tristesse

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 53 tek­sty.

Słońca tak szybko spadają, pada liść, listopad, tylko...

Wciąż tam są,
niedaw­no przez chwilę wspominani,
ok­ry­ci pięknym płaszczem, przed wiat­rem ich kwiaty blis­cy schowali.

Te­raz sa­mi cze­kają wśród chylącej się jesieni,
gdzie tyl­ko wrzos kwit­nie.

Myśli żywych twar­de wy­kute ni­by z kamieni,
z dążenia, ze [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 14 listopada 2018, 19:10

milczenie nieobecnych

szum­ny dzień
si­ne niebo po­nad nami
lecą liście z drzew

aleją roz­pa­lo­nych lamp
łat­wiej tra­fić
w pus­ty kąt

nie łączy nas żad­na z dat
nie wspomnę nic
wybacz

be­zi­mien­ny Ty

be­zi­mien­ny znicz

cisza 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 1 listopada 2018, 18:14

*** Już tylko podmuch wspomnień

Na cien­kich nitkach
ut­kałam wspomnienia
na rzęsach za­wisły
słone łzy

cze­kam
się gubię
czas tak cen­ny
przez pal­ce tyka

płoche marzenie
w ser­cu noszę
że jeszcze kiedyś
pośród ciszy
za­gubione słowa
uj­rzą twą twarz

[*] Ta­cie ;(

29.10.2018
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 7 fiszek • 30 października 2018, 09:23

Rankor

Nasz świat
to ko­lor fioletowo-bordowy
na mo­jej bla­dej skórze

uk­ry­ty o poranku
pod sze­les­tem ubrań

To spojrzenie
które przeszy­wa rozkazem,
nie­chcianym gestem
po­zor­nych uśmiechów

Nasz świat
to pocałunek
bra­ny siłą

spo­między ud
zapląta­ny w koronkowe
strin­gi nocy

to krzyk
niewidzialny
dla zewnętrznych oczu ... 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 23 października 2018, 13:19

Zdjęcie z mojej ulicy

Na uli­cy Garncarskiej
mie­szkał Darek
co to twarzy połowę
dos­tał od szympansa
los go nie rozpieszczał
mat­czy­nym głosem rozczarowania

Oj­ciec w tan­go z de­natu­ratem poszedł
i wyłowi­li go ze żwirowni
wyp­cha­nego węgorzami
mat­ka w stud­ni depresji
utonęła przed je­go osiem­nasty­mi urodzinami

Da­rek wózek ciągał
z gnojem
brud­ny od sadzy
działkę prze­kopał co roku
i sadził przedziw­ne kwiaty

Wielką łapą zawiści
ściągnął go ze świata rak
działkę sprze­dano pod budowę
nie zos­tał po Dar­ku ślad... 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 21 października 2018, 18:47

autopsja

"samotność
ni­kogo o nią nie wiń
ona przyszła
od środka"
- J. Borszewicz

miał za­led­wie dziesięć lat
mówi­li - całe życie przed sobą
oczy niebies­kie po matce
dłonie nie większe od dwóch przelotów
ważki
więc jak mógł
grud­niowym świtem
po­wiesić się na [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 11 fiszek • 27 sierpnia 2018, 07:41

fotografia utracona

(wszys­tkim którzy walczą)

jej roz­wiane włosy
w których zat­ra­ca us­ta li­piec
chwiejący się od wo­ni migdałów
za­pachu zbut­wiałego drewna
spływający
na odsłonięte ramiona
wstążką słońca

w szczupłej dłoni kil­ka mleczy
zer­wa­nych pośpiesznie
uras­tających do oczu po­tokiem la­ta
że można [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 22 sierpnia 2018, 06:27

***On

każde­go dnia
do­pełnieniem jej był
uśmie­chem myśli malował
słod­kim pos­ma­kiem
na pod­niebieniu mieszkał
sza­rości bar­wy rozpędzał
uka­zując la­zur Nieba

gdy by­li razem
wie­rzyła , że 
są ab­so­lut­nie niepowtarzalni...

...❤

26.06.2018
Malusia_035Odtwórz  

wiersz
zebrał 6 fiszek • 28 czerwca 2018, 09:37

ulotność

rodzi­ce mówi­li - na­jod­ważniej­sza na świecie
ścis­ka­li za wątłe ramionka
całowa­li
ma­lowa­li na­wet far­ba­mi po de­likat­nej twarzy
tak by odpędzić strach
tak by miłością znów zwy­ciężyć wszystko

gdy­bym tyl­ko mógł
po­daro­wać ci każdy zmar­no­wany oddech
dziew­czyn­ko z warkoczykiem
które­go zab­rałaś na pa­miątkę w drobnych
drżących dłoniach 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 2 lipca 2018, 18:23

OIOM

Dziś myślę i czuję inaczej, 
choć ok­na i drzwi zatrzaśnięte
z uśmie­chem wspominam 
nasze spacery
i światło w oknach 
gdy ser­ce było zmarznięte


I choć już in­ny rytm
dniom wyznaczony
i żal za ut­ra­conym czasem
i łzom już płynąć nie pozwalam...


zos­ta­wiam tu­taj jak pod ściana płaczu 
kar­tkę złożoną 
tak bez od­dechu w zamyśleniu
przyj­muję twą obojętność


i choć w pa­mięci zostaje
tak moc­ny uścisk dłoni
co wyr­wać mnie zdołał
z nie godności...


kim jestem
by nadzieję chować
gdy gwiaz­dy zgaszone
bez litości... 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 4 maja 2018, 12:20
Pozostałe zeszyty
  • Corazon – wier­sze tkli­we prze­pełnione miłością

  • Lśnienie – Wier­sze ,które ujęły moją duszę swoim pięknem

  • Myśli  – Cy­taty coś war­te z prze­kazem,al­bo ta­kie co za­padają w pa­mięci

  • Najlepsze ze wszystkich! – W nich od­najdu­je siebie

  • Opowieści – Opo­wiada­nia pi­sane ser­cem z lek­kością i z war­tościowym prze­kazem ta­kie ,które zat­rzy­mują.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
J K L
Aktywność

16 stycznia 2019, 13:03kati75 sko­men­to­wał tek­st Smutne to cza­sy kiedy [...]

16 stycznia 2019, 12:50kati75 sko­men­to­wał tek­st bo nie każdy jest [...]

15 stycznia 2019, 09:48kati75 sko­men­to­wał tek­st Nikt nie jest na [...]

15 stycznia 2019, 08:39kati75 sko­men­to­wał tek­st Czasem anioł nas opuszcza [...]

14 stycznia 2019, 19:14yestem sko­men­to­wał tek­st Czasem anioł nas opuszcza [...]

14 stycznia 2019, 18:34Fallina sko­men­to­wał tek­st Czasem anioł nas opuszcza [...]

14 stycznia 2019, 13:19kati75 sko­men­to­wał tek­st Czasem anioł nas opuszcza [...]

14 stycznia 2019, 13:16Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Czasem anioł nas opuszcza [...]

14 stycznia 2019, 12:57kati75 sko­men­to­wał tek­st Jak kos­tka lo­du Rozpływasz się [...]