O otaczającej rzeczywistości.

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 17 tek­stów.

Mężczyźni: Jed­ni mają bo­gate doświad­cze­nie, drudzy czys­te sumienie. 

myśl
zebrała 68 fiszek • 23 listopada 2010, 20:16

Mam gównianą pracę za gównianą płacę i gówniane mie­szka­nie za gówniany czyn­sz. Nie mam cza­su na gówniany seks z gównianym facetem. 

cytat
zebrał 12 fiszek

Za­nim puścisz wodze fan­tazji, naj­pierw naucz je zakładać maj­tki. * 

myśl
zebrała 32 fiszki • 11 maja 2011, 06:58

Paczka fa­jek i wiad­ro ka­wy, ogólno­dostępne podzes­poły wspo­magające współczes­ne­go pracoholika. 

aforyzm dnia z 22 maja 2011 roku
zebrał 182 fiszki • 25 marca 2011, 17:41

Fe­ler­ne dni, zaz­wyczaj wchodzą bez kolejki... 

myśl
zebrała 76 fiszek • 6 stycznia 2011, 13:41

Uważaj, o co pro­sisz Bo­ga, abyś jut­ro nie dzięko­wał, że Ci te­go nie dał... 

myśl
zebrała 33 fiszki • 8 listopada 2010, 14:41

Żyje­my w cza­sach, w których kur­wy staną prze­ciw­ko kur­wie za cudzołożnictwo. 

aforyzm dnia z 12 października 2010 roku
zebrał 152 fiszki • 9 lutego 2010, 14:56

...naj­częściej duże bójki wszczy­nają małe...chuj­ki ! 

myśl
zebrała 68 fiszek • 11 września 2010, 23:41

Gdy w pew­nych chwi­lach ludzie za­miast mówić mil­kną to znaczy, że dzieje się coś nap­rawdę ważnego. 

aforyzm dnia z 20 stycznia 2011 roku
zebrał 276 fiszek • 12 lipca 2010, 22:42

Gdy chcesz bym ob­nażyła się przed Tobą z uczuć nie krzycz do mnie : ściągaj ciu­chy szma­to ! 

myśl
zebrała 109 fiszek • 28 lipca 2010, 10:37
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reset

Użytkownicy
L M N
Aktywność

17 stycznia 2016, 00:23Myffa90 sko­men­to­wał tek­st Przez ty­le lat za­daje [...]

9 stycznia 2016, 01:39.Rodia sko­men­to­wał tek­st słony po­całunek

2 stycznia 2016, 20:37fyrfle sko­men­to­wał tek­st słony po­całunek

2 stycznia 2016, 20:34fyrfle sko­men­to­wał tek­st życie to pes­tka po­wie­działam wpa­dając jak [...]

27 grudnia 2015, 07:23natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st słony po­całunek

27 grudnia 2015, 01:20Myffa90 do­dał no­wy tek­st słony po­całunek

3 października 2015, 22:38Myffa90 sko­men­to­wał tek­st Prośba

4 sierpnia 2015, 13:41Myffa90 do­dał no­wy tek­st Wciąż pa­miętam

5 lipca 2015, 19:06tom8grab sko­men­to­wał tek­st Niedopowiedzenia są naj­większą za­gadką.