Ciekawe i zastanawiające

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 7 tek­stów.

Nie przep­raszaj nig­dy za uczu­cia, to sak­ra­ment który możesz ko­muś po­daro­wać bezinteresownie..

Nie przep­raszaj za coś co i tak powtórzysz..

Tyl­ko nie waż się nie przep­ro­sić siebie za każdy stra­cony dzień,
który można było wy­korzys­tać do nap­ra­wienia błędów.. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 24 kwietnia 2017, 15:29

bóg jest wte­dy gdy je­go is­tnienie nie ma żad­ne­go znaczenia 

myśl dnia z 23 sierpnia 2016 roku
zebrała 11 fiszek • 21 sierpnia 2016, 23:02

zdro­wie jest da­rem dla egoistów
miłość pre­zen­tem dla masochistów
życie to tyl­ko droga
na której się spotykają
ci pozostali

niektórym pi­jany mi­kołaj
dał dwa serca
ale tyl­ko jed­no oko
 

myśl
zebrała 25 fiszek • 24 czerwca 2016, 19:42

Wrota Nicości.

Cichcem skra­dam się
jak nie do siebie
a prze­cież jes­tem tu
na dnie włas­ne­go bytu

Z olśnieniem pat­rzę w lustro
- to ja? Czy może Duch Święty
ob­ja­wia się we mnie...

Duch
w które­go istnienie
tak upar­cie sta­ram się nie wierzyć
ale czy można nie wierzyć
gdy strach z trzaskiem
roz­wiera wro­ta nicości?

Kimże jes­tem, pytam
może tyl­ko kamykiem
którym ktoś rzuca
na­wet nie głazem...

...może więc zbić lustro? 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 12 stycznia 2016, 22:00

czy warto tak tracić energię

zbieg okoliczności
niejasności
połykasz słowa
ja tak ogólnie
nie bierz dosłownie
czy­taj z dystansem

inspiracją
życie

choć chciałabym przez chwilę
poczuć jasnowidzem
pomóc ci

po mistrzowsku
zam­knąć w butonierce

co w rozterce


Krys­ty­na Sz. 25.11.2015r. 

wiersz
zebrał 24 fiszki • 26 listopada 2015, 10:19

życie upływa
na smut­ku i radości
ze spóźnionych burz 

haiku
zebrał 35 fiszek • 16 listopada 2015, 20:18

poza tym warto żyć chwilą, choć często chce się własne serce odłożyć do lodówki. J.L Wiśniewski

te­go la­ta nie jes­tem pewna
co bar­dziej mnie roztapia
two­je spojrzenie
czy żar lejący się z nieba

po­zos­ta­je mi tyl­ko mod­lić się o deszcz
wiatr i ochłodze­nie powietrza

jeszcze kil­ka ta­kich dni i zwariuje
wy­paru­je lub zasłonie ok­na i poszukam
dla ochłody ser­ca z lodu 

wiersz
zebrał 23 fiszki • 8 sierpnia 2015, 16:25
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

motylek96

Użytkownicy
M N O
Aktywność

wczoraj, 22:08Naja wy­powie­dział się w wątku Zapytam, od­po­wiem szczerze

wczoraj, 21:59Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 21:51Naja sko­men­to­wał tek­st jeśli

wczoraj, 21:49Naja sko­men­to­wał tek­st Walentynki

wczoraj, 21:24Naja sko­men­to­wał tek­st F63,9 dotkniętym tą jed­nos­tką cho­robową [...]

wczoraj, 21:06Naja sko­men­to­wał tek­st Myśl dnia: Kochaj się z [...]

wczoraj, 21:03Naja sko­men­to­wał tek­st F63,9 dotkniętym tą jed­nos­tką cho­robową [...]

wczoraj, 20:53Naja sko­men­to­wał tek­st Jak do sta­rej, doj­dzie [...]

wczoraj, 20:52Naja wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.  

wczoraj, 20:49Naja wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.