Nicoli

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 53 tek­sty.

Cza­sem wys­tar­czy przeczy­tać wiersz,
żeby star­czyło na życie... 

aforyzm
zebrał 15 fiszek • 27 stycznia 2016, 16:34

Może naj­piękniej­szą obec­nością jest nieobec­na obecność. 

aforyzm
zebrał 15 fiszek • 25 stycznia 2016, 14:33

Wiatr jest pod­szy­ty trąbą powietrzną. 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 24 stycznia 2016, 13:20

Płonąc gaśniesz. 

aforyzm
zebrał 11 fiszek • 23 stycznia 2016, 20:33

Klub Spor­to­wy Cy­tatów.in­fo? Po­goń Fiszki. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 20 stycznia 2016, 20:56

Małe zło piętnu­jemy gor­li­wie. Wiel­kie - tak
prze­raża, że skłon­ni jes­teśmy je chwalić. 

aforyzm
zebrał 19 fiszek • 19 stycznia 2016, 20:42

Dziś wygląda na to, że bro­niąc ko­goś, nie masz ser­ca. Dla siebie... 

myśl
zebrała 13 fiszek • 17 stycznia 2016, 11:10

Sko­ro ludzie mają psie obo­wiązki, to może psy mają ludzkie...(Fa­fik z Portalu) 

aforyzm
zebrał 9 fiszek • 13 stycznia 2016, 19:57

Kochasz. Dla­tego nie mając nic, masz wszystko. 

aforyzm
zebrał 20 fiszek • 9 stycznia 2016, 22:54

Często mówi­my jed­nym wier­szem. Ale przychodzi dzień, gdy wier­sz ka­leczy­my osobną puentą, która sta­je się pre­ludium do samotności... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 29 grudnia 2015, 15:58
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

nicola-57

Użytkownicy
C D E
Aktywność

30 listopada 2016, 12:27zapach_bzu sko­men­to­wał tek­st Ogień w bu­tel­ce

26 lutego 2016, 15:53Badylek sko­men­to­wał tek­st mijaliśmy się a te­raz op­la­tasz [...]

26 lutego 2016, 15:39blake77 sko­men­to­wał tek­st mijaliśmy się a te­raz op­la­tasz [...]

26 lutego 2016, 12:44Deszcz sko­men­to­wał tek­st rysuję lek­ko na twoim brzuchu [...]

25 lutego 2016, 14:59Marek1410 sko­men­to­wał tek­st rysuję lek­ko na twoim brzuchu [...]

19 lutego 2016, 21:08Deszcz sko­men­to­wał tek­st szelest skrzy­deł

19 lutego 2016, 14:57nicola-57 sko­men­to­wał tek­st szelest skrzy­deł

19 lutego 2016, 12:34Deszcz do­dał no­wy tek­st szelest skrzy­deł

15 lutego 2016, 11:00Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st noc jest ko­bietą

12 lutego 2016, 20:48yestem sko­men­to­wał tek­st noc jest ko­bietą