Wiersze/Myśli/itp

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 924 tek­sty.

Noc spi­ja smak snów,
wprost z księżyco­wych ust,
sreb­rzący się chłód. 

haiku
zebrał 10 fiszek • 4 listopada 2018, 17:30

rentgen

„myślę, więc (myślę, że) jestem”*

bez vis-à-vis
za­nika od środ­ka
szkielet

noc – mi­jają doby
lecz wie­szak jak ty­betański dzwo­nek ...
ze­garek spóźnia się o ziaren­ko piasku
w objęciach in­te­ligen­tne­go wiatru
- zam­knięte słowo
po­zos­taję
w tobie
zna­joma obcość
daw­ne­go dotyku* „myślę, więc jes­tem” - Kartezjusz

„... mu­zyka nie gra między usza­mi, lecz na por­ta­lach społecznościowych ...” – Alex Pentland 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 4 listopada 2018, 13:35

moim

miej­scem jest imię
za­biegam o dobre
choć po­pełniam błędy

słowem wątpliwość
do twarzy mi w niej
wy­raźniej o na­tural­ne piękno

zda­niem jest pytanie
za zakrętem odpowiedź
co zos­ta­wia w kropce

pięknem cierpliwość
myśli z dłonią na ustach
uczy po­kory przed człowiekiem 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 20 października 2018, 01:33

Szept

Kiedy os­tatnie zam­kną drzwi
Os­tatnia z kart przewróci się
Ucichnie wiatr i wys­chną łzy
Zro­zumiesz że kochałaś mnie

Nie pier­wszy raz od­chodzę tak
Jak­bym bez ser­ca na­rodził się
Nie pier­wszy raz traktuję [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 26 sierpnia 2016, 09:57

Nocny motyl śpi

W poświacie marzeń i złudzeń blas­ku
W og­rodzie smut­nych, sa­mot­nych lamp
Kreślę py­tania dłonią na pias­ku
Z nadzieją w głosie od­mie­rzam świat

Sze­les­tem słów płoszo­ne sny
Pod płaszczem no­cy do chwi­li światła
Stworzyłaś nas u pro­gu drzwi
U stóp brud­ne­go śpiące­go miasta

Ty jes­teś tu ja jes­tem tam
I nie pa­miętam ja­ki to śmiech
Może per­listy z wil­gotnych warg
Roz­jaśniał mi ko­lej­ny dzień 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 30 września 2018, 21:54

Jesień

Nic się nie od­radza, nie tworzy na nowo
słońce rozpływa się gasnącym złotem
Świat ciszą mil­knie, w mlecznym spoj­rze­niu
pokładając na ziemi ko­loro­we warkocze

Już mnie cień drzew zwiędłych dotyka
Chłód wil­gotny po ciele błądzi
Pod no­gami ocean ko­rowo­dem szu­mi
me­lan­cho­lijną pieśń po­połud­niowej słoty


Lecz nim zasnę, wraz zresztą świata
Stając się jak on, białym obłokiem
Obiecaj mi Pa­ni, że zaczniesz do mnie wra­cać
Wraz z pier­wszych ptaków odlotem. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 20 października 2017, 17:14

Czas

Za­pom­nieliśmy, że jes­teśmy tu tyl­ko na chwilę
tak dob­rze nam się trwo­ni ten bez­cenny czas
Spi­jamy so­bie z ust słod­ko gorzkie ułudy
Owład­nięci trun­kiem nieis­totnych spraw

Pod pal­ca­mi nam drży struk­tu­ra złudzeń
Nie mają duszy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 5 października 2018, 12:33

To tylko słowa

Gdy­bym mógł musnąć kryształy słów, 
niewyszeptanych, 
wprost z Twoich ust,

zdjąłbym z Ciebie cieżar ciszy,
ges­tem palców płynących powoli
po miękkim lus­trze, do­tykiem bez rysy.

Słyszysz?

Jak noc spi­ja z owo­cu dnia krop­le słodyczy, 
w ciem­ności ga­si pragnienie, 
u źródła odkrywanej [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 13 fiszek • 30 września 2018, 14:14

stany przejściowe

w lus­trze po­zos­tał tlący się obraz
quasi-księżyc - mniej­szy od ziaren­ka piasku
rozpływam się w roz-ciągłości sekundy
po­woli cu­mując do ziemi

ska­zana na zmartwychwstawanie
pow­ra­casz - nieg­dyś zwias­tując nieszczęście
dziś - brudną śnieżką
dłonią na brze­gach światła
gdzie ja­wią ja­ko sny zalążki zdarzeń
nim przy­woła je ciężar ciągłości

krążymy dookoła dna
dwie prze­ciw­bieżne wskazówki

chcę - z czar­nych kre­sek wyczy­tać twój koloryt

nim skłamią nas jut­ro
roz­szcze­pienie uwo­li ciepło i ból
przek­roczy­my ru­bikon bezbarwności 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 1 października 2018, 16:01

inter.net (metafora dopełniaczowa)

now­si od internetu
android
dwa­naście lat jak godzin

ra­zem przy stole
jed­no śniadanie
dru­gie coś na sen

- jes­teśmy do­wodem na is­tnienie względności
po­zaziem­skiej inteligencji

kochający niepraktykujący
- bóg słowem
zbyt ciężkim
zbyt lekkim
po­między - morze 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 21 sierpnia 2018, 06:58
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
O P Q
Aktywność

11 grudnia 2018, 23:09silvershadow sko­men­to­wał tek­st Gdy nie pot­ra­fię za­pom­nieć

5 grudnia 2018, 21:15Vergil sko­men­to­wał tek­st Gdy nie pot­ra­fię za­pom­nieć

4 grudnia 2018, 20:54yestem sko­men­to­wał tek­st Gdy nie pot­ra­fię za­pom­nieć

4 grudnia 2018, 20:34Papużka sko­men­to­wał tek­st Gdy nie pot­ra­fię za­pom­nieć

4 grudnia 2018, 13:26fyrfle sko­men­to­wał tek­st Gdy nie pot­ra­fię za­pom­nieć

3 grudnia 2018, 20:06Papużka do­dał no­wy tek­st Gdy nie pot­ra­fię za­pom­nieć

18 listopada 2018, 18:49Papużka sko­men­to­wał tek­st rentgen

13 listopada 2018, 21:24Papużka sko­men­to­wał tek­st Za krótko mnie trzy­masz, [...]

13 listopada 2018, 21:21Papużka wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

21 października 2018, 13:59Papużka wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia