O przyjaciołach i rodzinie.

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 3 tek­sty.

Przy­jaźń za­wiera­na przy bu­tel­ce jest krucha jak jej szkło. 

myśl
zebrała 64 fiszki • 18 lipca 2010, 14:30

Gdy­bym tyl­ko mogła
wyp­rułabym so­bie żyły
żeby wyd­rzeć z siebie każdą cząstkę ciebie.

Abyś nig­dy nie mógł po­wie­dzieć 'mo­ja krew',
ojcze 

myśl
zebrała 25 fiszek • 6 marca 2010, 21:19

Ile jeszcze mo­jego szczęścia jes­teś w sta­nie sprze­dać, by się na­pić i za­pom­nieć o swoim nie­szczęściu? Co, Tato...? 

myśl
zebrała 34 fiszki • 24 kwietnia 2010, 21:24
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

protegemoi

Użytkownicy
L M N
Aktywność

17 stycznia 2016, 00:23Myffa90 sko­men­to­wał tek­st Przez ty­le lat za­daje [...]

9 stycznia 2016, 01:39.Rodia sko­men­to­wał tek­st słony po­całunek

2 stycznia 2016, 20:37fyrfle sko­men­to­wał tek­st słony po­całunek

2 stycznia 2016, 20:34fyrfle sko­men­to­wał tek­st życie to pes­tka po­wie­działam wpa­dając jak [...]

27 grudnia 2015, 07:23natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st słony po­całunek

27 grudnia 2015, 01:20Myffa90 do­dał no­wy tek­st słony po­całunek

3 października 2015, 22:38Myffa90 sko­men­to­wał tek­st Prośba

4 sierpnia 2015, 13:41Myffa90 do­dał no­wy tek­st Wciąż pa­miętam

5 lipca 2015, 19:06tom8grab sko­men­to­wał tek­st Niedopowiedzenia są naj­większą za­gadką.