***

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 214 tek­stów.

Nie lu­bią nas za wa­dy, niena­widzą za zalety. 

aforyzm
zebrał 79 fiszek • 9 lipca 2011, 22:40

nic nie jest ty­le war­te, abyś mu­siał od­dać wszystko.. 

aforyzm
zebrał 104 fiszki • 11 lipca 2011, 13:58

Ton wy­powiada­nych słów jest równie ważny jak sa­me słowa. 

aforyzm dnia z 2 czerwca 2013 roku
zebrał 216 fiszek • 24 lipca 2011, 13:25

Cza­sem gdy wszystko

od­da­la się w głębo­ki sen

Przychodzi przebudzenie

a reszta jest prawdą. 

cytat
zebrał 76 fiszek

Ja jes­tem z tych, co nak­ry­wają głowy kołdrą; z tych, którym strach uniemożli­wia oddychanie. 

cytat dnia z 12 listopada 2012 roku
zebrał 228 fiszek

Nad­wrażli­wość to mój wróg. 

cytat dnia z 23 lutego 2009 roku
zebrał 166 fiszek

Zacznij ćpać rzeczy­wis­tość a zo­baczysz ilu roz­cza­rowań unikniesz 

aforyzm
zebrał 126 fiszek • 12 marca 2011, 17:03

Przy poz­na­waniu no­wych ludzi nie za­pomi­naj o so­bie, bo spo­tykając ko­goś no­wego sam sta­jesz się nowy. 

aforyzm dnia z 29 grudnia 2011 roku
zebrał 125 fiszek • 3 marca 2011, 20:15

Trze­ba się cza­sem zat­rzy­mać, żeby dojść do siebie. 

aforyzm dnia z 28 maja 2013 roku
zebrał 274 fiszki • 6 marca 2011, 10:12

... i przej­dzie Ci nieraz dro­ga pod nogami,
gdzie su­mienie uśpione, a błędy nie do wyrzucenia... 

aforyzm
zebrał 118 fiszek • 6 marca 2011, 12:39
Pozostałe zeszyty

Użytkownik prowadzi wyłącznie jeden zeszyt — ten, który właśnie przeglądasz.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
J K L
Aktywność