uczucia

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 241 tek­stów.

Cza­sem jes­teśmy tak prze­siąknięci łza­mi, że trud­no nam się znów zat­ra­cić, w deszczu szczęścia, z ukochaną osobą. 

myśl
zebrała 53 fiszki • 24 maja 2014, 09:58

zostałaś ...na zawsze

po­kazałaś czym jest miłość
by w sa­mot­ności pogrążyć
po­kazałaś czym jest radość
by w nie­szczęściu utopić
po­kazałaś świt piękny
po którym noc nastała
po­kazałaś mi życie
by me ser­ce w kryp­cie zatrzasnąć

zos­ta­wiłaś niezapomnienie
og­rze­wające duszę nieśmiertelną 

wiersz
zebrał 54 fiszki • 23 maja 2014, 19:05

Miłość niejed­no ma imię, nie je­den też gest. Sztuką jest dos­trzec smut­ku łzy, gdy wo­koło deszcz. 

myśl
zebrała 43 fiszki • 22 maja 2014, 12:41

Miłość jest niezłom­nym wy­razem jedności... 

myśl
zebrała 117 fiszek • 22 maja 2014, 12:50

Z Tobą iść na Ko­niec Świata... to i tak za blisko. 

myśl
zebrała 57 fiszek • 23 maja 2014, 00:01

Gdybyś...

Gdy­byś tyl­ko pragnęła być
blisko
niepot­rzeb­ne byłyby słowa
niewypowiedziane
ani pachnące wiosną lis­ty
wy­syłane donikąd
gdy­byś tyl­ko pragnęła być
blisko
byłabyś wszys­tkim dla mnie
całym światem...
lecz ty wo­lałaś być tylko
myślą… 

wiersz
zebrał 154 fiszki • 19 maja 2014, 12:00

Do­tykiem pieścisz
róży kwiat nie przypadkiem
obdarowanej 

haiku
zebrał 23 fiszki • 19 maja 2014, 21:11

A wiesz? Po­doba mi się kiedy...

wez­braną falą bez­kres­nych uczuć
w kielichu two­jej łagod­ności tonę
wil­gotne płat­ki ust dojrzewają
słoneczną kroplą nektaru
jeszcze te li­lie oprawione
w święte ra­my słów od­dychają tobą
na płótnie naszych serc
i niebo tak spo­koj­nie zak­witło dziś
zielo­nym ogrodem...Tobie...;)) 

myśl
zebrała 110 fiszek • 18 maja 2014, 20:09

Cza­sem spoj­rze­nie do­tyka czu­lej niż dłonie,
bo to mu­si wystarczyć... 

myśl
zebrała 118 fiszek • 15 maja 2014, 20:54

Naj­piękniej­sze marze­nia budzą się nocą,
gdy zmęczo­ny dzień cho­wa się za mgłę wspomnień. 

myśl
zebrała 90 fiszek • 14 maja 2014, 01:14
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wicherek

Użytkownicy
C D E
Aktywność