Coś genialnego...

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 26 tek­stów.

Przez­nacze­nie to potwór narzu­cający swoją wolę. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 9 sierpnia 2016, 02:32

"Władza jest jak ko­bieta - aby ją zdo­być, trze­ba jej pragnąć, a nie służyć."

Lesław Nowara 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 29 lipca 2016, 15:46

Niektórzy lu­bią po­tykać się o włas­ne no­gi i krzyczeć, że cały czas mają pod górkę. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 1 czerwca 2016, 09:11

Muszę sa­ma na so­bie się sku­pić, sko­ro ni­komu in­ne­mu nie udało sku­pić się na mnie.. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 15 maja 2016, 22:56

Nap­rawdę nie możemy wie­dzieć, czy nie prze­bywa­my te­raz w do­mu wariatów. 

cytat
zebrał 5 fiszek

nie pot­rze­ba oczu żeby widzieć.
nie pot­rze­ba uszu żeby słyszeć.
nie pot­rze­ba ust żeby mówić.
wyob­raźnia też tu w niczym nie pomoże.
pot­rze­ba duszy, żeby poczuć.. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 16 maja 2016, 17:33

21-szy wiek

sie­dzisz piszesz smsy
new­sy kli­py i tablety
wszys­tko ta­kie pomylone
gdy za­pytać o pogodę
za­raz spraw­dzę w internecie
czy pa­miętasz coś z historii
po co ko­mu ta­kie śmiecie
jeśli przyj­dzie mi fantazja
to in­ternet mi podpowie
nie ma cza­su aby [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 23 maja 2016, 05:53

Naj­większym złudze­niem te­go świata jest odmienność. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 20 sierpnia 2011, 23:03

Czas się zat­rzy­mał szme­rem na Winylach. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 1 stycznia 2016, 01:57

Nie graj...

pięknych melodii
już nie graj cyganie
w połowie złotych
na ner­wach już nie graj
bez fałszu
tym co podatni... 

wiersz
zebrał 64 fiszki • 27 lutego 2013, 12:35
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Tygrys

Użytkownicy
C D E
Aktywność

19 sierpnia 2016, 11:42Naja sko­men­to­wał tek­st Dnia 19.08. Kończę z [...]

19 sierpnia 2016, 08:50fyrfle sko­men­to­wał tek­st Dnia 19.08. Kończę z [...]

10 sierpnia 2016, 23:51Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Niestety... ale na­jis­totniej­sze są te [...]

10 sierpnia 2016, 19:40kszyszunia sko­men­to­wał tek­st Niestety... ale na­jis­totniej­sze są te [...]

9 sierpnia 2016, 18:06Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Niestety... ale na­jis­totniej­sze są te [...]

9 sierpnia 2016, 18:05Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Nie wy­lewaj z ust [...]

9 sierpnia 2016, 09:53kszyszunia sko­men­to­wał tek­st Niestety... ale na­jis­totniej­sze są te [...]

9 sierpnia 2016, 02:53Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Wolny świat, wol­ny człowiek, [...]

9 sierpnia 2016, 02:48Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Nie wy­lewaj z ust [...]

8 sierpnia 2016, 23:41Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Najlepsze co nas może [...]