marzenia

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 61 tek­stów.

Często, bar­dziej za­kochu­jemy się w swoim uczu­ciu, niż w dru­giej osobie 

myśl
zebrała 6 fiszek • 9 czerwca 2014, 18:39

...Bóg wie ko­go kocham, diabeł wie z kim się zatracę... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 9 czerwca 2014, 19:37

Niech przyj­dzie już ten pan.
W czar­nym gar­ni­turze,z czarną walizką.
Niech wy­ciągnie Two­je akta.
Chce już wie­dzieć jak wyglądasz.
Kim jes­teś.Co robisz.
Nie mar­no­wałbym życia.
Zacząłbym Cię szukać.
Zacząłbym marzyć,wyobrażać,
ry­sować nas w głowie.Pi­sać scenariusze.
Choćbym mu­siał przejść niebo i ziemię, sta­rałbym się.
Zna­leźć Cię...

niech to już sta­nie się 

myśl
zebrała 2 fiszki • 9 czerwca 2014, 20:05

Cza­sem trze­ba od­puścić i pójść da­lej, cho­ciaż oczy pełne łez, a w ser­cu ty­le bólu. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 9 czerwca 2014, 21:46

A te­raz pat­rząc w niebo mam nadzieję, że też w nie pat­rzysz i myślisz o mnie. O tym, że mnie stra­ciłeś przez swoją obojętność i za­pat­rze­nie w sa­mego siebie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 10 czerwca 2014, 09:46

Życie jest cieniem i blaskiem...
Podróżą niez­na­nego przez­nacze­nia...
Pas­mem niepodziel­nych wy­darzeń,
chwil dob­rych i złych ...
Upo­jone szczęściem, dręczo­ne żalem...
Doświad­czeń ba­gażem obciążone...
Bo­gat­sze czy bied­niej­sze lecz nig­dy nie poz­ba­wione sen­su ...

ற∂ℓgo­si∂...

Odtwórz  

myśl
zebrała 2 fiszki • 10 czerwca 2014, 10:58

Przed każdym upad­kiem przez chwi­le bezwład­nie le­ci­my czując od­ro­binę zachwy­tu i szczęścia... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 29 maja 2014, 20:58

To przeszłość...

Wszys­tko przeminęło,
już ro­zumiem, nic nie trze­ba
mi tłumaczyć.Uczuć między nami
nie ma,może nig­dy ich nie było.
I je­dyne cze­go brak mi będzie
kiedy już odej­dziesz to twych
oczu ta­kich pięknych,młodych i
błękit­nych wszechwiedzących,które
wszys­tko ukoiły,ale dob­rze już
ro­zumiem nic nie mu­sisz mi 
tłumaczyć ale nim odejdziesz
spróbuj ser­cu me­mu wytłumaczyć
żeby kochać już przes­tało.Żeby
za­pom­nieć o to­bie mi pozwoliło... 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 16 maja 2014, 20:49

Led­wo się urodziłem,
a już mnie oszukują.
Mówiąc:
"życie jest wspa­niałym da­rem".
Tyl­ko za­pom­nieli mnie os­trzec,
przed miłością, stratą,
sa­mot­nością, strachem, bezsilnością.
Z którą, mu­simy radzić
So­bie Sami. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 13 maja 2014, 17:58

Życie to kat,więc czym moc­niej schy­lisz przed nim głowę...
tym łat­wiej­sze będzie miał za­danie do wykonania... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 11 maja 2014, 07:03
Pozostałe zeszyty

Użytkownik prowadzi wyłącznie jeden zeszyt — ten, który właśnie przeglądasz.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

30 czerwca 2014, 22:42bongo do­dał no­wy tek­st Resztek Ciebie w za­kamar­kach [...]

10 czerwca 2014, 23:51bongo do­dał no­wy tek­st Szukając miłości,nie zgu­bić siebie... Naj­trud­niej­sze [...]

30 maja 2014, 12:19bongo do­dał no­wy tek­st Moja nadzieja jest większa niż [...]

29 maja 2014, 23:47pannaxnikt sko­men­to­wał tek­st ...Dlaczego nie mogę żyć [...]

29 maja 2014, 23:12bongo sko­men­to­wał tek­st ...Dlaczego nie mogę żyć [...]

29 maja 2014, 23:03tomek43i sko­men­to­wał tek­st ...Dlaczego nie mogę żyć [...]

29 maja 2014, 22:56bongo do­dał no­wy tek­st ...Dlaczego nie mogę żyć [...]