w którym zapisuję intrygujące mnie słowa.

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 2998 tek­stów.

[...] i chwy­tają mnie złe lis­to­pady czar­ny­mi pal­ca­mi gałęzi. 

cytat dnia z 1 listopada 2017 roku
zebrał 6 fiszek

Os­tatnie pod­ry­gi słońca budzą we mnie listopad. 

myśl dnia z 1 listopada 2017 roku
zebrała 19 fiszek • 26 października 2015, 19:13

Życie ma smak, wszys­cy znają prze­pisy. Niewielu się chcę gotować. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 24 października 2017, 00:19

... dob­ro to "rośli­na up­rawna"... zło to "samosiejka"... 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 24 października 2017, 12:24

Praw­dzi­wa in­spi­rac­ja nie po­lega na szczęściu - to ge­niusz. I tyl­ko ge­niu­sze ją osiągają. 

cytat dnia z 23 października 2017 roku
zebrał 12 fiszek

le­piej pi­sać na ko­lanie niż na kolanach 

myśl
zebrała 3 fiszki • 17 października 2017, 22:39

Jed­ni zasługują na rek­lamę, in­ni na reklamację. 

myśl dnia z 17 października 2017 roku
zebrała 63 fiszki • 27 sierpnia 2010, 12:02

Stworze­nia zgro­madzo­ne na dworze pat­rzyły to na świ­nię, to na człowieka, znów na świ­nię i znów na człowieka, ale nie można już było roz­poznać, która twarz do ko­go należy. 

cytat dnia z 17 października 2017 roku
zebrał 22 fiszki

Każdy cel od­ciąga od wewnętrzne­go rozbicia. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 24 grudnia 2016, 19:55

Może i będziemy w tej sa­mej książce, ale nig­dy nie na tej sa­mej stronie. 

myśl dnia z 25 listopada 2016 roku
zebrała 26 fiszek • 24 listopada 2016, 20:52
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

~cygus^^

Użytkownicy
R S T
Aktywność

16 maja 2018, 16:12szpiek sko­men­to­wał tek­st Najgorsze, co możesz zro­bić [...]

16 maja 2018, 01:14scorpion wy­powie­dział się w wątku Nasze Ideały.  

16 maja 2018, 01:12scorpion wy­powie­dział się w wątku offtop.  

13 maja 2018, 14:40Naja sko­men­to­wał tek­st Najgorsze, co możesz zro­bić [...]

13 maja 2018, 09:11scorpion sko­men­to­wał tek­st Najgorsze, co możesz zro­bić [...]

13 maja 2018, 09:10scorpion sko­men­to­wał tek­st Krok.  

11 maja 2018, 11:59zofija sko­men­to­wał tek­st Najgorsze, co możesz zro­bić [...]

11 maja 2018, 11:16Naja sko­men­to­wał tek­st Krok.  

11 maja 2018, 11:07Naja sko­men­to­wał tek­st Najgorsze, co możesz zro­bić [...]

10 maja 2018, 23:51scorpion sko­men­to­wał tek­st Najgorsze, co możesz zro­bić [...]