Mój Hłasko

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 13 tek­stów.

Kiedyś może skończy się ten hałas i ter­ror, ale two­ja miłość i two­je ser­ce zos­ta­nie.I te parę dni, które spędzi­liśmy ze sobą.To tak kiedy cza­sami bu­dują dom i przyj­dzie dziec­ko. I dot­knie wil­gotne­go be­tonu ręką.Po­tem w do­mu mie­szkają ludzie, rodzą się i umierają i przychodzą no­wi,ale ten mały ślad ręki zos­ta­je na zaw­sze.To chy­ba ja­koś tak...nie umiem pi­sać o miłości. 

cytat
zebrał 21 fiszek

(...)całe życie żyłem tak, aby z chwilą, kiedy zginę, nie zos­tało po mnie niczy­je praw­dzi­we wspom­nienie i dla­tego nie mówiłem ludziom praw­dy o so­bie(...) i dla­tego uciekałem przed wszys­tkim co mogło się zdarzyć, gdyż bałem się ludzi i nie chciałem aby zos­tało po mnie nic. 

cytat
zebrał 17 fiszek

Wszys­cy by­li od­wróce­ni,ale pew­ne­go dnia może się zdarzyć,że wszys­cy od­wrócą się aku­rat wte­dy,gdy wam będzie się działa krzywda. 

cytat
zebrał 14 fiszek

Wy ko­biety za­sypiacie le­piej od nas. Ma­cie po pros­tu czys­tsze sumienia. 

cytat
zebrał 16 fiszek

Nie mogę go stra­cić, bo jeśli stracę to ciało, to stracę również i włas­ne i nie zos­ta­nie mi nic prócz duszy. 

cytat
zebrał 12 fiszek

Łat­wiej oczyścić się z wiel­kich omyłek niż z drob­nych świństw. 

cytat
zebrał 12 fiszek

Słabością każdej mądrej idei jest to, że sta­rają się reali­zować ją głupcy. 

cytat
zebrał 15 fiszek

Miłość nie jest prostą rzeczą, ale bez niej nie można żyć. Pra­wie wszys­tko na świecie da się wytłumaczyć miłością. To naj­większy po­mysł wszys­tkich czasów. 

cytat
zebrał 25 fiszek

Nie wiem, po co żyję, jeśli nie kocham nikogo? 

cytat
zebrał 36 fiszek

[...] naj­bar­dziej kocha­my tych ludzi, te spra­wy i te rzeczy, od których bieg życia każe nam od­chodzić - nieraz na zawsze. 

cytat dnia z 10 stycznia 2012 roku
zebrał 134 fiszki
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Marek Hłasko

Użytkownicy
F G H
Aktywność

11 sierpnia 2018, 20:55kati75 sko­men­to­wał tek­st tuż za pro­giem

10 sierpnia 2018, 05:50giulietka sko­men­to­wał tek­st w przypływie uczuć

10 sierpnia 2018, 05:48giulietka sko­men­to­wał tek­st okruchy

9 sierpnia 2018, 16:09marka sko­men­to­wał tek­st w przypływie uczuć

9 sierpnia 2018, 16:08marka sko­men­to­wał tek­st okruchy

9 sierpnia 2018, 09:14kati75 sko­men­to­wał tek­st okruchy

9 sierpnia 2018, 09:06giulietka sko­men­to­wał tek­st okruchy

9 sierpnia 2018, 08:52kati75 sko­men­to­wał tek­st okruchy

9 sierpnia 2018, 08:46giulietka sko­men­to­wał tek­st ***

9 sierpnia 2018, 08:45giulietka sko­men­to­wał tek­st Byłem tam