Kafoleonardozja

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 2787 tek­stów.

Ludziom wy­daje się, że są lep­si, kiedy jest im lepiej. 

cytat
zebrał 18 fiszek

Zarówno prawdą jak i fałszem można przejść cały świat, ale prawdą można wrócić, a fałszem nie. 

cytat dnia z 8 stycznia 2015 roku
zebrał 26 fiszek

Osob­li­wa rzecz, że przy­jaciel może być fałszy­wy, a niep­rzy­jaciel nigdy. 

cytat dnia z 20 lipca 2010 roku
zebrał 168 fiszek

Kochać - to szczęście. Być kochaną - to wiel­kość kobiety. 

cytat
zebrał 13 fiszek

Kochając marzy się o przyszłości. 

cytat
zebrał 40 fiszek

Miłość między ludźmi na­leży siać jak złote zboże, a kąkol niena­wiści trze­ba wy­rywać i dep­tać nogami. 

cytat
zebrał 56 fiszek

Gdy­byś kiedy we śnie poczuła, że oczy mo­je już nie pat­rzą na ciebie z miłością, wiedz, żem żyć przestał. 

cytat dnia z 14 marca 2010 roku
zebrał 695 fiszek

Twój naj­większy prob­lem? To ty! 

cytat
zebrał 12 fiszek

Kto raz zna­lazł sam siebie, nie może stra­cić nic na tym świecie. A kto raz zro­zumiał człowieka w so­bie, zro­zumie wszys­tkich ludzi. 

cytat dnia z 17 września 2011 roku
zebrał 51 fiszek

Kto nie ma od­wa­gi do marzeń, nie będzie miał siły do walki. 

cytat dnia z 24 sierpnia 2017 roku
zebrał 41 fiszek
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Paul Zulehner

Użytkownicy
F G H
Aktywność

21 października 2015, 21:50Gincio do­dał no­wy tek­st Ile ra­zy w życiu, [...]

13 października 2014, 16:37Gincio do­dał no­wy tek­st Siła tkwi wewnątrz człowieka. [...]