znają tylko dwa stany być [...] – silvershadow

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest silvershadow — zgromadziliśmy 5 opinii.

panorama

znają tyl­ko dwa stany
być da­leko lub blisko
jak dwa gwoździe na których wi­si obraz

kiedy znajdą się w jed­nym rogu
za­wiśnie krzywo

zaś gdy od­dalą się na połowę możli­wego dystansu
o dziewięćdziesiąt sop­ni przechylony

więc jak mieszkać
by nie zakłócać harmonii
zgod­nie z za­sadą feng shui?

muszą po­zos­ta­wać na dystans
od naj­krótszej do naj­krótszej ściany

a ob­raz i tak pozostanie
ob­ra­zem wędrow­nym

wiersz
zebrał 5 fiszek • 12 stycznia 2018, 00:58

:) 

róż li­la - właśnie
fyr­fle - (po "dwa gwoździe" miało być "po ja­kiego grzy­ba?") ale po­myślałem, że tak będzie es­te­tyczniej :)
Thé vert, Mag­do - dziękuję Ci za te słowa, za ty­le ciepła w ko­men­tarzu, za to, że wciąż do mnie zaglądasz.

Poz­dra­wiam Was ser­decznie :) 

-ob­ra­zem może być lus­tro* -
niewątpli­wie znów zachwy­casz jak rwąca rze­ka* -
- prze­ciwieństwo przy­ciąga, ta­jem­ni­ca nęci - "gwoździe" bolą ale jed­nak poz­wa­lasz wędro­wać " ob­raz w panoramie-ram"
- jak mie­szkać ? po­nad cza­sowe py­tanie " obej­rzyj, wej­rzyj" w ob­raz po przekątnej ...
te­mat cieka­wy , wier­sz osobisty
poz­dra­wiam auto­ra ;)) 

Ob­raz wie­sza się na jed­nym gwoździu, zawsze. 

dac mi­los­ci czas i plac bedzie rosla 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 02:28Cris sko­men­to­wał tek­st Są ta­cy od­ważni, [...]

dzisiaj, 02:25Cris sko­men­to­wał tek­st Tekstem Dnia Bab­ci 2018 [...]

dzisiaj, 02:19Cris sko­men­to­wał tek­st Dzisiaj to wyz­wa­nie. Jut­ro będzie [...]

dzisiaj, 02:18Cris sko­men­to­wał tek­st Ciężar życia niesie się [...]

dzisiaj, 02:14Cris sko­men­to­wał tek­st ciążenie

dzisiaj, 02:13Cris sko­men­to­wał tek­st niektórzy do­gadzają so­bie [...]

dzisiaj, 02:12Cris sko­men­to­wał tek­st Są ta­cy od­ważni, [...]

dzisiaj, 01:02MyArczi sko­men­to­wał tek­st Ludzie mają ser­ca ale [...]