ech

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 107 tek­stów.

Myślenie bardzo niewiele o sobie mówi.

Zadzi­wiające, że myśl, to je­dynie zbiór, dob­rze poukłada­nych obok siebie pa­mięciówek. Próbując zasnąć, zas­ta­nawiałem się nad świado­mością, bo kon­tem­plac­ja praw­dy, ja­koby uwal­nia roz­grza­ny ro­zum, od codzien­ne­go po­parze­nia rzeczy­wis­tością. Układałem myśl, zaczy­nając od [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 5 fiszek • 13 sierpnia 2014, 04:54

Wariacje

Wy­pełniasz mo­je chci­we ser­ce pragnieniem
wte­dy mo­ja dusza sta­je w ogniu
od­daję się w tym słod­kim zatraceniu
two­je us­ta tak gorące i czułe
roz­chy­lam swe uda niechcąco
mruczę i od­dycham głęboko
gdy twa dłoń do­ty­ka me łono
i dreszcz mnie przenika
i slyszę głos słowika
nie...to tyl­ko zmysły swe tracę
i w głowie mi huczy, puls mi wariuje
spi­jam ciebie jak wodę
spo­koj­nie,miaro­wo, cicho zasypiam.

Odtwórz  

erotyk
zebrał 1 fiszkę • 19 kwietnia 2017, 10:21

*** wszystkie kolory Miłości ...

Na­miętny­mi pocałunkami
otu­lasz mą szyję
wzniecasz roz­kosz
budzącej się nocy

gorąca fa­la
przepływa przez ciało
znaczysz palcami
kon­tu­ry mej kobiecości

zagłębiasz się
w miej­sca jeszcze
nie zdo­byte ustami
czuję każdy Twój ruch

przyw­ra­casz do życia
skraw­ki podniecenia
w ot­chłani pożąda­nia
odpływamy

Kocha­nemu ... N .ღ

11.07.2017
Malusia_035


Odtwórz  

erotyk
zebrał 6 fiszek • 11 lipca 2017, 11:42

Ukochanemu

two­je rozpalone
męskie dłonie
wyznaczają
erotyczny
szlak

wewnątrz moich ud

drżeniem ust
ogrzewam
cię całego

chłonę wil­goć naszych ciał 

erotyk
zebrał 16 fiszek • 26 września 2013, 21:54

* * *

Jak byłam młod­sza, zna­jomości trwały znacznie dłużej i nie kończyły się tak na zaw­sze. Te­raz kiedy trochę doj­rzałam, nau­czyłam się od­chodzić od pew­nych ludzi. Od ludzi, którzy pot­ra­fią tyl­ko i wyłącznie zatruć [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 3 fiszki • 15 marca 2018, 14:15

Poczekaj kochany

Zat­rzy­mać czas na jedną chwilę. Obudzić w to­bie za­pom­niany już czar i zwa­riować… Osza­leć ze szczęścia. Z tobą… Te­raz… Tu…
Two­ja obojętność, brak wiary i nadziei w miłość. Dziś już nie ma [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 31 grudnia 2012, 16:00

24 styczeń

Cza­sem są ta­kie dni gdy wy­daje mi się, że nic nie jest war­te zacho­du, że wszys­cy i wszys­tko jest prze­ciw­ko mnie, że wciąż chodzę po omac­ku, nie znaj­dując wyjścia. Czuję się te­dy bar­dzo źle, opuszczo­na, nie­chciana. Nie są to miłe chwi­le, bo ta bez­radność mi nie po­maga, a łzy poz­ba­wiają mnie os­tatniej nadziej na lep­szy dzień, na lep­sze jut­ro. Dziś właśnie tak mam.... 

dziennik
zebrał 2 fiszki • 24 stycznia 2018, 10:26

* * *

Cza­sem nie wiem, czym jest ten ucisk w oko­licach serca.
Niez­na­ne ,, coś '' wgniata się pięściami w żebra.
Od­dech staję się niemiaro­wy i płytki.
Łzy sta­rają się prze­cisnąć przez przym­knięte na siłę powieki.
Od­dycham coraz
 [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 4 fiszki • 15 maja 2013, 20:47

Wiem, że gdzieś jesteś...

...czuję Two­je myśli, każde­go dnia mus­kające mnie de­likat­nie, jak wiatr ze Wscho­du... Widzę Cię ty­mi ocza­mi, które zwą ser­cem, bądź wyob­raźnią. Cza­sami tęskno­ta rwie mój od­dech na strzępy, chwy­ta za gardło, ale... [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 6 fiszek • 18 października 2013, 21:51

Idealna miłość

Bo w miłości nie chodzi o to, żeby dos­ko­nale się do­gady­wać być jak dwie krop­le wo­dy i spełniać wszys­tkie zachcian­ki dru­giej osoby.
Nie chodzi o to,żeby wasz związek był ideal­ny i nie było [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 7 fiszek • 17 lipca 2016, 21:20
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

chrupcia

Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 07:14oszi3 sko­men­to­wał tek­st Wszystko to mniej niż [...]

dzisiaj, 01:12yestem sko­men­to­wał tek­st Wszystko to mniej niż [...]

wczoraj, 23:20szpiek sko­men­to­wał tek­st Wszystko to mniej niż [...]

wczoraj, 17:06oszi3 sko­men­to­wał tek­st Wszystko to mniej niż [...]

wczoraj, 16:09sprajtka do­dał no­wy tek­st Wszystko to mniej niż [...]

10 kwietnia 2018, 06:03sprajtka sko­men­to­wał tek­st Myślenie bar­dzo niewiele o [...]

8 kwietnia 2018, 14:25yestem sko­men­to­wał tek­st W po­lity­kach jest ty­le [...]

8 kwietnia 2018, 13:47sprajtka sko­men­to­wał tek­st I choćby wszys­cy jeździ­li [...]

8 kwietnia 2018, 12:33sprajtka do­dał no­wy tek­st W po­lity­kach jest ty­le [...]

24 marca 2018, 22:42To JA ! ® sko­men­to­wał tek­st Staczając się ma­my ciągle [...]