O smierci.

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 5 tek­stów.

Śmierć nie spy­ta czy masz jeszcze coś do załatwienia. 

myśl
zebrała 144 fiszki • 30 sierpnia 2010, 15:08

Tyl­ko na chwilę chciał się skryć w cieniu.
Na­wet nie spos­trzegł, gdy uległ zapomnieniu... 

myśl
zebrała 60 fiszek • 30 marca 2010, 23:22

Każdy wy­pala­ny szlug miał smak niep­rzes­pa­nej nocy.

Czy to bez­senność wy­wołuje dep­resje,czy dep­resja bezsenność? 

myśl
zebrała 48 fiszek • 29 stycznia 2010, 10:36

W ociem­niałej rzeczy­wis­tości gwałci mnie bezsens. 

myśl
zebrała 58 fiszek • 9 lutego 2010, 15:40

Prze­myśl to, póki nie jest za późno - bo może za mało wal­czysz, a może na próżno. 

aforyzm dnia z 16 września 2010 roku
zebrał 346 fiszek • 2 czerwca 2010, 01:18
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Dude

Użytkownicy
L M N
Aktywność

17 stycznia 2016, 00:23Myffa90 sko­men­to­wał tek­st Przez ty­le lat za­daje [...]

9 stycznia 2016, 01:39.Rodia sko­men­to­wał tek­st słony po­całunek

2 stycznia 2016, 20:37fyrfle sko­men­to­wał tek­st słony po­całunek

2 stycznia 2016, 20:34fyrfle sko­men­to­wał tek­st życie to pes­tka po­wie­działam wpa­dając jak [...]

27 grudnia 2015, 07:23natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st słony po­całunek

27 grudnia 2015, 01:20Myffa90 do­dał no­wy tek­st słony po­całunek

3 października 2015, 22:38Myffa90 sko­men­to­wał tek­st Prośba

4 sierpnia 2015, 13:41Myffa90 do­dał no­wy tek­st Wciąż pa­miętam

5 lipca 2015, 19:06tom8grab sko­men­to­wał tek­st Niedopowiedzenia są naj­większą za­gadką.