Ogólne zasady dodawania tekstów

 1. Na stronie Cytaty.info publikujemy własne teksty, unikamy plagiatów, nie kopiujemy opublikowanych wcześniej tekstów.
 2. W serwisie Cytaty.info nie ma miejsca na dyskryminację ze względu na wiek, niepełnosprawność, płeć, stan cywilny, pochodzenie, religię lub wyznanie, orientację seksualną.
 3. Spory są naturalną częścią dyskusji, pamiętaj, aby odnosić się w nich do innych z szacunkiem, który polega na rzeczowej argumentacji, a nie argumentach ad personam.

Zasady dodawania myśli, aforyzmów i anegdot

 1. Dodawaj wyłącznie swoje autorskie myśli, tzn. nie dialogi, zasłyszane teksty, przysłowia, cytaty czy cudze aforyzmy. Tekst nie powinien być w formie dialogu.
 2. Skup się na treści, nie pisz opowiadania, a krótką myśl, która niesie ze sobą wartościową treść.
 3. Pisz poprawnie, bez błędów ortograficznych, interpunkcyjnych czy składniowych. Błędy niezamierzone, a wynikające z twojego niedbalstwa, są niedopuszczalne.
 4. Pisz w języku polskim. Jeśli musisz korzystać z innych języków, dodaj tłumaczenie. Nie każdy jest poliglotą oraz nie szukamy tekstów, które świetnie brzmią np. w języku angielskim.
 5. Unikaj emotikon. Jeśli twój tekst potrzebuje buziek i uśmieszków, lepiej go nie dodawaj.
 6. Powstało setki zdań o miłości, przyjaźni i śmierci. Wręcz naprodukowano ich bez liku. Dodając kolejną myśl z tego tak ogólnego tematu, zastanów się, czy nie powtarzasz schematu. Wyłącznie błyskotliwe i oryginalne myśli mają szansę przetrwać na tym wyeksploatowanym terenie.
 7. W zakładce Krótka forma dodawaj tylko i wyłącznie krótkie myśli. Aby dodać swój wiersz przejdź do zakładki Wiersze. Aby dodać swoje opowiadanie lub inny dłuższy tekst przejdź do zakładki Proza.

Zasady dodawania wierszy

 1. Dodawaj wyłącznie swoje autorskie wiersze, czyli nie teksty znalezione w sieci, przeczytane w książkach, wyborach wierszy, czasopismach lub tomikach.
 2. Skup się na treści. Nie używaj waty słownej w celu wydłużenia wiersza. Unikaj oklepanego języka. Pamiętaj, że stosowane metafory muszą mieć konkretne znaczenie. Wyrzuć popularne sformowania. Nie pisz o rzeczach oczywistych. Nie przestawiaj słów. Nie wymuszaj rymów.
 3. Pisz poprawnie, bez błędów ortograficznych, interpunkcyjnych czy składniowych. Błędy niezamierzone, a wynikające z twojego niedbalstwa, są niedopuszczalne.
 4. Nie każdy jest poliglotą. Gdy stosujesz zapożyczenia z obcych języków, powinieneś dodać tłumaczenie. Pamiętaj, że nie szukamy tekstów, które świetnie brzmią np. w języku angielskim. Pisz w języku polskim.
 5. Unikaj emotikon. Jeśli twój tekst potrzebuje buziek i uśmieszków, lepiej go nie dodawaj.
 6. Powstało setki zdań o miłości, przyjaźni i śmierci. Wręcz naprodukowano ich bez liku. Dodając kolejną myśl z tego tak ogólnego tematu, zastanów się, czy nie powtarzasz schematu. Wyłącznie błyskotliwe i oryginalne myśli mają szansę przetrwać na tym wyeksploatowanym terenie.
 7. W zakładce Wiersze dodawaj tylko i wyłącznie swoje wiersze. Tylko w tym dziale rymy będą ci wybaczone. Pamiętaj nie wszystko, co się rymuje jest wierszem. Aby dodać swoją myśl przejdź do zakładki Krótka forma. Aby dodać swoje opowiadanie przejdź do zakładki Proza.

Zasady dodawania tekstów pisanych prozą

 1. Dodawaj wyłącznie swoje autorskie teksty pisane prozą, tzn. wynik przemyśleń twojej i tylko twojej głowy bez ściągania z książek czy innych opowiadań.
 2. Skup się na treści. Wbrew pozorom pisanie opowiadań jest niezwykle trudną sztuką. Nie ma tu miejsca na wątki rodem z powieści wielopokoleniowych. Niech twoje opowiadanie niesie treść, dzięki której czas poświęcony na jego przeczytanie nie będzie stracony.
 3. Pisz poprawnie, bez błędów ortograficznych, interpunkcyjnych czy składniowych. Błędy niezamierzone, a wynikające z twojego niedbalstwa są niedopuszczalne. Unikaj powtórzeń. Zwracaj uwagę na czas, w którym toczy się akcja.
 4. Nie każdy jest poliglotą. Rozumiemy, że w opowiadaniu mogą pojawić się zwroty z obcych języków, jednak samo opowiadanie powinno być napisane po polsku.
 5. Unikaj emotikon. Jeśli twój tekst potrzebuje buziek i uśmieszków, lepiej go nie dodawaj.
 6. Powstało setki zdań o miłości, przyjaźni i śmierci. Wręcz naprodukowano ich bez liku. Dodając kolejną myśl z tego tak ogólnego tematu, zastanów się, czy nie powtarzasz schematu. Wyłącznie błyskotliwe i oryginalne myśli mają szansę przetrwać na tym wyeksploatowanym terenie.
 7. W zakładce Proza dodawaj tylko i wyłącznie swoje opowiadania i inne teksty pisane prozą. Aby dodać swoją myśl przejdź do zakładki Króka forma. Aby dodać swój wiersz przejdź do zakładki Wiersze.

Zasady dodawania tekstów do strony Cytaty.info. Jaki jest koń, każdy widzi. Jakie są teksty na stronie Cytaty.info? Jakie sami je sobie napiszemy. A najlepiej takie, które są zgodne z zasadami ich dodawania.