w którym zapisuję intrygujące mnie słowa.

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 3002 tek­sty.

[...] i chwy­tają mnie złe lis­to­pady czar­ny­mi pal­ca­mi gałęzi. 

cytat dnia z 1 listopada 2017 roku
zebrał 6 fiszek

Os­tatnie pod­ry­gi słońca budzą we mnie listopad. 

myśl dnia z 1 listopada 2017 roku
zebrała 19 fiszek • 26 października 2015, 19:13

Mogłeś ob­sy­pać mnie kwiata­mi, ale wo­lałeś zab­rać do og­ro­du bym kwitła. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 23 października 2017, 20:41

Życie ma smak, wszys­cy znają prze­pisy. Niewielu się chcę gotować. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 24 października 2017, 00:19

... dob­ro to "rośli­na up­rawna"... zło to "samosiejka"... 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 24 października 2017, 12:24

Praw­dzi­wa in­spi­rac­ja nie po­lega na szczęściu - to ge­niusz. I tyl­ko ge­niu­sze ją osiągają. 

cytat dnia z 23 października 2017 roku
zebrał 12 fiszek

le­piej pi­sać na ko­lanie niż na kolanach 

myśl
zebrała 3 fiszki • 17 października 2017, 22:39

Jed­ni zasługują na rek­lamę, in­ni na reklamację. 

myśl dnia z 17 października 2017 roku
zebrała 63 fiszki • 27 sierpnia 2010, 12:02

Stworze­nia zgro­madzo­ne na dworze pat­rzyły to na świ­nię, to na człowieka, znów na świ­nię i znów na człowieka, ale nie można już było roz­poznać, która twarz do ko­go należy. 

cytat dnia z 17 października 2017 roku
zebrał 22 fiszki

Każdy cel od­ciąga od wewnętrzne­go rozbicia. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 24 grudnia 2016, 19:55
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

~cygus^^

Użytkownicy
R S T
Aktywność

13 marca 2018, 10:23scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

5 marca 2018, 00:04scorpion wy­powie­dział się w wątku Nasze Ideały.  

5 marca 2018, 00:02scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

4 marca 2018, 23:58scorpion wy­powie­dział się w wątku Tylko py­tania

4 marca 2018, 23:57scorpion wy­powie­dział się w wątku R.I.P., czy­li Ci, którzy [...]

4 marca 2018, 23:57scorpion wy­powie­dział się w wątku R.I.P., czy­li Ci, którzy [...]

28 lutego 2018, 11:30scorpion sko­men­to­wał tek­st Murzyn nig­dy nie zbiele­je...  

27 lutego 2018, 22:13scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

16 lutego 2018, 13:33scorpion wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.