Uśmiechnięte słowem

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 68 tek­stów.

księżniczka któregoż tłoczenia

dzi­siej­sze księżniczki nie mają pałacu
brzyd­ko mówią wcielają w kop­ciu­szka
palą pa­piero­sy piją co­ca colę
pi­wo wi­no wódkę mle­ka nie
i po­nad wszys­tko
szko­da im no­wych butów
te­muż na na baletach
gu­bią majtki

i doszła księżniczka
najpierw
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 25 kwietnia 2016, 00:08

OooooooooooooooooO

Pat­rzą na mnie oczy złe
Czu­je się niepewnie
Odejdź zmo­ro wstrętna
Jes­teś mi obojętna

Gdzie się nie ruszę, tam i ty
Co nie po­wiem, nie na­pisze
Tam ciebie czu­je i słyszę

A więc zmo­ro weź się goń
Tak [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 25 marca 2016, 14:30

plecy

Niektórzy
To ma­ja ple­cy uh­mmm
Pot­ra­fią się wyb­ro­nić
Po wy­pad­ku lub na­wet
Pub­licznej kradzieży

In­ni mają ta­kie ple­cy
Że ro­bią ka­riery
Choć frak na nich
Jak ja kro­wie leży

A ja mam też ple­cy
Gdy długo autem jadę ! -
-,- To mnie bolą 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 16 marca 2016, 21:46

na potrzebę usprawnień bugów ( nie mylić z bogami) i korekt

dzi­siaj jes­tem onejka
jut­ro będę o nejka
po­jut­rze on ejka
po­za­jut­rze one jka
po­za po­za­jut­rze onej ka
w so­botę onejk a

w nie­dzielę odpocznę 

wiersz
zebrał 25 fiszek • 6 stycznia 2016, 19:27

Pew­na Pa­ni z mieści­ny Zazdrość
Cze­kała na swoją szkolną Miłość
Miał przyjść z różą
A przyszedł z Różą
Biedną Pa­nią do­padła wściekłość

Odtwórz  

limeryk
zebrał 9 fiszek • 14 grudnia 2015, 21:29

Kiedy się klei

Pół godzi­ny to jest mało
Rzekła pan­na raczej śmiało
Wiem Ci mo­ja Ty milutka
Że dla Ciebie noc za krótka 

fraszka
zebrała 6 fiszek • 14 listopada 2015, 23:12

cud malina

spot­kałem ko­bietę z krwi i kości
da­leko jej do boskości
ideal­na w każdym calu
bo nie trzy­ma się wymiarów. 

fraszka
zebrała 27 fiszek • 9 października 2015, 18:17

Niesmaczny koszmar dzieciństwa.

Cały zły, bez słowa odchodzę
Nie mogę na to już patrzeć
Dra­piąc się, w głowę swą zachodzę
Chce mi się kląć, wyć i krzyczeć
Cały dzień ra­dości, pocho­wany w złości

Cze­mu dziś na mym ta­lerzu groszek gości!?
Odtwórz  

wiersz
zebrał 6 fiszek • 4 listopada 2015, 21:35

podróżuj po świecie

podróżowa­nia znam wiele sposobów,
naj­pros­tszym z nich jest zwykły globus.
kiedy z fan­tazją nim zakręcisz,
to cały świat ku to­bie pędzi,
obie półku­le i wszys­tkie kraje,
przeróżne miej­sca, rzeczy, zwyczaje.
więc podróżuj­cie po całym świecie
zimą, je­sienią, wiosną i w lecie 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 17 października 2015, 16:20

Pół żartem, pół serio

Ma­gią słów wa­biłeś mnie
licząc na to że spełni się sen

dos­ko­nale o tym wiem
że to nie zdarzy się

bo gdy tyl­ko zam­knę oczy
Ona z sza­fy wnet wys­koczy ...16.10.2015
Malusia_035 

wiersz
zebrał 32 fiszki • 17 października 2015, 11:11
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Malusia_035

Użytkownicy
M N O
Aktywność

21 września 2018, 13:40Naja sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

21 września 2018, 13:38Naja sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

20 września 2018, 07:47Naja sko­men­to­wał tek­st gdy­by nie in­ternet niektórzy nie [...]

18 września 2018, 18:16Naja sko­men­to­wał tek­st Przeważnie by­wa tak; cze­go chce­my [...]

17 września 2018, 18:49Naja sko­men­to­wał tek­st ludzie wal­czą z [...]

17 września 2018, 18:45Naja wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.  

16 września 2018, 20:28Naja sko­men­to­wał tek­st Duch I Kwiat.  

16 września 2018, 18:37Naja sko­men­to­wał tek­st ogłoszenia drob­ne

16 września 2018, 11:07Naja wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

15 września 2018, 14:05Naja wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]