Ulubione wiersze

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 4866 tek­stów.

YHYM

A gdy odejdę ,
Nie odejdę sobą
Bo nikt na ty­le mnie nie znał
By tęsknić za mną ,
a nie za moim wyob­rażeniem ... 

wiersz
zebrał 3 fiszki • wczoraj, 16:50

.

Uwodzić i jątrzyć
Uwielbiam
Żar i pożądanie
Pragnę
Ogień ciał i ma­gia zjednoczenia
Dotykaj
Całuj
Każdy mi­limetr ciała
Cze­ka na dreszcz

Roz­niecać płomień
Szep­tem przy uchu
Muśnięciem warg
Opuszka­mi palców
Za­pachem i oddechem
Zacznij i niech świat zniknie 

erotyk
zebrał 1 fiszkę • 14 czerwca 2018, 08:25

* * *

Ta­kiego smut­ku
głębo­kiego; permanentnego,
ta­kiej dziury w sercu,
oczu zmęczo­nych
pat­rza­cych w dal, bez nadziei
Świat nie widział.

Ta­kich lo­dowa­tych dłoni
I ust
Gluchej ciszy w glosie
obojętności wo­bec świata
I lo­su, który dał w kość
Świat nie widział 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 1 lipca 2018, 20:30

Niezapomniany

Nie umiałeś
pożeg­nać się słowami
więc od­szedłeś w ciszy

na­dal w myślach jesteś
choć daw­no
ob­ra­zy wspomnień
za­tarł czas

nie zga­siłeś
wszys­tkich świec
w ciem­nościach stąpasz
na krawędzi moich snów

by ser­ca nie zbudzić
ono jed­nak wciąż bije
na­wet w tej pus­tce
po tobie


Odtwórz  

wiersz
zebrał 8 fiszek • 19 czerwca 2018, 04:24

Sobą upycham dziury po gwiazdach

we mnie na­wet chłod­ne wieczory
wiedzą co to blask skle­pienia
i dla­tego ob­rastam w milczenie
aż do mro­wienia kończyn

a jeśli już nas­ta­wiasz ucho
to mu­sisz umieć czy­tać z ruchu warg

Odtwórz  

wiersz
zebrał 7 fiszek • 23 lutego 2018, 23:23

* * *

Codziennie
kroisz się na ka­wałki.
Jak słod­ki tor­cik,
os­trym nożem rozcinasz
swo­je ser­ce.
Dzielisz po­między wszystkie
na­pot­ka­ne w ciągu dnia
ko­biety.

Zbieram ok­ruchy,
Ochłapy two­jego ego.
I pięknam, I gładkam
po tych twoich os­tatkach.
W brzuchu mi bur­czy.

Zno­wu się nie najadłam. 

erotyk
zebrał 2 fiszki • 7 sierpnia 2017, 01:48

słowa mają moc

w ser­cu mym przecho­wuję pro­mienie słów twych
po­wieką mrug­nięcie i oczy lśnią

uśmiech ubieram w tęczę
niczym łuk na niebie

blis­ko ciebie
byłam
jestem
będę


Krys­ty­na A.Sz.  07.08.2017r. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 7 sierpnia 2017, 22:44

Jesteś Wspaniały

Ty mnie uno­sisz po­nad to wszystko
Pod­no­sisz z naj­cięższych sytuacji
Nig­dy we mnie nie wątpisz
Gdy się po­tykam prędko łapiesz mnie za rękę
Nie poz­wa­lasz mi upaść

Koisz mo­je rany
Przy­tulasz do swo­jego miłosier­ne­go serca
Jes­teś w każdym momencie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 5 sierpnia 2017, 23:12

* * *

Jed­na sta­ra d. pa
Za­lała się w trupa.
Nikt nie wie dlaczego?
Od­po­wiedz- kolego. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 23 lipca 2017, 22:03

Ostatnia pieśń

Co oni w głowach mają,
że się w prze­paść rzucają?
Je­den ciągnie drugiego,
li­nią śmier­ci i roz­paczy przywiązanego.
Nikną w ot­chłani,
na życie nie zachłanni.
Pub­li­ka ich chłonie
A oni do zbrod­ni mają mok­re, drżące dłonie.
Mik­ro­fon już [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 22 lipca 2017, 15:24
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
L M N
Aktywność

wczoraj, 16:38M44G do­dał no­wy tek­st Czasami war­to nie myśleć [...]

wczoraj, 16:30M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 16:25M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

12 sierpnia 2018, 12:41M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

12 sierpnia 2018, 12:37M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

11 sierpnia 2018, 18:42M44G wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

9 sierpnia 2018, 06:52M44G sko­men­to­wał tek­st Myśli

9 sierpnia 2018, 06:25M44G sko­men­to­wał tek­st Yo es­ta­ba con­ti­go

8 sierpnia 2018, 16:41piórem2 sko­men­to­wał tek­st Yo es­ta­ba con­ti­go

8 sierpnia 2018, 16:22M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2