Utkane ze wzruszeń...

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 262 tek­sty.

Retorycznie

Ileż większy sta­je się ocean
gdy upa­da do niego jed­na łza?

Czy oczy są wówczas lżej­sze
o blask? 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 7 grudnia 2017, 13:56

po drugiej stronie tęczy

to jak pi­cie ka­wy o poranku
ze swoim aniołem stróżem
trzy­mając filiżankę
ko­niu­szkiem małego paluszka
głębo­ko pat­rząc w oczy
i nie móc oder­wać wzroku
nieog­ra­niczo­ne szczęście
wewnętrzny spokój
poczu­cie spełnienia
i gdy­by ktoś mnie te­raz zapytał
w trak­cie sen­ne­go lunatykowania
dokąd zmie­rzają mo­je kroki
pew­nie odpowiedziałbym
że na dru­gi ko­niec twoich źrenic
tam cze­ka raj na mnie
mój Eden
trzy stop­nie nad niebem 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 23 czerwca 2017, 01:32

Nie poz­nałam praw­dzi­wych przy­jaciół, ale wiem że by­li, bo próbo­wali mnie poznać.. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 24 sierpnia 2017, 23:39

Ostatni

dusza mo­ja nie mie­szka w sercu
ona tam
gdzie nie zgaśnie nig­dy

ago­nią gwiazd

na wieczność
resztka światła u powiek

i lat bezmiar
równy życiu

blask os­tatni
w og­ro­mach błękitu 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 13 sierpnia 2017, 20:45

***

po­zos­tały zdjęcia
ślad nieposkromiony
jak­by brakło życia
po­koje wciąż puste

drzwi nieot­warte
za­ginął klucz
ser­ce wciąż bije
od nieumierania

zna­lazł się but
od sto­py odciśnięty
za­wiało od wspomnień
zro­bił się przeciąg 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 11 lipca 2017, 18:12

* * *

to był ten czas
kiedy rosła mi w dłoniach
brzmiała nutą trzmiela
łas­ko­tała kłosem
w za­pach ubranym

i ziele­niła się frywolnie
od ra­mienia do ramienia
szczęśliwa
że się nam zdarzyła
raz jeden
wyjątkowa
na życiowych zakrętach

jeszcze ciągle ją tulę
roz­dy­gota­ne serce
głaszczę … 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 6 kwietnia 2017, 13:10

Róże i ciernie

gdy ci się przypomnę
nie szu­kaj rozłąki

nie odpędzaj ser­ca niewoli

bo ta tęsknota
choć tak okrutna
i sieroca

mnie tak sa­mo boli

zacho­waj listy
w dy­gocących niosąc je dłoniach

niech sze­leszczą wiernie

że to na pa­miątkę po mnie
róże zak­witły w twoim ogrodzie

i ciernie 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 29 kwietnia 2017, 19:51

drzewo

Jeszcze nie wszys­tko we mnie zakwitło
ale przej­rzałam właśnie tej wios­ny
może oczy­ma a może myślą
kto by tam pojął ten stan żałosny.

Szum­nie pos­toję, puszczę korzenie-
-os­trą zawziętość w świat otępiały
ob­rosłam korą, bu­rym pancerzem
pta­ki mnie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 20 fiszek • 17 kwietnia 2017, 17:45

Nietrwałość

co­raz więcej mam
sreb­rnej przędzy włosów

i już in­ne wi­dać gwiazdy
na drodze w dal nieznaną

a kiedyś za światło prze­wod­nie

księżyca zbroję
wraz ze słońcem mi dano

lecz ob­cy wy­daje się świat
bo i cóż mi po nim

sko­ro dni
ani tych co wraz z ni­mi minęli

wrócić nie można 

wiersz
zebrał 22 fiszki • 22 marca 2017, 19:47

Jeszcze jedno wspomnienie

rzućcie mi grudkę pol­skiej ziemi
by nie był mi straszny
gro­bow­ca chłód

i świec nie gaście
bo świt nim nas­ta­nie
w mro­ku błądzi

wszys­tko co w życiu zabrano
w jed­nej chwi­li wraca

by łat­wiej mi było uwierzyć
że od tęsknoty
która jest wie­cznie krwa­wiącą raną

nic bar­dziej nie zaboli 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 20 marca 2017, 07:08
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Adnachiel

Użytkownicy
F G H
Aktywność

wczoraj, 07:58giulietka sko­men­to­wał tek­st Retorycznie

wczoraj, 07:53giulietka sko­men­to­wał tek­st w klep­syd­rze

8 grudnia 2017, 00:17yestem sko­men­to­wał tek­st w klep­syd­rze

7 grudnia 2017, 20:19kati75 sko­men­to­wał tek­st w klep­syd­rze

7 grudnia 2017, 14:03Adnachiel sko­men­to­wał tek­st w klep­syd­rze

7 grudnia 2017, 08:51giulietka do­dał no­wy tek­st w klep­syd­rze

7 grudnia 2017, 08:33Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st znalezione

6 grudnia 2017, 14:52fyrfle sko­men­to­wał tek­st znalezione

6 grudnia 2017, 13:16giulietka sko­men­to­wał tek­st O niebo da­lej

6 grudnia 2017, 12:31giulietka sko­men­to­wał tek­st Papeterii sen nieja­ki