w którym zapisuję intrygujące mnie słowa.

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 2987 tek­stów.

Niewie­dza pa­liwem indoktrynacji. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 31 marca 2019, 20:17

Mu­zyka jest jak miłość, zaw­sze chce się więcej. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 31 marca 2019, 20:44

Ludzie stworzy­li wiele źródeł hałasu, gdyż często boją się ciszy, bo w jej bez­kre­sie zos­ta­jesz sam na sam z włas­ny­mi myślami. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 11 lutego 2019, 23:52

Te­raz zauważam de­tale, które wcześniej po­win­ny przy­kuć moją uwagę, ale kiedy człowiek ufa to nie zwra­ca uwa­gi na szczegóły... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 12 lutego 2019, 20:40

Często łat­wiej ułożyć jest coś na no­wo, niż zmieniać to, w ja­ki sposób zos­tało wcześniej ułożone. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 31 stycznia 2019, 23:32

wierzę, a to więcej jak­bym wiedział 

myśl
zebrała 6 fiszek • 29 stycznia 2019, 20:51

***

dzielisz mnie na czworo
jak włos z głowy
co spada

niezauważenie 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 24 września 2018, 19:56

Ludzie mają z tym od­wie­czny prob­lem. Ko­goś upa­dek trak­tują jak swo­je zwy­cięstwo. Ta­kie wy­biela­nie swo­jej bylejakości. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 25 września 2018, 19:27

Wziąłeś mnie pod swo­je skrzydła,
nie zważając na to jak często je łamie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 14 września 2018, 16:03

Prze­ciwieństwem praw­dy płyt­kiej jest fałsz, prze­ciwieństwem praw­dy głębo­kiej może być in­na głębo­ka prawda. 

cytat dnia z 5 grudnia 2016 roku
zebrał 41 fiszek
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Albert Einstein

Użytkownicy
R S T
Aktywność

przedwczoraj, 15:23scorpion sko­men­to­wał tek­st Wcale nie chodzi o [...]

8 kwietnia 2019, 09:26scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

8 kwietnia 2019, 09:26scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

7 kwietnia 2019, 13:45scorpion wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

1 kwietnia 2019, 09:53scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

1 kwietnia 2019, 09:52scorpion wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

1 kwietnia 2019, 09:49scorpion wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

30 marca 2019, 00:01scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

29 marca 2019, 10:56scorpion sko­men­to­wał tek­st Kolory zni­kają i pus­tka [...]