Ulubione wiersze

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 4874 tek­sty.

Jesteś nie tylko snem ...ღ

W moich objęciach ciało Twoje
Ta­kie drżące i od­da­ne ,
Bo wczo­raj­szych słów pieszczotą
Wciąż jeszcze rozgrzane.

Na­miętnością zmysłów znów Cię podrażniłem
Swój każdy od­dech na To­bie zostawiłem,
Po ciele jak po ma­pie war­ga­mi wciąż błądziłem
Do roz­koszy niespotykanej [...] — czytaj całość

erotyk • 14 października 2018, 17:54

Jesiennie już

Pan­ny brzozy
w błęki­cie nieba
złoty­mi dłońmi
smużą obłoki

Liść zli­zuje os­tatni od­dech lata. 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 14 października 2018, 21:35

Studium przypadku

- chodź weź
- a idź
- no weź
- i co?
- no wiesz
- a nie
- o żesz!
- no masz
- weź idź
- no co?
- no nic!

Ja­kie po­mysły ta­kie widzenie
słowa dla myśli tworzą znaczenie... 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 13 października 2018, 21:07

* * *

KOŚCIÓŁ GAR­NI­ZONO­WY W KA­TOWI­CACH POD WEZ­WA­NIEM ŚW. KAZIMIERZA

Bóg ani z na­mi ani z wami
Tym bar­dziej z honorem
I Oj­czyzną na sztan­dar­ch dla krwi
Niepokój złość
Nie umiem się tu modlić
Nie po­magają art deco
Funkcjonalizm
Słyszę krzyk milionów
Których ci z tab­lic na filarach
Wysłali na ro­zer­waną szrap­ne­lem śmierć
Czuję ich cierpienie
Widzę kulę przeszywającą
Tył głowy
W końcu jest to wnętrze
Roz­sadzającym głowę dźwiękiem
Jak mu­zyka ilus­trująca finał
Trzęsienia Duszy
Fil­mu KLER

Wychodzę zastanowiony
Nie zmanipulowany
Idę ku­pić bilet
Do praw­dzi­wego domu

Mi­rosław 06.10.2018r. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 7 października 2018, 14:30

do połowy pusta

wychodzę z siebie
gra­niczę z cudem
całkiem miło jak na potłuczoną

ka­leczę us­ta­mi szklankę
do połowy pustka
o krok od jutra

zaczy­na mnie nosić
i po­tykam się o trzy grosze
dorzu­cam do pełna 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 28 września 2018, 20:10

* * *

u pro­gu moich drzwi
usiadł czar­ny mrok
nie straszne mi je­go wes­tchnienia
chro­ni mnie blask księżyca
i na­woływa­nie anioła stróża
który cza­sem mruży oczy
na wi­dok mo­jej ludzkiej głupo­ty

nie jes­tem ideałem [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 19 września 2018, 10:32

Nim zniknie

La­to po­woli odchodzi
zos­ta­wia po­la w szarości
na łąkach tka bry­lan­to­we
pajęczy­ny ba­biego lata

pta­ki opuszczają gniazda
mo­tyle nikną w chmurach
dni sta­wają się krótsze
a nam słowa milkną

między liśćmi szeleszczą
zaklęcia dla je­sien­nych dni
by słońce złociło i ogrzewało
jeszcze nasze serca

by miłość kwitła ko­lora­mi jesieni
wpla­tała w codzien­ność tęsknotę
w kad­rze zat­rzy­mane chwile
kra­job­ra­zu łąk usłanych makami


Odtwórz  

wiersz
zebrał 4 fiszki • 5 września 2018, 08:06

Symetria.

Posłucham o tym przez chwilę
Trochę się Tobą pobawię
Niech mo­je myśli Cię pieszczą
I za­parzą kawę

Nie pi­jesz kawy.

Wy­bacz
Ciągle za­pomi­nam

Cho­ciaż o tym
Bo o To­bie ja­koś trudno. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 25 sierpnia 2018, 08:03

Sen w brunatnym PRL-u

Otoczo­ny butelkami
upi­ty w par­ku na ławce
z opuszczoną ręką
za­moczoną w ziemi
mój ko­lego opi­jał socjalizm

Pamiętam
jak ok­ryłem go kataną
i zostawiłem
w al­ko­holo­wej rozpaczy
spod ka­tany z na­pisem Dezerter
wys­ta­wał iro­kez barwny

Park na Garncarskiej
to smut­ne miejsce
pod ziemią mar­twi Niemcy
a nad ni­mi pi­jani Polacy

W tym par­ku można było się zapić
i zos­ta­wić soc­ja­lizm na zawsze... 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 25 sierpnia 2018, 07:52

* * *

W zielo­nej ciszy
od­poczy­wa  od­dech
nikt nie słyszy myśli
chłonących za­pach wiat­ru
unieś  mnie kraino  spo­koju
do wnętrza oazy
gdzie od­pocznie  mo­ja dusza
nieokełza­ne  ser­ce
i pom­ruk  je­sieni uga­si  ogień
pa­lacy  cały [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 24 sierpnia 2018, 15:53
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
L M N
Aktywność

29 listopada 2018, 20:38M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

25 listopada 2018, 17:57M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

24 listopada 2018, 23:33M44G sko­men­to­wał tek­st Do Ciebie

24 listopada 2018, 22:29M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

23 listopada 2018, 10:08M44G sko­men­to­wał tek­st Fraszka na po­lonis­tkę

22 listopada 2018, 22:20RozaR sko­men­to­wał tek­st Fraszka na po­lonis­tkę

22 listopada 2018, 19:48M44G do­dał no­wy tek­st Fraszka na po­lonis­tkę

20 listopada 2018, 16:44M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

19 listopada 2018, 19:01M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

16 listopada 2018, 09:55M44G sko­men­to­wał tek­st .l.l.l.l.l.