Le mie citazioni di lavoro

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 411 tek­stów.

Bo widzisz...

ma­lowa­ne słowem
wy­ras­ta i rozpęka po­za nie
jak chleb

- cóż to jest?

nic specjalnego
zwykły pry­wat­ny cud
- życie 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 12 czerwca 2015, 23:36

Miałam sen...

mias­to spuchło od nasłonecznienia
i jak twarz niez­na­jomej ko­biety
było strasznie piękne
przy­ciągało i od­pychało jed­nos­tron­nie
boleśnie

w wąskich uliczkach przy­siadał zmierzch
ka­mien­ne schod­ki wydłużały cienie
a kiedy wyk­luł się strach
w stu­kocie kół wy­mie­rzo­no czas
przedziwny

ten o dorożkach
że zaczarowane
że w ogóle są
że jeszcze
że można wie­rzyć i że aż tak 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 15 kwietnia 2015, 20:53

Sielsko anielsko

mój ty mały
mój ty święty
aniołku z ko­dem do odkrycia
nikt nie wie
ile masz siły w sobie

bo gdy tyl­ko patrzeć
to za mało - by wiedzieć
a jeśli już wiedzieć
wte­dy zbyt małe są słowa

mój ty mądry
mój ty wielki
aniele
nic nie wiesz
o mnie

więc tyl­ko so­bie bądź
i patrzPS. Wszys­tkiego wiosen­ne­go dla Was 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 4 kwietnia 2015, 13:07

Małe co nieco od Kopciuszka

Bo widzisz
cza­sem wys­tar­czy tyl­ko czekać
a cza­sem nie

cze­kanie
jest niepo­dob­ne do niczego
pot­ra­fi przyb­liżyć al­bo oddalić
bez względu na chęć

i choćby mruczeć ty­siąc lat
- en­tliczek pentliczek
al­bo cza­rować
- w kor­cu ma­ku ziar­no od plew

czer­wo­ny guziczek
wy­biera się sam
nie­cze­kaniem ko­goś innego
lub twoim 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 9 marca 2015, 15:11

Zdążyć przed zmierzchem

"Wszys­cy chcą two­jego dob­ra. Nie pozwól go so­bie odeb­rać"
Sta­nisław Jerzy Lec

Miewam nadzieję
na niepo­kor­ność i ciepły ląd
mówią że to iluzja
od­legła jak ty­siąc lat

głup­cy - nie widzą

mówią
zejdź na ziemię
wras­taj jak drzewo
bądź drzewem
sze­leść
po­tem nie pat­rzą so­bie w oczy
z oba­wy o strach

więc odpowiadam
jes­tem drzewem
głup­cy - niepew­ni siebie

a po uli­cach hu­la wiatr
gra w okiennice
trzasnąć - nie trzasnąć 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 28 lutego 2015, 21:59

Czasem jestem jak ten dzień...

choć ko­lej­ny wciąż dur­ny
chmur­nieje od sa­mego świtania
gdy błądzi nis­ko śla­dami jaskółek
i kor­ci burzę

a one stoją
stoją jak wryte
wyr­wa­ne nag­le z marzeń
od włas­ne­go ciężaru bezsilne
- cienie

- więc daj mi daj
siłę mi daj i odwagę
a po­tem chęć
by pal­cem ruszyć w bucie
choć -
tak drą się na strzępy
głosy niechciane

bo­li mnie już od te­go
roz­dra­pywa­nia

- mówię ci serce 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 4 lutego 2015, 10:57

Divenire

Z bra­ku miary
nie ogar­niam nieba
na­wet nie dotykam

gdy w dłoniach
piętrzy się życie
zbyt kruche choć nie okruszek

sta­wia zna­ki szczególne
jak sto­py pochop­ne i szybkie
w nagłej pogoni

zbyt piękne
pochop­ne zbyt

- czy mogłabym przed tym
uciec?

Odtwórz  

wiersz
zebrał 12 fiszek • 28 stycznia 2015, 18:08

Nibylandia jest bliżej niż myślisz

Gdy prze­mawiasz i drążysz
tak jak­by i ja­kieś gdzieś
ni­by nie słucham

jed­nak słyszę
a na­de wszys­tko czuję
po ko­niu­szki palców
ciężar dźwięków

bo wiesz
tyl­ko r z e c z y
można przy­mie­rzać od - do
człowieka nie sposób 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 26 stycznia 2015, 13:52

Wracać nie znaczy zawsze to samo

A jed­nak wracam
po­mimo opo­ru
jak­by pa­mięci komórkowej
było wciąż mało

wra­cam cicho
sen­ny­mi drogami
bez zbędnych świateł i zgiełku
bez dźwięku monet
tak w ogóle bez

czekam
drze­wa są jeszcze szare
na­gie w swej szczerości
jak szkic
jak ja 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 21 stycznia 2015, 22:49

Być może - krok do wolności

Mam tak wiele
na roz­da­nie i dzielenie,
i nic na zgubienie,
nic na rozdarcie.

Poszłam
gdzie większości nie po drodze,
na ścieżce os­wa­jania
wszys­tko wy­daje się cudem.

Mogłabym
jeszcze zawrócić,
wpaść w ryt­my znajome
i wpo­jone la­tami role.

Pou­czać, radzić i oceniać,
wska­zywać pal­cem na powinności,
kłaść na sza­li włas­ne racje
i przeżywać świet­ne okazje.

Ale,
zbyt po­lubiłam możli­wość,
zasłucha­nie w ciepłe słowa
i tę ra­dość - b e z k r e s n ą. 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 22 grudnia 2014, 10:00
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Gaia

Użytkownicy
F G H
Aktywność

4 stycznia 2019, 23:14luterin sko­men­to­wał tek­st Dobranoc

2 stycznia 2019, 09:17onejka sko­men­to­wał tek­st Dobranoc

25 grudnia 2018, 01:26yestem sko­men­to­wał tek­st Dobranoc

24 grudnia 2018, 10:56RozaR sko­men­to­wał tek­st Dobranoc

23 grudnia 2018, 23:09Gaia sko­men­to­wał tek­st Performers

23 grudnia 2018, 23:07Gaia do­dał no­wy tek­st Dobranoc

18 grudnia 2018, 09:32onejka sko­men­to­wał tek­st Performers

18 grudnia 2018, 08:44carolyna sko­men­to­wał tek­st Performers

18 grudnia 2018, 07:38IKON sko­men­to­wał tek­st Performers

17 grudnia 2018, 21:49yestem sko­men­to­wał tek­st Performers