proste

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 392 tek­sty.

kiedy nie umiem zacząć,
po­mijam to, co miałoby być początkiem 

myśl
zebrała 102 fiszki • 20 lutego 2012, 01:16

tęsknić...

to ujarzmić nieobecność
westchnieniem
ciężkim od wdzięczności

...bo jesteś... 

myśl
zebrała 140 fiszek • 5 listopada 2012, 12:54

są myśli,
w których słowa

milkną... 

myśl
zebrała 134 fiszki • 5 grudnia 2012, 17:25

bo miłość ma swo­je miej­sca
wyz­naczo­ne
czasem 

myśl
zebrała 140 fiszek • 29 grudnia 2012, 23:59

Po­litykę porównać można do up­ra­wy og­ro­du. De­mok­racja niesie ze sobą ry­zyko, że do władzy dojdą chwas­ty niszcząc tym sa­mym całe je­go piękno. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 12 listopada 2014, 00:04

Kto śpi w dzień nie pa­mięta o czym śnił w nocy.. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 19 września 2015, 03:43

Je­den umysł sta­nowić może 'oświece­nie' ludzkości. Pracą i cier­pieniem wzruszał śmierć, która tej no­cy oka­zała mu łaskę.

Ś.P. Stephen Hawking 

myśl
zebrała 10 fiszek • 14 marca 2018, 10:37

cza­sem myśli chcą
zadziać się tyl­ko w głowie,
by nie zat­ra­cić się po za... 

myśl
zebrała 19 fiszek • 5 września 2012, 20:41

są myśli, które służą czasem
i ludzie bez poczucia... 

myśl
zebrała 20 fiszek • 27 października 2012, 23:33

gdy w duszy raz Ci zagra,
nig­dy nie za­pom­nisz tych nut... 

myśl
zebrała 27 fiszek • 27 stycznia 2013, 22:36
Pozostałe zeszyty

Użytkownik prowadzi wyłącznie jeden zeszyt — ten, który właśnie przeglądasz.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sand

Użytkownicy
H I J
Aktywność

5 kwietnia 2019, 19:14inspirujmnie sko­men­to­wał tek­st Pogański ob­rządek: pa­lenie książek.  

22 października 2018, 07:23fyrfle sko­men­to­wał tek­st Chrześcijańska in­ten­cja, by myśleć [...]

20 października 2018, 19:08danioł sko­men­to­wał tek­st Chrześcijańska in­ten­cja, by myśleć [...]

20 października 2018, 14:05szpiek sko­men­to­wał tek­st Chrześcijańska in­ten­cja, by myśleć [...]

20 października 2018, 09:54yestem sko­men­to­wał tek­st Chrześcijańska in­ten­cja, by myśleć [...]

20 października 2018, 05:44inspirujmnie do­dał no­wy tek­st Chrześcijańska in­ten­cja, by myśleć [...]

20 sierpnia 2018, 07:59fyrfle sko­men­to­wał tek­st Najszlachetniejszym mo­tywem, który skłania [...]

18 sierpnia 2018, 15:16inspirujmnie do­dał no­wy tek­st Najszlachetniejszym mo­tywem, który skłania [...]

19 lipca 2018, 19:35danioł sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę ciszy.. prze­mawia do [...]

19 lipca 2018, 15:46inspirujmnie do­dał no­wy tek­st śniłam w śnieniu gwiaz­dy znają [...]