w którym zapisuję intrygujące mnie słowa.

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 2999 tek­stów.

spacer w deszczu

wczo­raj przy­kuł moją uwagę brzy­dal... szedł pod rękę z piękną
literaturą 

dziennik
zebrał 3 fiszki • przedwczoraj, 12:29

Władza - nic tak dob­rze nie sma­kuje i nic tak bar­dzo nie deprawuje 

myśl
zebrała 6 fiszek • 26 czerwca 2018, 16:07

[...] i chwy­tają mnie złe lis­to­pady czar­ny­mi pal­ca­mi gałęzi. 

cytat dnia z 1 listopada 2017 roku
zebrał 6 fiszek

Os­tatnie pod­ry­gi słońca budzą we mnie listopad. 

myśl dnia z 1 listopada 2017 roku
zebrała 19 fiszek • 26 października 2015, 19:13

Życie ma smak, wszys­cy znają prze­pisy. Niewielu się chcę gotować. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 24 października 2017, 00:19

... dob­ro to "rośli­na up­rawna"... zło to "samosiejka"... 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 24 października 2017, 12:24

Praw­dzi­wa in­spi­rac­ja nie po­lega na szczęściu - to ge­niusz. I tyl­ko ge­niu­sze ją osiągają. 

cytat dnia z 23 października 2017 roku
zebrał 12 fiszek

le­piej pi­sać na ko­lanie niż na kolanach 

myśl
zebrała 3 fiszki • 17 października 2017, 22:39

Jed­ni zasługują na rek­lamę, in­ni na reklamację. 

myśl dnia z 17 października 2017 roku
zebrała 63 fiszki • 27 sierpnia 2010, 12:02

Stworze­nia zgro­madzo­ne na dworze pat­rzyły to na świ­nię, to na człowieka, znów na świ­nię i znów na człowieka, ale nie można już było roz­poznać, która twarz do ko­go należy. 

cytat dnia z 17 października 2017 roku
zebrał 22 fiszki
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

George Orwell

Użytkownicy
R S T
Aktywność

wczoraj, 12:44scorpion wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

wczoraj, 12:35scorpion wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

wczoraj, 12:34scorpion wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

wczoraj, 12:09scorpion sko­men­to­wał tek­st Jeden Twój sms, mógłby [...]

wczoraj, 00:06scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

6 sierpnia 2018, 09:03scorpion wy­powie­dział się w wątku R.I.P., czy­li Ci, którzy [...]

31 lipca 2018, 09:23scorpion wy­powie­dział się w wątku Czat

31 lipca 2018, 09:04scorpion wy­powie­dział się w wątku Nasze Ideały.  

31 lipca 2018, 08:57scorpion wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.