Śladami Aniołów...

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 176 tek­stów.

O niebo dalej

zos­tały mi po was kra­job­ra­zy snów
i śmiałość marzeń
by za lo­tem ko­met mknąć

w par­ko­wej alei
śniegiem przyk­ry­ty ślad

kap­liczki frasobliwe
gwiaz­dy - perły światła
pla­nety
zorze

i nikt wie­rzyć nam nie zabronił
że w po­duszkach naszych
jest pie­rze z aniołów 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 6 grudnia 2017, 08:19

Dalekość

przy­jacielu mój daleki
cze­mu cię nie ma w tej chwili
gdy nad­sekwański most
w mgłach się odmienia

ka­ted­ralny zab­rzmiał ton
dzwonów aniołpańskich

i każdy dźwięk poczułem w so­bie
jak­by krwią był
lub pulsem

lecz słucham już tyl­ko tej ciszy
ja­ka jest po to­bie
bo któż o tych których nie ma
po­wie - są 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 27 listopada 2017, 07:34

Tajemnice metafor

La­tały Anioły wśród metafor

By ta­jem­nic  swych nie zdradzać

Naz­byt pochopnie

Ani ścieżek tajemnych

Błęki­tem znaczonych.

Szyfr nieliczni znają

Do szka­tułek złotawych

 Pośród bieli pór ukrytych

Co skarbów nie mierzalnych

Ni złotem ni prze­pychem świata

Noszą  pełne po brzegi.

Nie łat­wo dos­trzec drżenie powietrza

Wachlarzem skrzy­deł wzniecone

Co dni cier­pli­wie przemienia.

Wyb­rańcy słońca

Światłości posłańcy

W zat­ru­ciu świata w Nich antidotum

Naj­czul­szy do­tyk ulecze­niem duszy. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 17 listopada 2017, 12:04

Montmartre

nie na­malu­je słowem tych słońc
które na go­tyc­kich dachach
zalśniły blas­kiem swo­jego zachodu

świeca na fortepianie
- pra­wie modlitwa

za ok­nem Paryż
dalekość
mgła

a nad wszys­tko co święte
zew­sząd czu­je przy sobie
aniołów lot

bo niebo wie­czor­nych nabożeństw
pełne chmur i skrzydeł 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 22 listopada 2017, 07:28

Nietutejszy

minęły już te dni
które wcielo­ne we mnie
skrzydłami zaszu­miały mi w duszy

i nu­ty po­zyty­wek
wygłuszył czas

wie­cznie żywi
w świecie bez cmentarzy
- nie wra­caj­cie do wspomnień
kształtem ciał

na zaw­sze pamiętam
długi spa­cer na pożeg­na­nie Paryża

gdy księżyc się spóźniał
a nad mias­tem już noc

szka­tuła gwiazd 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 16 listopada 2017, 07:39

Nocturn

Panie
nie po­niżaj aniołów
rzeźbiąc w nich cieles­ny kształt

weź nasze sny
i po­wiedz: wstań!

wszel­kie niebo oddamy
za zniszczo­ny ziem­ski raj
gdzie nikt nie zapyta:
skąd są?

bo my - straceńcy
bar­do­wie słońc

prochy nasze
jak po­piołu garść
choć w zasłonie skrzydeł
ser­ce drży

lecz smu­tek jest co­raz większy

co­raz gęstsze mgły 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 16 października 2017, 07:26

Szeptem

słońce to złote berło Boga

a aniołowie szep­tem mówią
lecz tyl­ko przez sen słyszałem w so­bie
ich głosy najcichsze

cier­nie splet­li ze skrzydłami
by ludzkich serc rozłupać kamienie

nim więc pożeg­nać przyjdą
zieleń łąk

w twarz pat­rzcie im z bliska
i mówcie

mówcie coście widzieli 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 31 sierpnia 2017, 07:27

Za żywych

nie za zmarłych
lecz za żywych się modlę

byśmy smut­ku się oduczy­li

bo niebo nie wie
jak krwawią

wbi­te w ziemię kolona 

wiersz
zebrał 23 fiszki • 27 sierpnia 2017, 19:47

Sen o lataniu

pod­chodzę do okien
wierząc że niebo zo­baczę

w ko­ronie świateł

wspólna z aniołami
nagła tęsknota
spod ser­ca z upo­rem wy­rywa się sama

by uklęknąć
na dy­wanie gwiazd

lecz człowiek - nieskrzydlaty
a Bóg cu­dotwórca
ga­lop mo­jego ser­ca przemienia

by śpie­szno mi było
do ludzi

którzy na świat pat­rzą
przez ra­dos­ne oczy

dziś
ra­zem z ni­mi biegnę 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 6 lipca 2017, 18:55

Ziemia nieznana

przeszłość jest miejscem
które­go nie ma na mapie

tam mój przy­jaciel żył

pol­ne kwiaty niósł w bukiecie
od­dychał dniem tym samym

a dla mnie był ten smutek
tęskny jak noc­ny ptaków śpiew

i wzrusze­nie które dławi
ty­siącem świateł w oczach

lecz nie wypłakam ich

bo mu­siałbym zat­rutą go­rycz
wy­pić wraz ze łzami 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 25 maja 2017, 17:32
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Adnachiel

Użytkownicy
F G H
Aktywność

1 marca 2018, 09:15Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st tamtej dziew­czy­nie

1 marca 2018, 09:14Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st pierwiosnki

23 lutego 2018, 17:54marka sko­men­to­wał tek­st pierwiosnki

17 lutego 2018, 23:17yestem sko­men­to­wał tek­st Lew, Cza­row­ni­ca i sta­ra [...]

17 lutego 2018, 16:47Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Lew, Cza­row­ni­ca i sta­ra [...]

17 lutego 2018, 16:35Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Miłość cię nie osądza, [...]

17 lutego 2018, 16:32Adnachiel sko­men­to­wał tek­st pierwiosnki

17 lutego 2018, 16:29Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Popielec

17 lutego 2018, 11:02zapach_bzu sko­men­to­wał tek­st Popielec