.him

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 249 tek­stów.

Po­jawi się kiedyś ktoś kto porządnie . wstrząśnie fa­sada­mi Two­jego in­dy­widual­ne­go, zam­knięte­go świata. Poczu­jesz wte­dy strach, niechęć do zmian i niez­wykle prag­nienie ucie­czki, a jed­nocześnie gdzieś w środ­ku będzie tliła się maleńka [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 5 fiszek • 23 kwietnia 2017, 20:54

wszys­tko cze­go jes­teś w sta­nie dot­knąć nie ma skóry 

myśl
zebrała 4 fiszki • 1 czerwca 2016, 20:29

Jeżeli jes­tem błędem, to okaż mi ser­ce i nie poprawiaj. 

myśl dnia z 30 marca 2016 roku
zebrała 29 fiszek • 15 marca 2016, 18:52

Góry... naj­lep­sze po­dejście do życia. 

myśl dnia z 26 marca 2016 roku
zebrała 19 fiszek • 8 lutego 2016, 17:36

Żeby spros­tać ko­biecie, na­leży siebie moc­no nagiąć. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 1 maja 2015, 18:41

Pomóż mi się od­na­leźć, a nie zgu­bię cię. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 25 stycznia 2015, 23:10

Miłość jest to mar­sz przez góry. 

myśl dnia z 13 grudnia 2014 roku
zebrała 37 fiszek • 22 lutego 2011, 08:26

najdłużej w nas będą żyły te dni, które na­wet nie sta­rały się przet­rwać do jutra 

myśl
zebrała 26 fiszek • 30 października 2014, 21:10

od czasu do czasu (nie mylić z tytułem)

gdy­by tak na dworze
zab­rakło chłod­nej temperatury
i stanąłby ktoś w cieniu py­tając o słońce

co rzu­ca się
jak pies na smyczy
bo prze­cież życie to kości
tu przy­padek zby­wa ekspertów
ona za mąż, on za drzwi
al­bo on za [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 13 fiszek • 23 października 2014, 20:48

naj­większym błędem byłoby nie po­pełnić żadnego 

myśl
zebrała 11 fiszek • 22 października 2014, 23:21
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

danioł

Użytkownicy
R S T
Aktywność

7 września 2018, 15:36sand sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

27 sierpnia 2018, 20:21mistcat. sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

18 grudnia 2017, 11:21Oskar Wi­zard sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

18 grudnia 2017, 00:01sand sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

16 grudnia 2017, 17:50yestem sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

16 grudnia 2017, 01:03sand sko­men­to­wał tek­st ... od daw­na zas­ta­nawiałem [...]

16 grudnia 2017, 00:21sand do­dał no­wy tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

15 marca 2017, 18:41sand sko­men­to­wał tek­st **********************************

27 listopada 2016, 16:01sand sko­men­to­wał tek­st Starość

24 listopada 2016, 22:16sand sko­men­to­wał tek­st Czytajmy poetów na głos, bo [...]