Miłość

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 24 tek­sty.

***

Człowiek, istota
marzy o miłości.
Bóg na to patrzy
i śmieje się w oczy.

On niezależny,
od te­go wolny.
Wol­ność ludziom
jest niepotrzebna.

Ludzie,
po­dobieństwo Bo­ga,
a klat­ki tworzą
dla Niego i siebie.

Człowiek - więzienie
dla Boga.
Bóg - klatka
dla ciebie. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 20 czerwca 2017, 22:53

Tu i Teraz

Połącze­ni już na wieki bez­gra­nicznym współistnieniem,
Połączy­li się czując ma­giczne bos­kie tchnienie.
Ra­dością, szczęściem i miłością prze­pełniona ich Dusza,
Która już żad­nej in­nej siły nie słusza.
Tak do siebie miłością zais­tnieli na wieki,
Będą is­tnieć zawsze...
...na­wet gdy zam­kną się ich powieki... 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 7 czerwca 2017, 23:58

* * *

Od­po­wie­działem Ci siebie
Wśród ma­jes­ta­tycznych buków
Wy­soko na mchem po­rośniętej po­lanie
I zdu­miał się wiatr tym wyznaniom.

Byłem z Tobą wy­soko po­nad uniesienia
W czys­tym szep­cie po­nad spojrzenia
Do­tykałem­Twoich ust ty­siącem gwiazd
I budził mnie spokój dnia, bo wie­działem

Że jes­teś gdzieś tam i gdy przyj­dzie noc
Wrócisz 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 20 marca 2017, 09:27

Kiedy odszedłeś

Spadły liście z drzew, przyszła jesień.
Dzień co­raz krótszy, a myśli co­raz więcej.
Ko­lej­ny dzień a z nim ko­lej­ne deszczu łzy.
Płacze niebo a ra­zem z nim ja.
Płaczę, że Cię nie ma kocha­nie, że Cię zab­rał deszcz
i choć zab­rał Cię da­leko to wciąż nie zab­rał Cię z mo­jego serca. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 20 lutego 2017, 11:47

Uda­na od auten­tycznej miłości różni się tym, że ta dru­ga rzadziej się uda­je, niż pierwsza. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 12 lutego 2017, 18:16

Co to jest miłość?
Miłość jest, wte­dy kiedy pat­rzysz na zdjęcie swo­jej ukocha­nej, lecz ona nie wie, że istniejesz.
Miłość jest, wte­dy kiedy widzisz ją z in­nym a ciebie aż ser­ce uciska.
Miłość jest, wtedy [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 6 lutego 2017, 23:26

Człowiek przes­ta­je wie­rzyć w sny, gdy sy­pia z ty­mi, o których śni. 

myśl dnia z 3 lutego 2017 roku
zebrała 17 fiszek • 1 lutego 2017, 21:39

Miłość to emoc­jo­nal­na sraczka,którą trze­ba leczyć! 

myśl
zebrała 2 fiszki • 29 stycznia 2017, 00:20

Możesz mieć miłość w so­bie, ale pa­miętaj, że za­bierając czy­jeś ser­ce; od­da­jesz swoje. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 10 lutego 2015, 23:54

Pa­radoks ... chcieć się za­kochać jed­nocześnie nie wierząc w is­tnienie miłości ... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 6 lutego 2015, 22:45
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

MalinowaMarta

Użytkownicy
H I J
Aktywność

13 listopada 2017, 00:45Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st To jej wi­na. Przez cze­koladę [...]

13 listopada 2017, 00:33Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st Słowa piosen­ki muszą śpiewać, [...]

12 listopada 2017, 15:44Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. do­dał no­wy tek­st Zamykam oczy

6 listopada 2017, 21:46yestem sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę

6 listopada 2017, 20:52Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę

6 listopada 2017, 06:37yestem sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę

6 listopada 2017, 03:35Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę

6 listopada 2017, 01:02yestem sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę

6 listopada 2017, 00:52Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. do­dał no­wy tek­st Nienawidzę

21 sierpnia 2017, 21:48Pankreator sko­men­to­wał tek­st Nie, nie nazwę te­go [...]