Utkane ze wzruszeń...

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 267 tek­stów.

Serafin wieczorów

sos­ny nieg­dyś rosły przed mym domem
wiatr rozścielał poświaty
po­wiew­ne
jak duchów cienie

nu­ty na stru­nach drżały
dźwiękiem ty­siąckrot­nych ech

poezją skrzypiec

a uli­cami chodziłem zawsze
po słonecznej stronie

wszys­tko widzę dziś znowu
i z mod­litwą cze­kam na pro­gu

bo tłum­nie mgły wstają z cmentarzy
niczym ro­je białych motyli
i śpiącym tam
księżyc swe blas­ki prze­lewa

na róż kielichy

na dzi­kie jabłonie 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 7 lutego 2019, 08:43

przyjdźcie, przyjdźcie

krzyszto­fie ka­milu coś kochał
wbrew cza­som stojącym w szpa­lerze szyb
jak ugięte szubienice
urodź się og­ni­kiem białą laską
do od­najdy­wania ścieżki pośród mroku
dla obłąka­nych i wzgardzonych
bądź zorzą co wzniesie ich sen
po­nad powiekę
kulą która przeszy­je dusze strwożone

ptaku [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 7 lutego 2019, 20:32

cień na lustrze

"Boże mój zmiłuj się na­de mną
cze­mu stworzyłeś mnie na niepo­dobieństwo
twar­dych kamieni"
- H. Poświatowska

to jest ero­tyk które­mu nikt nie pat­rzy w oczy
kulący się pod najlżej­szym do­tykiem rąk
powoli [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 26 sierpnia 2018, 07:23

* * *

Gdy już wszys­tko mi się skończy,
szmin­ki, długi i wspomnienia,
to zro­zumiem, że mam wszystko,
bo nic nie mam do stracenia.

Nie mam nic do wyczytania,
z oczu, kart i fusów kawy,
los mnie bie­rze bar­dzo serio
a ja [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 23 sierpnia 2018, 09:20

Rue de la Tour

jakże pięknie
jak da­leko - tam
na miej­scu rodzin­ne­go domu

gdzie miłość mo­ja najpierwsza

jej kształty
poruszenia

jak cienie kołysa­ne od świec
pełne głosów
do­tyków i rąk

na sto­le leżą skrzypce
a za ok­nem - mo­zaika gwiazd
i aniołowie z nieba wychyleni

lecz mój wzrok nie sięgnie
nie do­leci dusza

bo roz­trwo­niłem tę miłość
roz­dając jak chleb
- serce 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 12 stycznia 2018, 11:44

War­tość ryt­miczną serc wyz­nacza się do­tykiem ich dźwięku. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 11 stycznia 2018, 13:42

W koronę wplecione ciernie

pat­rzą w wi­gilij­ne niebo ludzkie oczy
i dziecięce twarze
chórem kolęd śpiewają aniołowie

nad boską kołyską

chwała na wy­sokości
wy­pełniona złotem
bet­le­jem­skich gwiazd

trzoda
mędrcy świata
ewan­ge­liczni pastuszkowie

Jed­no­rodzo­ny
a po trzyk­roć zaparty
bo Prawdę zap­rze­da Iskariota

lecz Słowo stało się ciałem
które­go nie skruszy
ocet niedo­pity

Wiel­kiego Pos­tu fiolet

i bliźni
o włócznię wsparty 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 24 grudnia 2017, 08:47

Retorycznie

Ileż większy sta­je się ocean
gdy upa­da do niego jed­na łza?

Czy oczy są wówczas lżej­sze
o blask? 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 7 grudnia 2017, 13:56

po drugiej stronie tęczy

to jak pi­cie ka­wy o poranku
ze swoim aniołem stróżem
trzy­mając filiżankę
ko­niu­szkiem małego paluszka
głębo­ko pat­rząc w oczy
i nie móc oder­wać wzroku
nieog­ra­niczo­ne szczęście
wewnętrzny spokój
poczu­cie spełnienia
i gdy­by ktoś mnie te­raz zapytał
w trak­cie sen­ne­go lunatykowania
dokąd zmie­rzają mo­je kroki
pew­nie odpowiedziałbym
że na dru­gi ko­niec twoich źrenic
tam cze­ka raj na mnie
mój Eden
trzy stop­nie nad niebem 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 23 czerwca 2017, 01:32

Nie poz­nałam praw­dzi­wych przy­jaciół, ale wiem że by­li, bo próbo­wali mnie poznać.. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 24 sierpnia 2017, 23:39
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

CiepłaWoda

Użytkownicy
F G H
Aktywność

8 lutego 2019, 07:44giulietka sko­men­to­wał tek­st Serafin wie­czorów

8 lutego 2019, 07:40giulietka sko­men­to­wał tek­st co można dać ko­muś [...]

8 lutego 2019, 07:39giulietka sko­men­to­wał tek­st groza życia poety

8 lutego 2019, 07:36giulietka sko­men­to­wał tek­st przyjdźcie, przyjdźcie

8 lutego 2019, 07:35giulietka sko­men­to­wał tek­st poświęcenia

8 lutego 2019, 07:32giulietka sko­men­to­wał tek­st Światowy Dzień Wal­ki z [...]

8 lutego 2019, 07:30giulietka sko­men­to­wał tek­st Lista obec­ności z przy­tułku [...]

8 lutego 2019, 07:29giulietka sko­men­to­wał tek­st bliźniaki ut­ra­cone

8 lutego 2019, 07:27giulietka sko­men­to­wał tek­st gwałt

8 lutego 2019, 07:24giulietka sko­men­to­wał tek­st korytarz