Blisko mnie

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 41 tek­stów.

Aniele Boży...

myślałam że łagodnością
jes­teś
i spokojem
że ete­ryczną lekkość
i zwiew­ność skrzy­deł ci dano

ale Tyś wojownikiem

no­sisz spiżowe serce
pod sreb­rzystą zbroją
by chro­nić mo­je zbyt kruche

wiem odkąd w każdej słabości
czuję
siłę Twych ramion 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 29 maja 2018, 04:57

* * *

Z tych sa­mych skrajności
jes­teśmy zbudowani
Co początek i koniec
Nielo­giczni ja­ko jedność
Niczym sam Bóg
Wie­rzy­my, że nie na Je­go kaprys
Po­bożne życzenie
Codzien­nie do ciem­ności
przyz­wycza­jamy wzrok 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 25 stycznia 2019, 08:22

* * *

Cza­sami się gubię
po­między wersami
jak człowiek
pot­rze­bujący oddechu.

Cza­sami się zatracam
w pi­saniu ze słów,
by za­pom­nieć świat
żyjący z kil­ku wad.

Cza­sami wciąż mówię
ciszą między wargami,
gdy dźwięki klawiszy
zagłuszają cierpienie.

Cza­sami ciągle bywam
w zwro­tek zatraceniu
od­najdując spokój,
życie piszę się dalej. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 24 stycznia 2019, 19:45

próśb kilka dla równowagi koniecznych

o po­ziom­ki w lu­tym słod­kie i dorodne
do rzeczy wszel­kich cierpliwość
o bu­ty wygodne
o spokój mat­ki Polki
w szarżach z latoroślą
o czas bez wyrzutów
żeby mi w cieniu książki
nie więdła herbata

i po­mijając inne
żeby się częstochow­ski
odczepił

wnios­kuję do wszechświata 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 24 stycznia 2019, 17:08

Za­wiesić glos na wie­sza­ku z niedomówień...w lus­trze łza­wej wo­dy dos­trzec to co tkwi na dnie...wymówić włas­ne ...i zos­ta­wić po so­bie pus­te zda­nie...by ktoś od­krył w nim treść...która urośnie do ran­gi prob­le­mu...wyol­brzy­miamy słowa [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • 17 stycznia 2019, 19:39

bo nie każdy jest żywy choć żyje

Kim jes­teś człowieku
co ci się zdaje
że ro­zumy zjadłeś

i tra­wisz bez popijania
każdą złość

i niena­wiść podłą
co cię ślep­cem uczyniła

mi­mo że widzisz ?

kim jes­teś
że pra­wo masz być
nieczłowiekiem

dla człowieka ?


Nie ma ta­kiej prawdy
która mogłaby
poz­wo­lić ci być

kiedy już daw­no umarłeś... 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 15 stycznia 2019, 13:12

Bieganie dobrze mi idzie

( z cyk­lu-perły z lamusa)

Rozpędziłam chmury
te­raz sa­me czar­ne myśli
zderzyły się ze smutkiem
od­dzielając słońce od duszy

Umierają we mnie powoli
jeszcze ciepłe ko­lo­ry świata
kar­mione za­kal­cem nadziei
i tym po­całun­kiem wiat­ru na czole... 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 2 stycznia 2019, 22:50

* * *

Kiedy ucichnie wrzawa
Z ga­lerii odejdą tłumy
Między to­nami towarów
Ludzie wy­wiozą rozumy

Ser­ca bez reszty włożą
W oz­do­by, lam­pki, stroiki
W do­mach, ze stert kiep­skich rzeczy
Pow­staną chińskie pomniki

Później za­siądą zgorzkniali
Z krzy­wym, fałszy­wym uśmiechem
Będą się dzielić opłatkiem
Jak [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 23 grudnia 2018, 08:40

tania droga

Jest ta­ka dro­ga pośród snów,
którą się miłość z grzechem przechadza.
Tam swo­je blas­ki księżyca nów,
w pełni pocho­wał, w gro­by powsadzał.

Dro­ga ta zbi­ta jak klepisko,
bo choć anioły nią chadzają,
to prze­cież mogły la­tać nisko,
a one [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 1 grudnia 2018, 18:54

Po prostu

Życie po­toczyło się do kąta
Do ka­napy śmier­dzącej smutkiem
Roz­lałam się na niej po sa­me brzegi
Skrap­lając po­woli duszę skutą lodem
Nie ma już wios­ny tyl­ko badyle
Za­cis­ka­jace pętlę czasu... 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 27 listopada 2018, 15:51
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sprajtka

Użytkownicy
M N O
Aktywność

wczoraj, 22:08Naja wy­powie­dział się w wątku Zapytam, od­po­wiem szczerze

wczoraj, 21:59Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 21:51Naja sko­men­to­wał tek­st jeśli

wczoraj, 21:49Naja sko­men­to­wał tek­st Walentynki

wczoraj, 21:24Naja sko­men­to­wał tek­st F63,9 dotkniętym tą jed­nos­tką cho­robową [...]

wczoraj, 21:06Naja sko­men­to­wał tek­st Myśl dnia: Kochaj się z [...]

wczoraj, 21:03Naja sko­men­to­wał tek­st F63,9 dotkniętym tą jed­nos­tką cho­robową [...]

wczoraj, 20:53Naja sko­men­to­wał tek­st Jak do sta­rej, doj­dzie [...]

wczoraj, 20:52Naja wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.  

wczoraj, 20:49Naja wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.