Inne myśli.

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 110 tek­stów.

Gdzie tak nap­rawdę jes­teś, gdy naj­bar­dziej pot­rze­buję Ciebie ?
Dlacze­go nie ma Cię przy mnie, gdy na cały świat wściekła jes­tem ?
Dlacze­go pragnąc uciec, gdzieś da­leko nie mogę zna­leźć Ciebie ?
No nie mil­cz już tak, gdy płaczę i o po­moc proszę Cię .
Powróć do tych, co ser­cem całym kochają ... tych naj­bliższych twych osób .
[*] 

myśl
zebrała 15 fiszek • 11 stycznia 2011, 00:46

Gdzieś po­mie­dzy niebem a piekłem za­wisły mo­je myśli. Gdzieś na ziemi, na ja­kimś drze­wie, bo prze­cież nie na stałym grun­cie. Kołysa­ne wiat­rem unoszą się i opa­dają. Chwi­lami bliżej ziemi, po­ważnieją, a po­tem wieje wiatr, i wznoszą sie ku de­biliz­mo­wi i idiotycznej ra­dości z nicze­go. Tyl­ko po to żeby za­pom­nieć o opa­daniu.
SHQ. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 9 stycznia 2011, 06:35

Żeg­lu­je po­wieka­mi między Twoimi spojrzeniami. 

myśl
zebrała 77 fiszek • 5 stycznia 2011, 09:48

... bez pos­ta­nowień, bez przyrzeczeń ...
z no­wo ot­wartą kartą...

by uniknąć roz­cza­rowań ...

1.01.2011 

myśl
zebrała 55 fiszek • 1 stycznia 2011, 21:43

Łap dob­re chwi­le, po czym cho­waj wewnątrz ser­ca swe­go, by przy­tulać, gdy łza­mi do kałamarza ka­pać będą.
Garściami przy­tulaj, wy­suszysz ulewę za­lewająca duszę.
" Wiosną też pada"

Ju­bileu­szo­wo - torpedzie10 

myśl
zebrała 84 fiszki • 5 stycznia 2011, 01:11

nasze myśli - ze słów ut­ka­ny płaszcz, który zrzu­camy gdy nikt nie patrzy. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 3 stycznia 2011, 10:13

W po­duszce od­dech ciepłych dłoni
tu­li nocą serce 

myśl
zebrała 19 fiszek • 30 grudnia 2010, 05:29

Widze ból , ga­si każdą twarz... 

myśl
zebrała 28 fiszek • 30 grudnia 2010, 02:56

... cień wspom­nień nieraz niczym ćma jest.Sza­ry,bo stra­cił barwę,pcha się do światła, nie chce być zapomniany...

in­spi­red by - andrea69 

myśl
zebrała 72 fiszki • 28 grudnia 2010, 20:34

Człowiek pot­ra­fi cały świat prze­mie­rzyć nieświadom, iż to, cze­go szu­ka, znaj­du­je się tuż obok. 

myśl
zebrała 70 fiszek • 30 października 2010, 22:48
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Pinki106

Użytkownicy
H I J
Aktywność

wczoraj, 19:45Irracja sko­men­to­wał tek­st Nadmiar wie­dzy pot­ra­fi za­bić [...]

wczoraj, 10:28Irracja sko­men­to­wał tek­st Nadmiar wie­dzy pot­ra­fi za­bić [...]

wczoraj, 08:57Irracja sko­men­to­wał tek­st Nadmiar wie­dzy pot­ra­fi za­bić [...]

wczoraj, 08:39Irracja sko­men­to­wał tek­st Limerick

przedwczoraj, 12:53Irracja sko­men­to­wał tek­st ... w porówna­niu do [...]

przedwczoraj, 12:50Irracja sko­men­to­wał tek­st Uważam, że poz­wa­lamy so­bie [...]

12 lipca 2019, 15:37fyrfle sko­men­to­wał tek­st ... w porówna­niu do [...]

12 lipca 2019, 05:22Irracja sko­men­to­wał tek­st Ludzie wol­ni nie pot­rze­bują [...]

11 lipca 2019, 12:13Irracja do­dał no­wy tek­st ... w porówna­niu do [...]

11 lipca 2019, 12:07Irracja sko­men­to­wał tek­st ... z całego De­kalo­gu, [...]