Pensieri importanti

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 14 tek­stów.

motylki

ga­tunek żywiący się
wczesną od­mianą
miłości 

myśl
zebrała 28 fiszek • 16 kwietnia 2013, 18:19

Piąta

do­tykam wyob­rażeń - 
nie czy­ni mnie to ni­kim szczególnym
względom pod­daję się bez sprzeciwu.
ktoś mu­si, myślę, umrzeć

więc mogę to być ja. kiedy nie żyję -
od­dycham wol­niej i nie obchodzę
łukiem wy­gina­ne ciało tworzy pomost

przez który skaczę, prze­kona­na o swojej
nies­ta­bil­ności wiem, że upadnę

równo z budzikiem. 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 7 marca 2013, 00:11

A naj­gor­sze, gdy nie masz od­wa­gi am­pu­tować cze­goś, co już daw­no umarło. 

aforyzm dnia z 2 lutego 2012 roku
zebrał 288 fiszek • 24 października 2009, 17:51

Jeżeli nie możesz znieść bólu,spróbuj na­dać mu sens. 

aforyzm dnia z 21 lipca 2011 roku
zebrał 146 fiszek • 12 października 2009, 01:16

To, cze­go nie ogar­niamy umysłem, trze­ba cza­sem objąć ramieniem. 

aforyzm dnia z 6 lutego 2011 roku
zebrał 503 fiszki • 10 grudnia 2010, 14:38

Biegu­nem ziemia, gdy ludzie miast ser­ca, w rękach dzierżą szty­lety... jed­nak war­to prze­być naj­sroższe zim­no by spot­kać człowieka, co ser­cem niczym lampą rozświet­li mrok i pozwoli
na no­wo
uwie­rzyć w wiosnę...

eskimosce86

;p 

myśl
zebrała 29 fiszek • 4 listopada 2012, 10:21

Piękno wy­doby­wa się z nas sa­mych - wy­rażając się jaśniej niż słońce. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 7 października 2012, 15:03

Ko­goś kto niesie włas­ne światło, nie straszą mroczne cienie innych. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 12 października 2012, 13:02

Miłość wy­god­nie ułoży się tyl­ko w ciepłym sercu... 

myśl
zebrała 30 fiszek • 13 października 2012, 14:55

Zim­ny człowiek aż się trzęsie by dru­giemu dopiec...
choć mógłby da­rować so­bie tę od­ro­binę energii... 

myśl
zebrała 29 fiszek • 24 października 2012, 14:06
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

zapalka

Użytkownicy
F G H
Aktywność

4 stycznia 2019, 23:14luterin sko­men­to­wał tek­st Dobranoc

2 stycznia 2019, 09:17onejka sko­men­to­wał tek­st Dobranoc

25 grudnia 2018, 01:26yestem sko­men­to­wał tek­st Dobranoc

24 grudnia 2018, 10:56RozaR sko­men­to­wał tek­st Dobranoc

23 grudnia 2018, 23:09Gaia sko­men­to­wał tek­st Performers

23 grudnia 2018, 23:07Gaia do­dał no­wy tek­st Dobranoc

18 grudnia 2018, 09:32onejka sko­men­to­wał tek­st Performers

18 grudnia 2018, 08:44carolyna sko­men­to­wał tek­st Performers

18 grudnia 2018, 07:38IKON sko­men­to­wał tek­st Performers

17 grudnia 2018, 21:49yestem sko­men­to­wał tek­st Performers