Cytaty

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 36 tek­stów.

I zro­zumiała, że to ko­niec mi­mo to, że wszys­tko wska­zywało na początek. 

myśl
zebrała 192 fiszki • 27 marca 2011, 11:14

Niektóre obiet­ni­ce przek­raczają nasze możliwości. 

myśl
zebrała 173 fiszki • 21 stycznia 2011, 10:09

Cza­sem łapią mnie dni kiedy po pros­tu bar­dziej bra­kuje mi tej cząstki siebie, którą zab­rał zni­kając. Bo prze­cież ludzie za­bierają ze sobą tak jak­by frag­ment nas od­chodząc. Prze­cież po ich odejściu nic nie jest już ta­kie same. 

myśl
zebrała 88 fiszek • 10 listopada 2010, 17:10

przep­raszam, ale z odłamków szkła, który­mi tak strasznie mnie ska­leczyłeś, nie zdołałam już stworzyć pięknej szka­tułki pamięci 

myśl
zebrała 47 fiszek • 13 września 2010, 21:39

Zwykłe "przep­raszam" nie jest fun­da­men­tem, na którym można od­bu­dować czyjś doszczętnie zburzo­ny świat. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 22 grudnia 2010, 22:50

Spokój jest tym dla duszy, czym sen dla ciała. 

myśl
zebrała 52 fiszki • 24 listopada 2010, 20:20

Gdy mój przy­jaciel płacze, a ja nie umiem mu pomóc, po­dej­rze­wam, że cier­pię gorzej niż on. 

myśl
zebrała 165 fiszek • 22 lutego 2010, 22:46

Och, po­konałeś mnie. Tak banalnie.
Wiesz czym ? 
Nie, nie bra­kiem uczuć.. Zwątpieniem w moje. 

myśl
zebrała 115 fiszek • 1 maja 2010, 16:16

~~Gdy wiatr wieje Ci ciągle w oczy to zam­knij je i się nie zatrzymuj...
Życie gdy czu­je ,że nam nie da­je ra­dy to cza­sem odpuszcza~~ 

myśl
zebrała 47 fiszek • 16 października 2010, 18:32

- za­pom­nisz mnie ? 
- prędzej za­pomnę czy jest tlen . 

myśl
zebrała 30 fiszek • 27 września 2010, 21:13
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Słowo.

Użytkownicy
R S T
Aktywność