floral design...

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 45 tek­stów.

przekwitam

ze wszys­tkich przyjaciół
zos­tały drzewa
za­korze­nione po brze­gi palców

nie pot­ra­fią się ze mnie wyrwać 

wiersz dnia z 15 października 2014 roku
zebrał 47 fiszek • 21 sierpnia 2014, 19:05

Nie czas żałować róż, gdy płoną lasy. 

cytat dnia z 11 sierpnia 2014 roku
zebrał 32 fiszki

za­siewa­my cza­sem, by do­rosnąć kiedyś... 

myśl
zebrała 13 fiszek • 20 czerwca 2013, 18:44

Na­tural­nie kocham wiosnę... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 14 marca 2014, 15:51

Nar­cyz nie zry­wa się dla innych. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 12 marca 2014, 06:37

Las był tak gęsty, że zda­wało się, że po­między drze­wami dat nie prze­ciśnie się już żad­na se­kun­da. Nies­te­ty, to tyl­ko złudze­nie. Minęły wieki. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 14 lutego 2014, 13:38

Gdy zechcesz coś zmienić w życiu, po­myśl o Ziemi, która pot­rze­buje co naj­mniej trzech miesięcy, żeby zmienić porę ro­ku. Nie pod­da­waj się po kil­ku dniach. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 16 stycznia 2014, 02:15

A ja jes­tem jak drze­wo zielo­ne, nie oszczędzam na liściach, a gdy przyj­dzie czas, tyl­ko wy­god­niej się w so­bie ułożę... 

myśl
zebrała 15 fiszek • 6 października 2013, 00:09

Miłość jest wszędzie gdzie nie spojrzysz..
to wszecho­gar­niające życie,
pat­rząc na chwas­ty, nie bierz ich do siebie,
wąchając róże dos­trzeż, że każda pachnie, kuję inaczej..
za wszelką cenę znajdź własną.. czym prędzej,
nie spiesząc się przy tym,
mi­mo ce­ny, że od blizn po­ras­ta się grubą skórą. 

aforyzm
zebrał 9 fiszek • 31 sierpnia 2013, 11:43

jeśli kiedy­kol­wiek uj­rzysz in­ny skra­wek ziemi,
to niech Ci się nie zda­je, że zapłaczesz in­ny­mi łzami...

Odtwórz  

myśl
zebrała 16 fiszek • 10 sierpnia 2013, 01:44
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sand

Użytkownicy
R S T
Aktywność

7 września 2018, 15:36sand sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

27 sierpnia 2018, 20:21mistcat. sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

18 grudnia 2017, 11:21Oskar Wi­zard sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

18 grudnia 2017, 00:01sand sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

16 grudnia 2017, 17:50yestem sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

16 grudnia 2017, 01:03sand sko­men­to­wał tek­st ... od daw­na zas­ta­nawiałem [...]

16 grudnia 2017, 00:21sand do­dał no­wy tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

15 marca 2017, 18:41sand sko­men­to­wał tek­st **********************************

27 listopada 2016, 16:01sand sko­men­to­wał tek­st Starość

24 listopada 2016, 22:16sand sko­men­to­wał tek­st Czytajmy poetów na głos, bo [...]