Blisko mnie

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 27 tek­stów.

"Doceńmy"

Do­ceńmy słowa, za­nim te znikną,
I spoj­rze­nia ludzkie, choć cza­sem puste.
Do­ceńmy wspom­nienia co w myślach nikną,
I dłonie nasze od ska­zy czyste.

Każdą se­kundę w jej chwi­li istnienia,
A także gdy is­tnieć przestanie,
Do­ceńmy to co od [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 15 lipca 2018, 20:58

w ciszy

nie mów
nie mąć ciszy

w niej jest miłość
krop­le łez
muśnięcie warg

nie mów
nie mąć ciszy

w niej jest szum morza
me­wy krzyk
uderze­nie wo­dy o brzeg

nie mów
posłuchaj
jak cicho biją serca 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 7 lipca 2018, 09:02

* * *

uwiel­biam ciche poranki
gdy tyl­ko kos śpiewa
coś o mnie, do mnie
nieudolnie
składa skrzydła do lotu,
a może na amen...

budzę się prawie
choć sen jeszcze trwa
ty i ja, bez cenzury
bez głębi, bez dna
błękit­ne morze spojrzeń
a ja nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 13 fiszek • 18 czerwca 2018, 20:06

ona
jedyna
wciąż przy mnie
zaw­sze pomoże
na­kar­mi gdy trzeba
zaniedbywana
wierna
aż do końca

matka

ziemia
 

myśl
zebrała 9 fiszek • 26 maja 2018, 19:53

Byle tylko się nie minąć

Być zachwy­tem na je­go twarzy
Po­wiet­rzem, oddechem

Na ot­wartej dłoni nieść nadzieję
Słów na­miętnych

Być dla niego dzwiekiem
Nutą wib­ru­jaca w powietrzu

By­le tyl­ko się nie minąć

Gdy gwiaz­dy od­cze­pione od nieba

Być dla siebie 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 26 maja 2018, 18:09

autoportret

nie lu­bię zbyt długich zim
i spóźnionych życzeń
dni mam już co­raz mniej
i tyl­ko lat co­raz więcej

noszę spod­nie
i ręce w kieszeni
roz­budzo­nej ko­biecości na przekór
ale głębo­ko na dnie
żyje cień Esmeraldy

choć w sza­fie królew­ski błękit
co­raz bar­dziej płowieje
na ulu­bionej sukience 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 19 stycznia 2018, 09:41

Marzenie

A we mnie wiatr
Niespokojny
Mój ba­last włas­ny

A ja cze­kam na uko­jenie
Co wiatr uciszy
Us­po­koi wzburzenie
Na spa­cer za­bie­rze


Mo­je marzenie 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 7 stycznia 2018, 00:15

Piasek w oczach

Noc­ny mrok
prze­nik­li­wie ob­dziera duszę
z niewi­docznej ochron­nej powłoki
Zam­knięte oczy świata
wyłączają alarm bezpieczeństwa
Szep­ta­ne w przes­trzeń mod­litwy
nikną w mroku
i nie gaśnie nadzieja, że po­za nim trafiają
do niebiańskiego adresata

ty­le przed na­mi nieod­kry­tych dni
ta­jem­nic cierpliwie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 4 stycznia 2018, 10:58

* * *

Poeci piszą, że mają duszę srebrną
I że stworzył ją Bóg.
A ja to mam tyl­ko włosy srebrne
I stworzyły je czas i stres.

Poeci piszą, że myślą i czują sercem
I ta­kimi ich uczy­nił Święty Duch.
Ja [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 10 fiszek • 19 grudnia 2017, 17:55

* * *

Masz tak niewiele dni
By cie­szyć się życiem
Go­nisz ni­by za szczęściem
A to ono za tobą nie nadąża

Widziałeś dziś gwiazdy
I otu­lone śniegiem drzewa
Słyszałeś jak szu­mi las
Wiesz jak pachnie je­mioła ?

Tam gdzieś zat­rzy­mało się szczęście
By [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 17 grudnia 2017, 21:26
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szpiek

Użytkownicy
M N O
Aktywność

wczoraj, 12:40Naja wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

przedwczoraj, 19:59Naja sko­men­to­wał tek­st spacer w deszczu

przedwczoraj, 19:56Naja sko­men­to­wał tek­st spacer w deszczu

przedwczoraj, 19:54Naja sko­men­to­wał tek­st Gdzie ? 

przedwczoraj, 19:48Naja sko­men­to­wał tek­st spacer w deszczu

przedwczoraj, 19:07Naja sko­men­to­wał tek­st Samotność

przedwczoraj, 19:06Naja sko­men­to­wał tek­st spacer w deszczu

przedwczoraj, 19:00Naja wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.  

11 sierpnia 2018, 21:16kati75 sko­men­to­wał tek­st Samotność

10 sierpnia 2018, 20:29Naja sko­men­to­wał tek­st Czasem będąc kom­plet­nie różny­mi [...]