Wiersze/Myśli/itp

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 915 tek­stów.

inter.net (metafora dopełniaczowa)

now­si od internetu
android
dwa­naście lat jak godzin

ra­zem przy stole
jed­no śniadanie
dru­gie coś na sen

- jes­teśmy do­wodem na is­tnienie względności
po­zaziem­skiej inteligencji

kochający niepraktykujący
- bóg słowem
zbyt ciężkim
zbyt lekkim
po­między - morze 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 21 sierpnia 2018, 06:58

alzheimer

te war­kocze które kiedyś mi zap­la­tałaś mamo
ręko­ma ciepłymi jak maj
- de­likat­nie -
pa­miętam mówiłaś że żyją w nich świerszcze
a ja wie­czo­rami wydłuby­wałam ich skrzydła spomiędzy
włosów

te­raz ja - obca [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 30 sierpnia 2018, 16:07

cień na lustrze

"Boże mój zmiłuj się na­de mną
cze­mu stworzyłeś mnie na niepo­dobieństwo
twar­dych kamieni"
- H. Poświatowska

to jest ero­tyk które­mu nikt nie pat­rzy w oczy
kulący się pod najlżej­szym do­tykiem rąk
powoli [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 26 sierpnia 2018, 07:23

* * *

Gdy już wszys­tko mi się skończy,
szmin­ki, długi i wspomnienia,
to zro­zumiem, że mam wszystko,
bo nic nie mam do stracenia.

Nie mam nic do wyczytania,
z oczu, kart i fusów kawy,
los mnie bie­rze bar­dzo serio
a ja [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 23 sierpnia 2018, 09:20

nie pij

ma­muś ty nie pij
ten świat który po­zos­ta­wiłaś mi w ramionach
jest ciem­niej­szy od twoich oczu - tak się go boję
gdy umiera przy łóżku

wiesz?
cze­kałem na skrzydła zeszłej nocy
ale przyszła tyl­ko prze­moczo­na jesień
i bóg za­wiesił płaszcz na moim śnie

ma­muś pa­miętasz był październik
twój śmiech wy­pełniający kieszenie
jak świeże kaszta­ny
mo­je ka­losze wilgotne
i tak pełno nas że ugi­nały się ręce 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 20 sierpnia 2018, 17:41

Adagio

może jeszcze kiedyś ogród mój ozdobi
wiatr który kwiatom
zer­wał barwę oraz woń

bo gdzie pta­ki chóra­mi psalmują
jest noc
a da­no jej wskrzeszać tych
co wierzą

w prze­pych aniel­skich pióropuszy

lecz skrzydłom - za cias­no
bo człowiek is­tnieje
od atomu
do Boga

i na­wet pus­tka po wiel­kiej tęskno­cie
zgiełkiem się zapełni

gdy wszys­tkie ścichłe głosy
daw­no zapomnianej
każą ożyć pieśni 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 19 sierpnia 2018, 17:17

w podróży

pro­mień obec­nej chwili
prze­nika ośrod­ki czasu
jak pias­ko­wy ze­gar w nieważkości
kołysząc czasoprzestrzeń
gdzie znacze­nie mają tyl­ko sny
trill cy­kad układa w arabeski
pachnące słońcem
księżycem i spokojem
od­na­lezionej symetrii
w lus­terku prze­nikającym ziemię
jak przez dziurkę w orzechu
my ...

pat­rzę przez okno
dro­ga te­raz jest kołem

⌀ x π
x ty 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 17 sierpnia 2018, 08:54

tylko marzyciel w łzach dostrzega tęcze

tam gdzie cze­ka świt
na­wet wiatr przes­tał tańczyć
wyczekuje
sze­les­tu suk­ni w kwiaty
głupiec
nie wie, że to tyl­ko złudzenie

*cóż z te­go że pełnia lat
us­ta wciąż po­zos­tają chłodne
ty jes­teś księżycem
gdy ja jes­tem słońcem
roz­ciag­nietym  skrzydłami wiatru 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 21 lipca 2018, 21:13

Czas się ukłonił
przykląkł - os­tatni już raz
pod sze­les­tem gwiazd. 

haiku
zebrał 11 fiszek • 3 lipca 2018, 21:17

słona woda

na moim brze­gu cisza
tyl­ko dzień umie tak lek­ko odchodzić

słońce kładzie głowę na wodzie
jak dziec­ko na mat­ki kolanach

skrzydłami białych mew
za­myka sen­ne oczy

ry­bacy zwi­jają sieci

po­siedzę tu i poczekam
tej nocy
jak przed laty
do rana 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 20 czerwca 2018, 08:18
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
O P Q
Aktywność

14 września 2018, 21:29Papużka wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

12 września 2018, 20:58Papużka sko­men­to­wał tek­st skrawki

29 sierpnia 2018, 07:54Papużka sko­men­to­wał tek­st pomiń tę noc

28 sierpnia 2018, 21:27Papużka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

28 sierpnia 2018, 20:55Papużka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

28 sierpnia 2018, 20:54Papużka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

19 sierpnia 2018, 21:41Papużka sko­men­to­wał tek­st Adagio

23 lipca 2018, 22:15yestem sko­men­to­wał tek­st Darowana przez słońce

23 lipca 2018, 06:47Papużka sko­men­to­wał tek­st Darowana przez słońce

22 lipca 2018, 20:02JaiTy sko­men­to­wał tek­st Darowana przez słońce