Ulubione wiersze

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 4927 tek­stów.

Nawet tego nie próbuj

prędzej wyt­re­sujesz wil­czycę do cyrku
niż zro­zumiesz kobietę

prędzej włożysz spod­nie przez głowę
al­bo znaj­dziesz kij z jed­nym końcem
al­bo trzaśniesz drzwiami obrotowymi
czy też ot­worzysz pa­rasol nie po­wiem gdzie
niż zro­zumiesz kobietę

prędzej zos­ta­niesz wy­nalazcą per­pe­tuum mobile
prędzej ogłupiejesz niż ją zrozumiesz

dla­tego na­wet nie próbuj

tyl­ko po prostu
kochaj 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 12 sierpnia 2017, 21:25

* * *

Codziennie
kroisz się na ka­wałki.
Jak słod­ki tor­cik,
os­trym nożem rozcinasz
swo­je ser­ce.
Dzielisz po­między wszystkie
na­pot­ka­ne w ciągu dnia
ko­biety.

Zbieram ok­ruchy,
Ochłapy two­jego ego.
I pięknam, I gładkam
po tych twoich os­tatkach.
W brzuchu mi bur­czy.

Zno­wu się nie najadłam. 

erotyk
zebrał 2 fiszki • 7 sierpnia 2017, 01:48

słowa mają moc

w ser­cu mym przecho­wuję pro­mienie słów twych
po­wieką mrug­nięcie i oczy lśnią

uśmiech ubieram w tęczę
niczym łuk na niebie

blis­ko ciebie
byłam
jestem
będę


Cris 07.08.2017r. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 7 sierpnia 2017, 22:44

Jesteś Wspaniały

Ty mnie uno­sisz po­nad to wszystko
Pod­no­sisz z naj­cięższych sytuacji
Nig­dy we mnie nie wątpisz
Gdy się po­tykam prędko łapiesz mnie za rękę
Nie poz­wa­lasz mi upaść

Koisz mo­je rany
Przy­tulasz do swo­jego miłosier­ne­go serca
Jes­teś w każdym momencie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 5 sierpnia 2017, 23:12

* * *

Jed­na sta­ra d. pa
Za­lała się w trupa.
Nikt nie wie dlaczego?
Od­po­wiedz- kolego. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 23 lipca 2017, 22:03

Ostatnia pieśń

Co oni w głowach mają,
że się w prze­paść rzucają?
Je­den ciągnie drugiego,
li­nią śmier­ci i roz­paczy przywiązanego.
Nikną w ot­chłani,
na życie nie zachłanni.
Pub­li­ka ich chłonie
A oni do zbrod­ni mają mok­re, drżące dłonie.
Mik­ro­fon już [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 22 lipca 2017, 15:24

Odtwórz

W tam­te la­to poz­nałem dziewczynę
kształtną, blon­dwłosą Marynę
przy­jechała na wieś, na wakacje
i jak ja naj­bar­dziej lu­biła li­bac­je

ref:
Dałem jej ka­mień z wiel­kim LOVE
No, bo kwiaty szyb­ko schną
Je­dyne, co jej mogłem dać
To [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 4 fiszki • 16 lipca 2017, 16:33

Gdy...

Gdy mnie nie po­kochasz, wte­dy liście na drze­wach nie będą już zielone,
Będą z bólu fioletowe.
Gdy mnie nie po­kochasz, paz­nokcie obetnę,
(Al­bo na krótko włosy zetnę)
Pyłek miłos­ny z odzienia strzepnę.
Mi­mo że nie chcę, bo pyłek rzecz ulot­na,
Ja­ko kwiat będę bez niego samotna.
Gdy mnie nie po­kochasz, to się na to nie zgodzę,
Nieżywe smut­ku dzieci urodzę,
Niczym Niobe w ka­mień się zamienię,
Znik­nie kiedyś to mo­je bos­kie cierpienie? 

erotyk
zebrał 2 fiszki • 13 lipca 2017, 20:04

KRÓLESTWO KRUKA. Oddech kruka

Poz­bieraj swe myśli i za­pal świece.
Wyszep­tał po­woli grzejąc Ją oddechem.
Jak można myśleć o jed­nej kobiecie?!

I z wol­na objęła go okrakiem.
Duszno! Może świece zab­rały im tlen?
Roz­chy­liła i ob­li­zała us­ta ze smakiem...

Nie ma tu [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 3 fiszki • 6 lipca 2017, 18:24

***

Boję się, że gdy przes­tanę pisać
zasnę nie myśląc o Tobie.
I ot­worzę oczy, które zo­baczą przyszłość,
a dłonie przes­taną kur­czo­wo trzy­mać się Two­jej poduszki.
A jeśli pa­mięć przeg­ra z cza­sem,
to proszę wy­bacz, że znów zaczęłam żyć
tym ra­zem bez Ciebie. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 30 czerwca 2017, 20:16
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

noamixi

Użytkownicy
L M N
Aktywność

wczoraj, 17:06M44G sko­men­to­wał tek­st Kure#@ki sen o wiośnie

wczoraj, 16:16$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Kure#@ki sen o wiośnie

wczoraj, 15:17M44G do­dał no­wy tek­st Kure#@ki sen o wiośnie

wczoraj, 00:06M44G do­dał no­wy tek­st Gdzie ten ko­niec zaszedł? [...]

przedwczoraj, 23:50M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 22:31PearlSoul25 sko­men­to­wał tek­st Czasami się żyje,żyje się [...]

przedwczoraj, 22:29M44G sko­men­to­wał tek­st Czasami się żyje,żyje się [...]

przedwczoraj, 22:26PearlSoul25 sko­men­to­wał tek­st Czasami się żyje,żyje się [...]

przedwczoraj, 16:47M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

22 września 2017, 21:33M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2