ja

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 11 tek­stów.

Historia pewnej kobiety

Znaj­duję w so­bie próżnię co gu­bi poszczególne zdania
sta­re fo­tog­ra­fie
wspom­nienie każdej z no­cy którą spędza­liśmy w ho­telu
smak naj­lep­szej ka­wy
ko­bietę w zielo­nym kapeluszu

a może to perły budzą we mnie wątpliwość
że wszystko [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 16 listopada 2012, 00:24

Aby dojść do te­go, czym nie jes­teś, iść mu­sisz drogą, na której nie ma ciebie. 

cytat
zebrał 10 fiszek

Ty­le jest we mnie ciszy,
że aż mil­cze­niem... mówię. 

myśl
zebrała 84 fiszki • 5 sierpnia 2011, 00:00

możesz mnie zwy­ciężyć na ty­le, na ile poz­wolę ci się we mnie odnaleźć 

myśl
zebrała 37 fiszek • 22 stycznia 2010, 17:52

Moim naj­cięższym brze­mieniem jest to, o czym milczę. 

aforyzm dnia z 25 kwietnia 2012 roku
zebrał 166 fiszek • 20 kwietnia 2010, 17:14

Jeśli zechcesz ko­goś na­poić, naj­pierw sam przejdź pustynię. 

aforyzm
zebrał 83 fiszki • 9 sierpnia 2011, 23:58

Ja, kobieta

po­za sobą jes­tem
nie w porę
do której się nie trafia
z ze­gar­kiem w ręku 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 8 sierpnia 2012, 18:14

Rozpostarta w cieniu nocy

co może po mnie zostać
prócz wy­razów twarzy
które tak często przywdziewasz
gdy znikam

za ho­ryzon­tem tłukę lustra*
w smak bolącej tęskno­ty **
by przetrwać

o niebo dłużejpowt. * za sand
powt. ** za Paladinem
 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 15 października 2012, 13:17

pomiędzy

wmyślam się w to ciepło
i od­da­je namaszczone
niczym piach utrudzony
słońcem


wmyślam się za bardzo
tuż po skórą, możesz zed­rzeć
krwi nie upuścisz
spad­nie bólem, nie usłyszysz... 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 15 lutego 2012, 23:38

ob­rałam kierunek,
ze skóry
wyszłam mu na przeciw... 

myśl
zebrała 28 fiszek • 4 października 2012, 16:56
Pozostałe zeszyty
  • deszcz – roz­biera we wszys­tkich war­stwach

  • implozja – .... za­pada­nie 

  • powiedzieć – a z tru­dem się piszę

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sand

Użytkownicy
A B C
Aktywność

5 listopada 2017, 12:01Akte sko­men­to­wał tek­st lilijki

1 listopada 2017, 20:23Akte sko­men­to­wał tek­st lilijki

25 października 2017, 10:55.Rodia sko­men­to­wał tek­st Niecierpliwość zry­wa wszys­tko, za­nim [...]

25 października 2017, 07:24giulietka sko­men­to­wał tek­st Niecierpliwość zry­wa wszys­tko, za­nim [...]

31 lipca 2017, 11:49Irracja sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]

31 lipca 2017, 08:04fyrfle sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]

31 lipca 2017, 05:35natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]