ciekawe

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 304 tek­sty.

Bieg­niemy po­pycha­ni przez marze­nia, od­bi­jając się od ścian rzeczywistości. 

aforyzm
zebrał 37 fiszek • 18 września 2015, 21:53

Są ludzie, którzy boją się po­dej­mo­wań trud­nych wyz­wań, bo nikt im nie mówi, że so­bie poradzą. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 17 września 2015, 21:53

Chcę mieć elas­tyczne za­sady, znać gra­nice bo wszys­tko ma włas­ny umiar który można na­ginać ale nig­dy łamać. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 7 września 2015, 17:29

Żal i cier­pienie często wy­nika z bra­ku da­lekowzroczności spoj­rze­nia i uchwy­cenia życia z od­po­wied­niej perspektywy. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 28 sierpnia 2015, 14:46

Paląc za sobą wszys­tkie mos­ty trze­ba być świadomym,
że kiedyś nie będzie miał kto cze­kać po dru­giej stronie... 

myśl
zebrała 19 fiszek • 25 sierpnia 2015, 12:11

Im słab­sza jes­tem, tym sil­niej­szą udaję. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 20 sierpnia 2015, 13:20

Głupotą jest się nie uczyć. 

aforyzm
zebrał 15 fiszek • 20 sierpnia 2015, 21:30

Łat­wiej za­pom­nieć będąc da­leko od do­mu w ob­cym mieście. Tam żad­ne miej­sce nie przy­wołuje wspom­nień i łat­wiej zauważyć, że coś już Cię po pros­tu nie rusza. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 21 sierpnia 2015, 18:08

Wyrwę z ra­mion me skrzydła i po­daruję Ci, a po­tem wezmę Twój krzyż i po­niosę go aż do końca świata. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 18 sierpnia 2015, 10:04

...wolę twar­do stąpać po ziem­ni cho­ciaż głowę często w chmu­rach noszę ;)...... 

myśl
zebrała 27 fiszek • 16 sierpnia 2015, 23:13
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

mill

Użytkownicy
J K L
Aktywność

6 września 2016, 22:26Cris sko­men­to­wał tek­st Czasem bra­kuje nam siły, [...]

27 lipca 2016, 19:16Thebestkasiaa sko­men­to­wał tek­st Nie do­pat­rujmy się zła [...]

17 lipca 2016, 06:02Cris sko­men­to­wał tek­st Nie do­pat­rujmy się zła [...]

9 lipca 2016, 22:01danioł sko­men­to­wał tek­st Nie do­pat­rujmy się zła [...]

9 lipca 2016, 19:03Indygoo sko­men­to­wał tek­st Nie do­pat­rujmy się zła [...]

30 czerwca 2016, 23:20granatowa.czerń sko­men­to­wał tek­st Trzeba zaak­cepto­wać to, że [...]

30 czerwca 2016, 16:56Déchirer sko­men­to­wał tek­st Nie zaw­sze pier­wszy po­całunek [...]

30 czerwca 2016, 06:58fyrfle sko­men­to­wał tek­st Trzeba zaak­cepto­wać to, że [...]

30 czerwca 2016, 00:55Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Trzeba zaak­cepto­wać to, że [...]

27 czerwca 2016, 23:26Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Czasem człowiek­mu­si odejść z [...]