Chwytając za serce...

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 247 tek­stów.

Ludzkie dusze jak kwiaty - usychają, by nie gnić. 

aforyzm dnia z 21 listopada 2011 roku
zebrał 138 fiszek • 29 grudnia 2010, 13:10

Sko­ro nie mogę stać na po­dium, chcę cho­ciaż wręczać medale. 

aforyzm
zebrał 202 fiszki • 28 grudnia 2010, 16:18

W życiu jak w fil­mie, cza­sami miłości nie ma w scenariuszu. 

myśl
zebrała 50 fiszek • 16 października 2010, 02:43

Bo naj­le­piej czuję się w jed­nym je­dynym miejscu...
Wiesz gdzie to jest? ... Między Twym pra­wym i le­wym ra­mieniem... Tak blis­ko Serca. 

myśl
zebrała 41 fiszek • 16 października 2010, 03:52

„Kochaj bliźniego jak siebie samego”
A co, jeżeli nie pot­ra­fimy po­kochać sa­mych siebie ? 

myśl
zebrała 32 fiszki • 16 października 2010, 12:54

Ar­tysta ma­luje ob­ra­zy nie pędzlem, tyl­ko duszą. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 16 października 2010, 12:59

Jes­teś jak nieu­chwyt­ny mo­tyl i bar­dziej pa­sujesz do moich snów, a ja znów muszę stąpać twar­do po ziemi. 

myśl
zebrała 44 fiszki • 16 października 2010, 14:28

Przy­naj­mniej wiesz na czym stoisz. Nie ja już nie stoję, ja już leżę. 

myśl
zebrała 52 fiszki • 16 października 2010, 14:42

Gdy cho­ciaż raz na­ruszy­my fun­da­men­ty zaufa­nia, ono już nig­dy nie będzie stabilne. 

myśl
zebrała 85 fiszek • 16 października 2010, 15:14

Życie jest jak la­tar­nia, jed­na gaśnie, dru­ga się za­pala, lecz kiedyś brak­nie prądu i za­panu­je wie­czna ciemność. 

myśl
zebrała 42 fiszki • 16 października 2010, 15:31
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Ryder

Użytkownicy
H I J
Aktywność