Krótko, wymownie, pięknie

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 457 tek­stów.

***

wy­pa­dam z rąk
jak sreb­rna moneta
brzęczę

i nic

nie pochy­lasz się
nie pod­no­sisz
nie za­bierasz

na szczęście 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 4 września 2018, 14:43

Nie za­suszaj ko­lorów lata
zos­taw w pamięci
bar­wy tęczy skąpa­ne w słońcu
i ma­ki czer­wienią mieniące

Odtwórz  

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 8 sierpnia 2018, 05:26

Łuna księżyca
Rozświet­la drogę do gwiazd
Cisza urocza

05.05.2018


றiℓℓ... 

haiku
zebrał 10 fiszek • 8 czerwca 2018, 05:55

Uniwersum

Lek­kość ciszy
gra na stru­nach wszechświata
zam­knięta
w czar­nej dziu­rze
nies­kończo­ności świata
oraz pięknym umyśle

( z de­dykacją dla Stephe­na Hawkinga) 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 14 marca 2018, 09:34

Wtu­lona jes­tem w two­je myśli
jeszcze drze­mie w nas ta miłość
spod mo­jego ser­ca wy­puszczam wiosnę 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 20 lutego 2018, 12:00

postanowienie noworoczne

nie będę mieć serca
już nie 

wolę ten głaz
od­por­ny na dob­re słowo

nie­czuły na kłamstwa 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 2 stycznia 2018, 22:22

Chwy­taj życie,
by­le nie za ręce,
Bo tyl­ko ciężką pracą,
może Ci dać więcej 

myśl
zebrała 5 fiszek • 1 stycznia 2018, 20:18

To ufasz mi czy nie ? 
Tęsknisz za mną? A może nie...
Jed­no jest pew­ne cu­dow­ny był ten sen w którym tu­liłem Cię. 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 12 grudnia 2017, 16:45

Noc przytuliła
Dała bar­wom majestat
I księżyca cień 

haiku
zebrał 4 fiszki • 5 października 2017, 08:58

Biało czerwone
Jak Bóg miłowanie
To tyl­ko Polska 

haiku
zebrał 3 fiszki • 5 października 2017, 08:59
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

fyrfle

Użytkownicy
M N O
Aktywność

wczoraj, 22:08Naja wy­powie­dział się w wątku Zapytam, od­po­wiem szczerze

wczoraj, 21:59Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 21:51Naja sko­men­to­wał tek­st jeśli

wczoraj, 21:49Naja sko­men­to­wał tek­st Walentynki

wczoraj, 21:24Naja sko­men­to­wał tek­st F63,9 dotkniętym tą jed­nos­tką cho­robową [...]

wczoraj, 21:06Naja sko­men­to­wał tek­st Myśl dnia: Kochaj się z [...]

wczoraj, 21:03Naja sko­men­to­wał tek­st F63,9 dotkniętym tą jed­nos­tką cho­robową [...]

wczoraj, 20:53Naja sko­men­to­wał tek­st Jak do sta­rej, doj­dzie [...]

wczoraj, 20:52Naja wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.  

wczoraj, 20:49Naja wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.