Inne myśli.

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 110 tek­stów.

W świecie fauny os­tre kon­tras­to­we bar­wy oz­naczają: nie do­tykaj, nie kosztuj, jes­tem trująca.
Myślę że tak sa­mo na­leży in­ter­pre­tować os­tre bar­wy używa­ne przez kobiety.
Mi­mo te­go wielu fa­cetów to przy­ciąga - czyżby ich mot­tem było: "jest ry­zyko, jest zabawa"? 

myśl
zebrała 4 fiszki • 15 października 2012, 11:02

Bo zro­zumieć- to móc cie­szyć się ab­surdem te­go świata... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 15 października 2012, 12:29

Urodziłeś się ory­gi­nałem, nie twórz ko­pi sa­me­go siebie... 

myśl
zebrała 55 fiszek • 11 października 2012, 02:01

Pod­noś swo­je ar­gu­men­ty, nie głos.
To deszcz po­woduję że kwiaty rosną, nie piorun. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 9 października 2012, 23:05

Nic mi ten dzień nie dał, ja nie dam się mu jutro... 

myśl
zebrała 19 fiszek • 4 października 2012, 09:57

Szkla­na pułap­ka -
gdy je­den kieliszek to za dużo
a ty­siąc bu­telek to za mało. 

aforyzm
zebrał 75 fiszek • 4 października 2012, 08:37

na oko - to wi­dać niewiele
co naj­ważniej­sze - scho­wane w ciele. 

myśl
zebrała 47 fiszek • 3 października 2012, 08:32

czas­tke z siebie da­jemy in­nym w za­mian krad­nac ich czas 

myśl
zebrała 35 fiszek • 3 października 2012, 08:35

Tab­let PC

W świat "cy­ber­miłości" war­tość wno­si nową -
poz­wa­la na pie­szczotę stric­te dotykową. 

aforyzm
zebrał 90 fiszek • 1 października 2012, 14:19
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Kojak

Użytkownicy
H I J
Aktywność

19 maja 2019, 16:35PetroBlues sko­men­to­wał tek­st ... sądzę, że wszel­kie [...]

19 maja 2019, 14:05szpiek sko­men­to­wał tek­st ... sądzę, że wszel­kie [...]

19 maja 2019, 10:51MyArczi sko­men­to­wał tek­st ... sądzę, że wszel­kie [...]

19 maja 2019, 08:41marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st ... sądzę, że wszel­kie [...]

19 maja 2019, 07:26Irracja do­dał no­wy tek­st ... sądzę, że wszel­kie [...]

19 maja 2019, 07:17Irracja sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

12 kwietnia 2019, 21:16knutschkugel sko­men­to­wał tek­st ... a jed­nak człowiek [...]

3 marca 2019, 13:37Irracja do­dał no­wy tek­st Mojemu po­wodo­wi do życia...  

3 marca 2019, 13:19Irracja sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

11 grudnia 2018, 23:37silvershadow sko­men­to­wał tek­st ... nieje­den, szu­kając człowieka [...]