Moje

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 8 tek­stów.

Wszys­cy leżymy w ryn­szto­ku. Ale niektórzy z nas sięgają po gwiazdy. 

cytat
zebrał 16 fiszek

Na­tural­ność to bar­dzo trud­na do ut­rzy­mania poza. 

cytat
zebrał 20 fiszek

Je­dyną różnicą między kap­ry­sem a wie­czną miłością jest to, że kap­rys trwa trochę dłużej. 

cytat
zebrał 22 fiszki

Nie grzeszą ci, którzy grzeszą z miłości. 

cytat
zebrał 28 fiszek

Je­dynym spo­sobem poz­by­cia się po­kusy jest ule­ganie jej. 

cytat
zebrał 57 fiszek

Umieć żyć to naj­rzadziej spo­tyka­na rzecz na świecie. Większość ludzi tyl­ko egzystuje. 

cytat
zebrał 57 fiszek

W życiu chodzi o to, by być trochę niemożliwym. 

cytat dnia z 9 listopada 2013 roku
zebrał 153 fiszki

Mężczyz­na uczy­ni wszys­tko dla ko­biety, którą nieg­dyś kochał, nig­dy jed­nak nie za­kocha się w niej powtórnie. 

cytat dnia z 8 marca 2010 roku
zebrał 316 fiszek
Pozostałe zeszyty

Użytkownik prowadzi wyłącznie jeden zeszyt — ten, który właśnie przeglądasz.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność