miłość

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 393 tek­sty.

Kwiat jednej nocy

Opuściły mnie siły
gdy padłam
w Twe ramiona
od­dając każde drżenie
by było bliżej Ciebie
Zakręcił mną świat
lekką od beztroski
bym urosła
w Twych objęciach
i na no­wo zakwitła 

erotyk
zebrał 13 fiszek • 29 czerwca 2014, 06:29

Róża

W pieleszach mo­jego ser­ca
jes­teś drżącym oddechem.
Kiedy kar­misz sobą mo­je
wygłod­niałe us­ta,
roz­kwi­tam najpiękniej.
Bądź mi końcem
i początkiem dro­gi do ra­ju miłości. 

erotyk
zebrał 126 fiszek • 20 marca 2014, 13:56

Praw­dzi­wa miłość jest wte­dy, gdy na­wet je­go gniew do­tyka Cię w sposób intymny. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 2 listopada 2014, 16:03

Wy­bieraj tych, którzy od­najdują cię w tłumie.
Odtwórz  

myśl
zebrała 10 fiszek • 2 listopada 2014, 16:46

I z ok­ruszków uczuć można złożyć kromkę chle­ba dla przyjaciela. 

myśl
zebrała 160 fiszek • 15 maja 2013, 03:47

Schwy­ta­nym w dłonie miłości rosną naj­moc­niej­sze skrzydła ;) 

myśl
zebrała 139 fiszek • 23 czerwca 2013, 23:32

W czułych, kochających ra­mionach, w pew­ności miłos­ne­go spoj­rze­nia mężczyz­ny - ko­bieta jest naj­piękniej­szym dziełem Boga. 

myśl
zebrała 137 fiszek • 29 czerwca 2013, 21:22

Lu­bię pieścić Cię zas­pa­nym pocałunkiem
kiedy krzyk roz­koszy głaszcze po­wiet­rze w og­rodzie marzeń
zry­wam os­tatni czuły kęs Twoich ust
i zak­wi­tam wiśniową gałązką
soczys­tej miłości.


de­dyko­wane ;) 

myśl
zebrała 159 fiszek • 1 lipca 2013, 22:48

Jest ta­kie szczęśli­we piękno, które można od­czuć je­dynie w pro­mieniach miłości. 

myśl
zebrała 194 fiszki • 13 lipca 2013, 17:03

i przyp­nij mężczyźnie skrzydła
to za­raz chce

do nieba

:) 

myśl
zebrała 318 fiszek • 20 lipca 2013, 01:55
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
L M N
Aktywność

21 stycznia 2016, 21:15marcelina1607 wy­powie­dział się w wątku Zapytam, od­po­wiem szczerze

21 stycznia 2016, 21:12marcelina1607 wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

19 stycznia 2016, 23:31marcelina1607 wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

15 stycznia 2016, 23:33marcelina1607 wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

15 stycznia 2016, 15:50marcelina1607 wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

15 stycznia 2016, 13:20marcelina1607 wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

13 stycznia 2016, 19:53marcelina1607 wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

13 stycznia 2016, 19:09marcelina1607 wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

13 stycznia 2016, 13:39marcelina1607 wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

9 stycznia 2016, 21:09marcelina1607 wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia