ostre

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 7 tek­stów.

Obraz

nóż wbity
w tkankę obrazu
jeszcze krwawi 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 23 stycznia 2016, 09:53

Pchły tak nie gryzą jak ludzie.(Fa­fik z Portalu) 

aforyzm
zebrał 20 fiszek • 5 października 2015, 10:17

Wycieczka bez łez

za­bierz mnie do ławy
gdzie złożysz ręce obok moich
gdzie zaczer­pniesz po­wiet­rza
obok mnie

za­bierz mnie do cen­trum miasta
gdzie po­wiet­rze nie­czys­te jest
gdzie powłóczysz nogami
obok mnie

za­bierz mnie do kontenera
gdzie des­ki pachną świerkiem
gdzie złożone ręce po­modlą się
obok nas 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 30 stycznia 2015, 08:23

Oto…czony

Z chi­rur­giczną precyzją
wciąż duszę kaleczy
przez szkiełko patrząc
(miast oko)

Gdziekol­wiek zajdzie
tam bom­by zrzuca
choć la­tać potrafi
(wysoko)

Za­miast gwiazd sięgać
zwias­tu­nem być życia
w śmier­ci się pławi
(głęboko)

Lecz nie ma innego
stworze­nia na ziemi
co w miłość obleka
(jak w kokon)

„oto człowiek”

Odys, grudzień 2014
https://odyssynlaertesa.wordpress.com/2015/07/30/oto-czony/ 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 3 sierpnia 2015, 16:55

Kolekcjonerka gwoździ

Gwoździe do trum­ny. Spełniają wiado­me fun­kcje. Nikt nie po­wie, że są zbędne. Można ich "nie lu­bić", ale to nie spra­wi, że przes­taną istnieć.
Skru­puły - mój pier­wszy gwóźdź. Wiem, że się ich nie pozbędę i suk­ce­syw­nie będą brały udział w moim zabijaniu.
Na ra­zie mam je­den. Wiem, że nie ucieknę. Będą następne.

Ile jest pot­rzeb­nych gwoździ do mo­jej śmierci?

Ko­lej­ne z py­tań na końcu drogi. 

dziennik
zebrał 2 fiszki • 21 marca 2015, 14:24

„Królowa Serc”

Byłabyś mi je­dyną Damą w talii
gdy­by nie Two­ja pospolita
na­miętność grania
szulerko.
Tymczasem…
bie­rzesz każde­go walleta
i od­da­jesz się by­le król(ik)owi.
Wys­tar­czy dob­rze liczyć
al­bo po­machać Ci berłem
a sy­piesz się jak z rękawa.
Więc…
Dob­rze że są in­ne – a Ty?
Znajdź so­bie in­ne­go Trefnisia
Królo­wo (bez)Serca.

Po­wiedz – cie­szysz się że znowu
wygrałaś?

Odys, marzec 2015
https://odyssynlaertesa.wordpress.com/2015/03/13/krolowa-serc/ 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 13 marca 2015, 15:25

grube miliony zasrańców

Stek bzdur
sa­moz­wańczy król
pożera na śniadanie.

Po­ranną gazetę
pochłaniasz z impetem,
niez­wykle czci­god­ny panie.

Twa pycha królewska
poz­wa­la ci wierzyć
w twą nieis­tniejącą koronę.

A jes­teś zwyczajnym
zas­rańcem jakich
na świecie są gru­be miliony.

Wal­cie się i rozmnażajcie.
Całe gówno z siebie dajcie.

Zasrańcy. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 10 marca 2015, 08:34
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Angelique Cruelty

Użytkownicy
C D E
Aktywność

30 listopada 2016, 12:27zapach_bzu sko­men­to­wał tek­st Ogień w bu­tel­ce

26 lutego 2016, 15:53Badylek sko­men­to­wał tek­st mijaliśmy się a te­raz op­la­tasz [...]

26 lutego 2016, 15:39blake77 sko­men­to­wał tek­st mijaliśmy się a te­raz op­la­tasz [...]

26 lutego 2016, 12:44Deszcz sko­men­to­wał tek­st rysuję lek­ko na twoim brzuchu [...]

25 lutego 2016, 14:59Marek1410 sko­men­to­wał tek­st rysuję lek­ko na twoim brzuchu [...]

19 lutego 2016, 21:08Deszcz sko­men­to­wał tek­st szelest skrzy­deł

19 lutego 2016, 14:57nicola-57 sko­men­to­wał tek­st szelest skrzy­deł

19 lutego 2016, 12:34Deszcz do­dał no­wy tek­st szelest skrzy­deł

15 lutego 2016, 11:00Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st noc jest ko­bietą

12 lutego 2016, 20:48yestem sko­men­to­wał tek­st noc jest ko­bietą