Krótko, wymownie, pięknie

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 456 tek­stów.

Nie za­suszaj ko­lorów lata
zos­taw w pamięci
bar­wy tęczy skąpa­ne w słońcu
i ma­ki czer­wienią mieniące

Odtwórz  

aforyzm
zebrał 9 fiszek • 8 sierpnia 2018, 05:26

Łuna księżyca
Rozświet­la drogę do gwiazd
Cisza urocza

05.05.2018


றiℓℓ... 

haiku
zebrał 10 fiszek • 8 czerwca 2018, 05:55

Uniwersum

Lek­kość ciszy
gra na stru­nach wszechświata
zam­knięta
w czar­nej dziu­rze
nies­kończo­ności świata
oraz pięknym umyśle

( z de­dykacją dla Stephe­na Hawkinga) 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 14 marca 2018, 09:34

Wtu­lona jes­tem w two­je myśli
jeszcze drze­mie w nas ta miłość
spod mo­jego ser­ca wy­puszczam wiosnę 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 20 lutego 2018, 12:00

postanowienie noworoczne

nie będę mieć serca
już nie 

wolę ten głaz
od­por­ny na dob­re słowo

nie­czuły na kłamstwa 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 2 stycznia 2018, 22:22

Chwy­taj życie,
by­le nie za ręce,
Bo tyl­ko ciężką pracą,
może Ci dać więcej 

myśl
zebrała 5 fiszek • 1 stycznia 2018, 20:18

To ufasz mi czy nie ? 
Tęsknisz za mną? A może nie...
Jed­no jest pew­ne cu­dow­ny był ten sen w którym tu­liłem Cię. 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 12 grudnia 2017, 16:45

Noc przytuliła
Dała bar­wom majestat
I księżyca cień 

haiku
zebrał 4 fiszki • 5 października 2017, 08:58

Biało czerwone
Jak Bóg miłowanie
To tyl­ko Polska 

haiku
zebrał 3 fiszki • 5 października 2017, 08:59

* * *

Kładę pa­lec na ustach
Gdy ktoś py­ta o ciebie
Tyl­ko wiatr zna powód 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 8 sierpnia 2017, 20:47
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

motylek96

Użytkownicy
M N O
Aktywność

wczoraj, 12:40Naja wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

przedwczoraj, 19:59Naja sko­men­to­wał tek­st spacer w deszczu

przedwczoraj, 19:56Naja sko­men­to­wał tek­st spacer w deszczu

przedwczoraj, 19:54Naja sko­men­to­wał tek­st Gdzie ? 

przedwczoraj, 19:48Naja sko­men­to­wał tek­st spacer w deszczu

przedwczoraj, 19:07Naja sko­men­to­wał tek­st Samotność

przedwczoraj, 19:06Naja sko­men­to­wał tek­st spacer w deszczu

przedwczoraj, 19:00Naja wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.  

11 sierpnia 2018, 21:16kati75 sko­men­to­wał tek­st Samotność

10 sierpnia 2018, 20:29Naja sko­men­to­wał tek­st Czasem będąc kom­plet­nie różny­mi [...]