pozanami...

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 28 tek­stów.

Życie starze­je się jednakowo
miłość nakręca czas
by za nią nadążał

dziś też, pot­ra­fi człowiek obej­rzeć się za siebie
pros­to w oczy, te­mu pięknu w którym się zadłużył

Dedykowane 

aforyzm
zebrał 13 fiszek • 9 czerwca 2015, 18:59

To nie życie ,a sen o nim paraliżuje. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 22 lutego 2015, 23:51

Jeśli miłość pot­ra­fiłaby się gniewać,
nie sma­kowałaby łez, jak dziec­ko cudzych łakoci. 

aforyzm
zebrał 26 fiszek • 24 września 2014, 22:52

Jest ta­ka uczuć godzi­na, o której mil­czą poeci. 

myśl
zebrała 43 fiszki • 6 maja 2014, 21:45

Różewicz wynosił popiół na śmieci

Umierają
za­kopują ich w ziemi - matce
o wiel­kim brzuchu

Poeta
nie poeta
w ju­towym worze
rzeczywistości
łez

Na strze­lis­tych lipach
uto­pionych gałęziami w niebie
la­men­tują wrony
w trumnie
niosą Różewicza


po przedmieściach 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 28 kwietnia 2014, 13:03

Długo wędro­wałem, za­nim doszedłem do siebie. 

cytat dnia z 25 kwietnia 2014 roku
zebrał 51 fiszek

[cały świecie, apeluję]

nie py­taj o mnie
nie jestem

odpowiedzią 

wiersz dnia z 14 października 2014 roku
zebrał 29 fiszek • 11 listopada 2013, 21:12

Sens bu­duje się w nas sa­mych, jak to ro­bi, nie wie nikt.
..wska­zuje pot­rze­by, cza­sem wy­maga wiary w niedotknięte. 

aforyzm
zebrał 11 fiszek • 10 sierpnia 2013, 11:39

Są w naszych głowach myśli tak ciężkie, że niekiedy łamią kark... 

aforyzm dnia z 11 lipca 2013 roku
zebrał 170 fiszek • 10 maja 2011, 14:05

z pamiętnika Marilyn Monroe

Wszys­cy mężczyźni są ta­cy s­ami, mają tyl­ko różne twarze, żeby można było ich rozpoznać.
~ Ma­rilyn Monroeza­nim co­kol­wiek po­wie, ma chłopców
którzy zos­ta­wiają swo­je par­tner­ki.
proszą do tańca. z me­lodyj­nym uśmiechem,
jak­by by­li war­ci całej no­cy - 

nie są na­wet grzechu. kiedy stoją przy barze,
za­mawiać drin­ki. wy­ciąga dłonie.

pełna żłobień i rysów mu­si moc­no ścis­kać serce,
by pękło, obi­jając się o krzy­wiznę bioder. 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 26 czerwca 2013, 22:21
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

eyesOFsoul

Użytkownicy
R S T
Aktywność

7 września 2018, 15:36sand sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

27 sierpnia 2018, 20:21mistcat. sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

18 grudnia 2017, 11:21Oskar Wi­zard sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

18 grudnia 2017, 00:01sand sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

16 grudnia 2017, 17:50yestem sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

16 grudnia 2017, 01:03sand sko­men­to­wał tek­st ... od daw­na zas­ta­nawiałem [...]

16 grudnia 2017, 00:21sand do­dał no­wy tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

15 marca 2017, 18:41sand sko­men­to­wał tek­st **********************************

27 listopada 2016, 16:01sand sko­men­to­wał tek­st Starość

24 listopada 2016, 22:16sand sko­men­to­wał tek­st Czytajmy poetów na głos, bo [...]