Blisko mnie

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 22 tek­sty.

autoportret

nie lu­bię zbyt długich zim
i spóźnionych życzeń
dni mam już co­raz mniej
i tyl­ko lat co­raz więcej

noszę spod­nie
i ręce w kieszeni
roz­budzo­nej ko­biecości na przekór
ale głębo­ko na dnie
żyje cień Esmeraldy

choć w sza­fie królew­ski błękit
co­raz bar­dziej płowieje
na ulu­bionej sukience 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 19 stycznia 2018, 09:41

Marzenie

A we mnie wiatr
Niespokojny
Mój ba­last włas­ny

A ja cze­kam na uko­jenie
Co wiatr uciszy
Us­po­koi wzburzenie
Na spa­cer za­bie­rze


Mo­je marzenie 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 7 stycznia 2018, 00:15

Piasek w oczach

Noc­ny mrok
prze­nik­li­wie ob­dziera duszę
z niewi­docznej ochron­nej powłoki
Zam­knięte oczy świata
wyłączają alarm bezpieczeństwa
Szep­ta­ne w przes­trzeń mod­litwy
nikną w mroku
i nie gaśnie nadzieja, że po­za nim trafiają
do niebiańskiego adresata

ty­le przed na­mi nieod­kry­tych dni
ta­jem­nic cierpliwie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 4 stycznia 2018, 10:58

* * *

Poeci piszą, że mają duszę srebrną
I że stworzył ją Bóg.
A ja to mam tyl­ko włosy srebrne
I stworzyły je czas i stres.

Poeci piszą, że myślą i czują sercem
I ta­kimi ich uczy­nił Święty Duch.
Ja [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 10 fiszek • 19 grudnia 2017, 17:55

* * *

Masz tak niewiele dni
By cie­szyć się życiem
Go­nisz ni­by za szczęściem
A to ono za tobą nie nadąża

Widziałeś dziś gwiazdy
I otu­lone śniegiem drzewa
Słyszałeś jak szu­mi las
Wiesz jak pachnie je­mioła ?

Tam gdzieś zat­rzy­mało się szczęście
By [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 17 grudnia 2017, 21:26

Jeśli Dusza Spaść Może.

Mgła znów otu­liła las
pod­gląda mnie Bóg
- ko­lej­ne zboczenie
chciałbym zostać
jeszcze przez chwilę
i chciałbym skoczyć
na­wet nie latać
spa­dać i spadać...
tam gdzie dusza upada
dusza lata?
let­nia dusza na pew­no lata!
ale jesienna?
mu­si spadać...!

I jak już tak spadnę
na sa­mo dno
i śnieg przyk­ry­je me ciało
na wiosnę nie będzie już nic
tyl­ko dusza uleci 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 17 października 2017, 00:00

Sprostowanie dla Onejki

To nie czas nas spier­nicza
tyl­ko rozczarowanie
to nie życie nas ka­leczy
tyl­ko przyjaźń
to nie miłość nas karci
tyl­ko pycha
to nie człowiek
jest wro­giem człowieka
tyl­ko nienawiść
zazdrość
i niepohamowanie 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 20 sierpnia 2017, 19:18

choć...

choć bo­li mnie serce
złączo­ne mam ręce
modląc się do życia
o śmierć bez pokrycia
ludzkich kosztów

choć na ko­lanach klęczę
w życiowej udręce
twarz mi przykrywa
smut­ku pokrywa
uśmiech jak­by z lustra

choć cier­pienie roz­dziera
duszę mą poniewiera
niosę wciąż swój krzyż
idąc ciągle w wzwyż
pagórka­mi życia. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 8 sierpnia 2017, 20:12

Ułożymy RAZEM puzzle?

Ludzie w Naszym życiu na chwilę się po­jawiają.
Doświad­czają z Na­mi chwil, coś ruj­nują, coś naprawiają
I zni­kają.

Zos­ta­jemy po­tem sa­mi z ty­sięczny­mi puzzlami
Roz­sy­pany­mi na podłodze
I py­taniem - od cze­go zacząć?

A życie jest tyl­ko chwilą.
Za dużo cza­su tra­cimy
Na myśle­nie i czekanie.

Wy­pełnia się Nasz czas
Nieubłaganie. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 13 lipca 2017, 14:13

Pod cisami

Sobą w głąb chce­my być wciąż ci sami
Drzew lasów losów strze­lis­ty­mi cisami
Choć jes­teśmy ciał wątłych trzcinami
Mgłą ok­ry­tych cieni ulot­ny­mi ciszami.

Za­pomi­namy o ciem­nej życia reszce
Żeśmy tyl­ko więźniami w cza­su areszcie
Że tak szyb­ko tracimy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 14 lipca 2017, 22:12
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

aforystokrata

Użytkownicy
M N O
Aktywność

wczoraj, 22:05Naja wy­powie­dział się w wątku offtop.  

wczoraj, 21:57Naja sko­men­to­wał tek­st nawet nie trzy pi­wa

wczoraj, 21:52Naja sko­men­to­wał tek­st Zapragnęło ser­ce cu­du, a [...]

wczoraj, 21:50Naja sko­men­to­wał tek­st nawet nie trzy pi­wa

wczoraj, 21:42Naja wy­powie­dział się w wątku offtop.  

19 maja 2018, 07:17Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

13 maja 2018, 14:59Naja sko­men­to­wał tek­st Mierząc się z życiem, [...]

13 maja 2018, 14:57Naja sko­men­to­wał tek­st z ust do ust

13 maja 2018, 14:55Naja sko­men­to­wał tek­st szczęście pod kas­kiem akac­jo­wa [...]

13 maja 2018, 14:40Naja sko­men­to­wał tek­st Najgorsze, co możesz zro­bić [...]