proste

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 402 tek­sty.

***

cza­sem noc
przychodzi jak kot
prze­ciąga grzbiet
i tu­li miękki sen do moich warg

dziś noc
jak dzi­ki kot
nie chce spać
wa­biąc ziele­nią twoich oczu

dzi­kie ko­ty wra­cają nad ranem.... 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 31 maja 2011, 02:21

Kot - pros­to­ta in­dy­widualiz­mu na czte­rech łapach. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 17 sierpnia 2009, 20:10

Oczekiwanie

w ka­mieniu życia
dłuto czasu
rzeźbi naszą egzystencję
naiw­nie do granic
czekamy
aż obumierają
wieże cierpliwości
la­tami składane
tyl­ko pamięć
po ruinie wspomnień
os­tatnie myśli go­ni
do schyłku lata

jeszcze da­leko do zimy
a może już tak blis­ko, myślimy 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 20 października 2010, 16:30

* * *

oby choć na schyłku życia
rozkładał człowiek skrzydła
w pamięci

zliczył te wszystkie
złamania
i złamane

do pew­nych historii
drzwi miał uchylone
wychodził powracać

na schyłku
niewiele poczuje
po­za jedną prawdziwą

blizną na policzku
stru­giem życia
wykreśloną

oby nie umierać
nagle 

wiersz
zebrał 93 fiszki • 6 stycznia 2016, 18:49

Kocham ludzi z poczu­ciem hu­moru. Przy nich jes­tem o całą siebie szczęśliw­sza :) 

myśl
zebrała 226 fiszek • 30 czerwca 2013, 10:02

rzeźba

lu­bię być

tak
niedoskonała

w nad­mia­rze życia

ob­ra­zem bez ściany

rzeźbą bez istnienia

mro­kiem na twarzy

brwi uniesieniem

nie mówię
nie
mówisz

mój śmiech
rozbierasz

two­je

kocham

wystarczy... 

wiersz
zebrał 117 fiszek • 23 października 2012, 22:24

kiedy ot­wierają się drzwi
przechodzę, wier­ny wyborowi... 

myśl
zebrała 92 fiszki • 27 listopada 2012, 23:06

kiedy miłość zagląda w oczy
nie py­ta o kolor
spojrzenia 

myśl
zebrała 143 fiszki • 21 maja 2014, 16:32

odzwycza­jam się od rzeczy
do ludzi przy­wiązuję
tylko

:) 

myśl
zebrała 186 fiszek • 2 marca 2013, 00:53

i po­wiedz, że ro­zumiesz
dlacze­go po­wiet­rze drży między nami
a ja będę żyć o je­den dzień dłużej
by poczuć Cię więcej

po trzecie 

myśl
zebrała 380 fiszek • 14 sierpnia 2013, 23:57
Pozostałe zeszyty

Użytkownik prowadzi wyłącznie jeden zeszyt — ten, który właśnie przeglądasz.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

anna kowalczyk

Użytkownicy
H I J
Aktywność

9 czerwca 2019, 16:57marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st **

9 czerwca 2019, 16:54inspirujmnie do­dał no­wy tek­st **

5 kwietnia 2019, 21:14inspirujmnie sko­men­to­wał tek­st Pogański ob­rządek: pa­lenie książek.  

22 października 2018, 09:23fyrfle sko­men­to­wał tek­st Chrześcijańska in­ten­cja, by myśleć [...]

20 października 2018, 21:08danioł sko­men­to­wał tek­st Chrześcijańska in­ten­cja, by myśleć [...]

20 października 2018, 16:05szpiek sko­men­to­wał tek­st Chrześcijańska in­ten­cja, by myśleć [...]

20 października 2018, 11:54yestem sko­men­to­wał tek­st Chrześcijańska in­ten­cja, by myśleć [...]

20 października 2018, 07:44inspirujmnie do­dał no­wy tek­st Chrześcijańska in­ten­cja, by myśleć [...]

20 sierpnia 2018, 09:59fyrfle sko­men­to­wał tek­st Najszlachetniejszym mo­tywem, który skłania [...]

18 sierpnia 2018, 17:16inspirujmnie do­dał no­wy tek­st Najszlachetniejszym mo­tywem, który skłania [...]