniają etyl w pośpie­chu
czkającym głosem puszczają hasło
po co to piłeś człowieku 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 3 sierpnia 2010, 13:22
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

beatasperanza

Użytkownicy
L M N
Aktywność

17 stycznia 2016, 00:23Myffa90 sko­men­to­wał tek­st Przez ty­le lat za­daje [...]

9 stycznia 2016, 01:39.Rodia sko­men­to­wał tek­st słony po­całunek

2 stycznia 2016, 20:37fyrfle sko­men­to­wał tek­st słony po­całunek

2 stycznia 2016, 20:34fyrfle sko­men­to­wał tek­st życie to pes­tka po­wie­działam wpa­dając jak [...]

27 grudnia 2015, 07:23natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st słony po­całunek

27 grudnia 2015, 01:20Myffa90 do­dał no­wy tek­st słony po­całunek

3 października 2015, 22:38Myffa90 sko­men­to­wał tek­st Prośba

4 sierpnia 2015, 13:41Myffa90 do­dał no­wy tek­st Wciąż pa­miętam

5 lipca 2015, 19:06tom8grab sko­men­to­wał tek­st Niedopowiedzenia są naj­większą za­gadką.