Wiersze/Myśli/itp

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 907 tek­stów.

* * *

uwiel­biam ciche poranki
gdy tyl­ko kos śpiewa
coś o mnie, do mnie
nieudolnie
składa skrzydła do lotu,
a może na amen...

budzę się prawie
choć sen jeszcze trwa
ty i ja, bez cenzury
bez głębi, bez dna
błękit­ne morze spojrzeń
a ja nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 10 fiszek • wczoraj, 20:06

Za­milkło niebo,
sreb­rem noc­nych pro­mieni,
lękiem, kruchych dni. 

haiku
zebrał 13 fiszek • 13 maja 2018, 20:39

z ust do ust

już nie bolą nas
frag­menty naszych słów
w cudzych dłoniach

za­wiść kar­miąca satysfakcją
sa­ma zdechła z głodu

a my

ra­miona­mi świtu
rozkłada­my w półmisach
na wzór two­jej czystości
ob­rus wspólne­go śniadania

sycąc wzajemnie
owo­cem sekretów
kąci­ki ust 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 13 maja 2018, 10:44

ujęcie

lżej­sza od światła
osu­wasz się za szybą
zam­knięta w ułam­ku sekundy
biegnąc tkwisz
we wszys­tkich miej­scach równocześnie

te dłonie - dziś za­mie­szku­je ktoś inny
dom pełen snów
wszys­tkich którzy cię opuścili

tu - bliżej niż pot­ra­fi sięgnąć rozum
pla­nety naszych czasów
od zaw­sze możemy spot­kać się za chwilę
w objęciach wokół nas ob­ra­cającej się tarczy

zas­po­koić sumienia
na płótnie
światło drgające w pod­nieb­nej niszy 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 10 maja 2018, 18:52

Ostatnia nadzieja

Pat­rzył w niebo choć świat
wy­dawał mu się lepszym
w ser­cu czuł tyl­ko smu­tek i żal


nim zdołał od­wrócić wzrok
ziemia już nasiąkała
krwią niewinnych

nie powróci oj­ciec ani syn
mat­ki nie otulą ramieniem
umierających dzieci

ziemia pogrążona mrokiem
w niebie anioły
z piętnem cierpienia
cho­wają swo­je skrzydła przed złem

czy nim zgaśnie nadziei moc
następne­go dnia
otu­leni słońcem
po­witają no­wy lep­szy świat?

Odtwórz  

wiersz
zebrał 5 fiszek • 11 kwietnia 2018, 11:16

Zrozumieć talent

Było ich trzech w ko­lej­ce po talent
Miej­sce w sze­regu us­ta­lił los.
Pier­wszy chciał ska­kać co skok to dalej.
Dru­gi mieć siłę i bić jak młot.
Trze­ci chciał re­kord prędkości ustalić
w każdej czyn­ności wciąż liczył czas.
Jako [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 5 kwietnia 2018, 23:06

Toujours

świat był zbyt piękny
gdy w mglis­ty po­ranek wiosny
Bo­ga uk­ry­cie
dos­trzegłem dziecięcym spoj­rze­niem

w ko­lorach róż

ze skrzy­deł
które nas tu niosły
cóż zostało?

parę smut­nych uśmiechów
niczym ob­licze człowieka
z krwi
oraz słońca

wszys­tkie mo­je utracenia
wie­czor­na so­wa mi wy­mienia

lecz nie lękam się dzi­siej­szych snów
bo czyż jest gdzieś noc
bez gwiazd
i bez końca? 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 5 kwietnia 2018, 08:56

na otarcie łez

mówi­li o Nim że upadł
a On się na­wet nie potknął

ziemia znów pachnie życiem
a ty pog­rze­bałeś nadzieję

Je­zus i tak zmartwychwstanie
na­wet gdy postawiłeś
na Nim już daw­no krzyżyk

przyj­dzie mi­mo rozpaczy
i drzwi zam­kniętych na skobel
choćbyś swoją niewiarę
przy­pieczęto­wał kamieniem 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 5 kwietnia 2018, 07:56

L'Orfeo

Nag­rałem Twój głos by słuchać
Gdy za­mil­kną śpiew­ne usta
Za­pamiętać każdy uśmiech
Śmiech każdej stru­ny
Dźwięk każdy płacz i szept
Nie uwierzę że odejściem w próżnię sen
Jeśli tak jest tam odejdę gdy uśniesz
Wspom­nieniem śpiewu Twego
Spędzając całe [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 2 marca 2018, 18:23

Po prostu

Nie jes­tem wołaniem o pomoc
Ani przep­rosze­niem za złą chwilę
Nie jes­tem księżycem w nowiu
Po pros­tu jestem
I tyle

Nie sięgam wyżej niż trzeba
I nie wychodzę nig­dy przed szereg
Ze mną nie będzie ci bliżej nieba
Po pros­tu jestem
Na chwilę

Nie będę nig­dy po­daniem ręki
W chwi­li twej złej niedoli
Jes­tem jak kiedyś dla mnie inni
Po pros­tu byli
To boli 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 1 kwietnia 2018, 12:55
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 08:22carolyna sko­men­to­wał tek­st Bezradną dłonią, let­nim muśnięciem wiat­ru. Cicho [...]

dzisiaj, 07:41piórem2 sko­men­to­wał tek­st Bezradną dłonią, let­nim muśnięciem wiat­ru. Cicho [...]

wczoraj, 21:12Papużka do­dał no­wy tek­st Bezradną dłonią, let­nim muśnięciem wiat­ru. Cicho [...]

22 maja 2018, 21:17Papużka sko­men­to­wał tek­st Oddech no­cy

22 maja 2018, 20:45Papużka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

11 maja 2018, 20:45Papużka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

10 maja 2018, 19:58Papużka sko­men­to­wał tek­st Najgorsze, co możesz zro­bić [...]

10 maja 2018, 19:27Papużka sko­men­to­wał tek­st ujęcie

9 maja 2018, 22:20Papużka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

9 maja 2018, 22:03Papużka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2